Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

äi

язык: вепсский

часть речи: прилагательное

1 значение

  • русский: многий
  • английский: many; much

Примеры (1716)

лучший отличный хороший плохой

1. Nevest jäl’gmeižuu peivuu jo uden paran-se päle pani, suukuižen i voiki:

«Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatai,

sädatid i sobitid mindei kal’hižihe da sobihe,

spravid' i ladid' verhile viluile armhižile

äjou aigalaz, äjou norelaz.
( Kut eduu mehele mändihe)
2. Nevest jäl’gmeižuu peivuu jo uden paran-se päle pani, suukuižen i voiki:

«Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatai,

sädatid i sobitid mindei kal’hižihe da sobihe,

spravid' i ladid' verhile viluile armhižile

äjou aigalaz, äjou norelaz.
( Kut eduu mehele mändihe)
3. Nägub, nadoji sinei pästeltas mindei

Vos’kal’hele praznikaižele,

rodimii sina roditel’,

poručid minun vouktaižen da voudaižen

äjou aigalaz da äjou norelaz».
( Kut eduu mehele mändihe)
4. Nägub, nadoji sinei pästeltas mindei

Vos’kal’hele praznikaižele,

rodimii sina roditel’,

poručid minun vouktaižen da voudaižen

äjou aigalaz da äjou norelaz».
( Kut eduu mehele mändihe)
5. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
еще примеры >>
6. Pert’he ka tariž mecad äi. ( Mid’a minä eduu radoin’)
7. Pertiš ka tegese muiged äjou. ( Kut tegiba vasan)
8. Surhe ka äi, a pen’he ka vähemb. ( Kut puzud tehtas)
9. Nnu i tuli i akale pagižeb: «Ak tämbei olin' mecas i nägin' karas dengoid’ diki äjan». ( Sanun tiile sarnaižen)
10. Sid’ enamb tirpta emboi, mužik regele pani ka regele lapsen tegin'. ( Lapsen rodid)
11. Ku tuleb äi rahvast toižiš külišpei, ka kus guleitas? ( Enččiš praznikoiš)
12. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
13. Edou äjan primetoičiba, nügüde muga ei primetoikoiš. ( Enččiš praznikoiš)
14. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
15. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
16. Eduu konz mehele mända ka äjan lahjoid’ tehliba. ( Püuvhan kazvatadihe)
17. Sur’ rod, ka äi lahjoid’ lähteb, ii sur’, ka vähemb lähteb. ( Püuvhan kazvatadihe)
18. Vinad jodas ii äjan, södas pirgoid’ da pränikoid’. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
19. Näl’gha kol’ äjan, erasti nellin’ paniba maha hubil’ vozil’. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
20. Tuleb pap’, erasišti sutkoiš päliči, erasišti enamb. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
21. Dengoid’ eraz om bohatemb ka paneb enamb, a erasuu ele ka tri kopeiki paneb. ( Kut koljan maha pandas)
22. Narodad keradase äi. ( Kut koljan maha pandas)
23. Eraz sanub: «Homen edelez svadib», a eraz tat ii äjou pigei, okha nedalin kutnä guleib tütar. ( Kut svad’ban spravitas)
24. Min’a kodihe tulin’ ka voikin’, mišo enamb en mäne Kurbale. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
25. Kolhoz oli Ladvas sur’, äi živatoid’, sigä Nažamjärves paimenziba. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
26. Kalazimei, kalad siloi äi oli, ii tari olend nimiččid’ snastid, mäned mugomad ahvened kokiba, onghe, ušt’khe otiba sured ahvened. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
27. Mam tuli kut-se tagaze Mäg’gärvhe, sigä hiimod äi om, pol’ küläd kaik hiimos oma, ka hän hiimoihe mäni. ( Minun kanz)
28. Erased varaitas ajada, mišto hän äjan šatak om, šataiše. ( Hiin’antego)
29. Kaiken aigan oli äi živatoid’, lehm oli, vaza kaikuužuu voduu, lambheižed, kanad, koirad, kaži. ( Hiin’antego)
30. Touvel ka eläb tedan kaks’ sadad mest’, a kezou äi, tuleb äi lapsid i vanhembit-ki otpuskoihe, kezou äi rahvast, a touvel vähä. ( Kut külä eläb nügude)
31. Touvel ka eläb tedan kaks’ sadad mest’, a kezou äi, tuleb äi lapsid i vanhembit-ki otpuskoihe, kezou äi rahvast, a touvel vähä. ( Kut külä eläb nügude)
32. Touvel ka eläb tedan kaks’ sadad mest’, a kezou äi, tuleb äi lapsid i vanhembit-ki otpuskoihe, kezou äi rahvast, a touvel vähä. ( Kut külä eläb nügude)
33. Kons-se voinan aigan oli Ladvas viž kolhozad, kaikuižes der’ounas oli kolhoz, rahvast oli äi. ( Kut külä eläb nügude)
34. Mecad vähä čaptas i vedadas, Kurbou-se radod ele kaikile, sigä eläjid’ äi om. ( Kut külä eläb nügude)
35. Om vuu äi norid’ prihoid’, kudamad humaloitas, ii rakoi. ( Kut külä eläb nügude)
36. Koumžoile mäd konz, rindou küläs oma koumžomad, kacud ka veresid’ koumoid’ äi, minun igäd i norembad mužikad, kolnuded vinan täht. ( Kut külä eläb nügude)
37. No om äi norid, kudambil’ kazvatajad oma vepsläižed, a hii jo vaiše ven’aks pagištas. ( Kut külä eläb nügude)
38. Min’a ku openzimoi, internatas miid’ oli enamb sadad, a nügude en teda omik kimne mest internatas. ( Kut külä eläb nügude)
39. Akoid-ki oli äi, norid’ vuu. ( Kut külä eläb nügude)
40. Sinun mam mahtab äjan, hot’ ei ole äjan školas kävunu, runoit’-ki kirjutab. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
41. Sinun mam mahtab äjan, hot’ ei ole äjan školas kävunu, runoit’-ki kirjutab. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
42. Mamam knigoid’ navedi lugeda, a tatam ii, hän tehnikas enamb el’genzi, traktorįš, motociˇkloiš. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
43. Tegiba äjan operacijoid’. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
44. Oli mugoi aig, siloi dengoid’ samha käveliba äi mehid’, otmaha pajud. ( Mecas resttiba pajun)
45. Radod oli äi. ( Mecas resttiba pajun)
46.
Panese kondi kaika diki paksuhu mecha, kus om äi kuzid’.

Медведь ложится спать всегда в очень густом лесу, где много елей. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
47.
Necen kon’djan jättas, kuni ii tehte äjou lumt’.


Оставляют этого медведя до тех пор, пока не будет много снега.
( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
48.
Händikahid’ oli diki äi.


Волков было очень много.
( Händikahiden mectus)
49. Oti rihmoid’ sin’n’a parazi diki äjan, parazi, kartaižen tegi habaižen, vinad sin’n’a valoi.

Взял он и поставил туда много силков, сделал осиновое корытце, налил туда вина.
( Mužik semenzi herneht)
50.
Enamb eleid’ elend.


Больше жителей не было.
( Kut soudat čortid’ open’z’)
51.
– «Ka vot kut, prihäč-soudat, ken sinnä panese, enamb tagaz niken ii lähteske».


Да вот что, солдат, кто только туда, ложится спать, обратно больше никто не выйдет».
( Kut soudat čortid’ open’z’)
52. Gar’b’uud diki äjan poimiba, odva toiba.
Клюквы очень много набрали, едва принесли. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
53.
Muga rada da enamb sineiš nimid’a ii tariž».


Так делай, и больше от тебя ничего не надо».
( Kut uk generalan služi)
54.
Mužikou da akou oli lapsid’ diki äi, eliba diki bedno.


У мужа и жены было очень много детей, жили очень бедно.
( Kut mužik bajarinke sudihe)
55.
Lehm prapad’, lapsid’ äi».


Корова подохла, детей много».
( Kut mužik bajarinke sudihe)
56. Mänibä rešmähä sudad, sigä rešiba: mužikou mel’t’ ele, mužik glup, lapsid’ äi, a bajar’ bohat, okha mužikale ostab lehmän tagaz.
Пошли решать в суде и решили там: у мужика ума нет, мужик глупый, детей много, а барин богатый, пусть мужику опять купит корову. ( Kut mužik bajarinke sudihe)
57.
Artelile ka pidab i meidod äi vet’.


Куче детей (\'артели\') ведь и молока много надо.
( Kut vįin i rahton tehlimei)
58. Linasemnespei enamb vįid’, mi pölvassemnespei i lineižes semnespei magedemb vįi.

Из конопляного семени больше масла [получается], чем из льняного семени, и из конопляного семени масло вкуснее.
( Kut vįin i rahton tehlimei)
59.
Edel panel’tihe muga: äjan kalįid’ seižutaba nit’ule.


Раньше ставили так: много кольев ставят на пожне.
( Heinäntego)
60.
Ku äi g’alos heinäd, ka kümne sovad paaba, pit’kan sabran.


Когда очень много сена, так ставят десять заколин, длинный зарод.
( Heinäntego)
61.
Konz ii äi heinäd, ka ühten soveižen.


Когда немного сена, так одну заколину ставят.
( Heinäntego)
62. Nin’ ii kazva g’oga sijal, hän kazvab tol’ko sijid’möt, lähemba g’oged, krežeižil’, logeižil’ g’ogerandad möt enamb kazvab.
Липа не растет в каждом месте, она растет только местами, ближе к реке, на пригорках, в лощинах, по берегам рек больше растет. ( Jünäs načnimei rahnda)
63.
Viž nedalid’ ni kut enamb ii omblend.


Пять недель больше ничего не шил.
( Miide deren Nirgl)
64. Sanotas rįs’ päle skokkib, rikein’ äjan heid’ ka ei skokki ni midä.
Говорят, [что] рысь наскакивает на [человека], я их много убивал, так ничего не наскакивает. ( Meiden külä om Čikl)
65.
Järvid’ äi om: Čikein’e järv, Äim’äjärv, Lad’järv.


Озер многоЧикозеро, Эймяозеро, Хонгла-озеро, Ладвозеро.
( Meiden külä om Čikl)
66. Silei oli narodad äi.
Тогда народу было много. ( Meiden külä om Čikl)
67. Mel’nicid’ meil’ äi oli, g’auhon g’auhoiba.
Мельниц у нас было много, муку мололи. ( Meiden külä om Čikl)
68.
Lämmil’ päivil’ i üil’ kudon aigan nenihe merežoihe putub diki äi hougid’.


В теплые дни и ночи во время нереста в эти мережи попадает очень много щук.
( Kut minä kalatan)
69.
Sügüzuurandoil’, kus kazdas rogod, i laidale, kus süvüz’ ii enamb nel’l’äd metrad.

Осенью [надо держать сети] у берегов, где растут камыши, и на просторе, где глубина не более четырех метров. ( Kut minä kalatan)
70.
Ala äjou ajele tahos tahole.


Не разъезжай много с места на место.
( Kut minä kalatan)
71.
Kagrale krome piidmad oli äi houmhid’.


Для овса, кроме полей, было много подсек.
( Midä tegiba kagraspäi)
72.
Tahthan tegiba libutajan tahthan, bolanke tahthan i korboin’murg’n’as, užinas ezmäižikš södihe tahthan, mecha otliba kerdale tahthan, kürzid’ valoiba äjan murgn’aks, lemusenke, lihakiitosenke, munaričanke, liibäd ii södud.


Делали тесто из овсяной муки, тесто с брусникой, овсяную кашуна завтрак, во время ужина ели в первую очередь тесто [из овсяной муки], в лес брали с собой тесто, на завтрак пекли много блинов, с ухой, с мясным супом, с яичницей, хлеб не ели.
( Midä tegiba kagraspäi)
73.
Tuli pap’, maidod hänou äi.


Пришел поп и [видит]: молока у них много.
( Kut mužikale jumou andoi viž l’ehmäd)
74.
– «Nel’l’ kopeikad-se äi, ota kaks’ kopeikad, ka andan».


– «Четыре копейки-то много, возьми две копейки, так дам».
( Kut mužiikad bohattuiba)
75.
Dorogou-se vihmuškanz’ diki äjou.


Дорогой пошел сильный дождь.
( Kut mužiikad bohattuiba)
76.
«Äi, äi.


– «Много, много.
( Kut mužiikad bohattuiba)
77. Enamb uinota ii voi.

Больше не может заснуть.
( Kut mužik gor’an järvhe pästi)
78.
A kacuhtaške-se, ka kastab sinun korktan koumaižen kibedil’ kündluzil’, kudamen jätid’ äjou aigalaz i norelaz malorannijaks sirotinaks.


А посмотри-ка, так поливает твою высокую могилку горькими слезами та, которую ты оставила слишком рано малолетней сиротинушкой.
( Voikud)
79.
Mängam Sür’gäs, Miträkou döočkid äi om, mina san.


Пойти, говорю, в Сюрьгу, у Митряка много дочерей.
( Kut mina nain’)
80.
Mi enamb rahvast, se pahemba kulub tapand-se.


Чем больше людей молотит, тем сильнее слышна молотьба.
( Kut mö endo radoim)
81.
Eraz om ristit hond, kacub ičelozo otta nenakahemban, nenaspäi, miše oliiž miniin’ puhtaz da i hüvä, a siniiž andab händombaižid’ güvid’, kus enamb lomud da i henomb güväine.


Иной плохой человек все смотрит, чтобы взять себе зерно крупнее и чище, упавшее подальше (\'c носа\'), а тебе отдаст похуже (\'с хвоста\'), где больше мусора и зерна меньше.
( Kut mö endo radoim)
82.
Siloi lapsid oli äi minain'.


Тогда уже было у меня много детей.
( Kut mina kond’g’alo putuin')
83.
Vet’ ühtelozo ka anttihe hüvän püudoižen da i man-se kuti hüvän, artelile ka erason anttihe hondombahkon püudon, hänolo äi mad tuli ka.


Ведь одному так и поле давали получше, и земля была получше, а на большую семью (\'на артель\') иногда давали и похуже поле, раз ему больше земли доставалось.
( Kut endo skopun tegüudihe)
84.
Sügüz’ tulob, rahnda ii ehtkįi, a paukata, näged sina, skupad oma, paukata ka tariž äi paukad antta da hät’k vüu liibau sötta.Осень придет, так они сами сжать не успевают, а нанять, видишь ли, скупые, нанять, так надо много заплатить да еще долго хлебом кормить.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
85.
Mijau igan-ki kaiken mecad om äi.


У нас всегда лесу много было.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
86.
Pol’litrad nece käuškap, potom kaikhe karahtoitam panda necon, i sepad tegese äi, litrad viž dai kuz’, kahcahasai.


Когда эти пол-литра закваски начнут бродить, выливаем это в чугун, и дрожжей получается много, литров пять-шесть, до восьми.
( Kut sepan tehtas)
87. Hiinad mijau nituil’ kazdas mugažo raznijad: om lehtoshiinad pahoin’ äi, duhukas, hüvä živatalo hän söda.
На наших лугах растут разные травы: много луговой травы, она душистая и хороша для скота. ( Kut mijau hiinan pandas)
88.
Pezoškasoiš, küutkalo žarun tačitas, vet’ pläz’ahtoitad ka küutkalo žarud päzub kül’betihe äi.


Начинают мыться, на каменку бросают воды, и в бане образуется много жару.
( Kut lämbitadas kül’betin’ mijau Pondlau)
89.
A kudambon kopab murazmätho ka süu kezau lehmad maidon kadotadas, vähemban äjad anttas.А если он закопает «спуск» в муравейник, то в то лето коровы теряют молоко, намного меньше дают.
( Kut paimetihe živatoid’)
90.
«A sabutada voib, tol’ki tesaroid’ om äi, segoid’ .


– «А сможете догнать, только много развилок дорог, заблудитесь вы.
( Kut gol’l’ mužik manit’ bajarin’ (sarn AA 1525 (условно)))
91.
Davai, sorkam pedai, augam enamb pidagoi».


Давай, уроним сосну, не будем больше доржать».
( Kut gol’l’ mužik manit’ bajarin’ (sarn AA 1525 (условно)))
92.
Kand kän’dihe suusem gürtme, güren au den’gid’ pahoin’ äi.


Пень совсем перевернулся с корнем, под корнем много, много денег.
( Van’uška-duračok (sаrn AA 1643))
93. Torakaneit’ äi zavodiše, nu ka lähtlom pertišpe-ki suusem, dätam hiit’ üksnäzo touvüu, pakaine konz linnep, vilu.
[Если] тараканов много заведется, то мы совсем из дому уходим, оставляем их одних зимой, когда будет мороз, холодно. ( Kut mö pertin’ pezom)
94.
Hijou oli lapsit’ äi da äi, sötta-se eivig’i, leibat-se eile.


Детей у них было много, много, кормить их не могли, хлеба не было.
( Eletihe ukoine da akaine (sаrn))
95.
Hijou oli lapsit’ äi da äi, sötta-se eivig’i, leibat-se eile.


Детей у них было много, много, кормить их не могли, хлеба не было.
( Eletihe ukoine da akaine (sаrn))
96. Pakaine sul’, a deöčkäine kodihe aji, nečeverdan hüvüt sinna vüi äjan da äjan.
Мороз растаял, а девочка поехала домой, столько добра туда отвезла, много, много. ( Ukon tütär i staruhaižen tütär (sаrn AA 480*B))
97. Pakaine sul’, a deöčkäine kodihe aji, nečeverdan hüvüt sinna vüi äjan da äjan.
Мороз растаял, а девочка поехала домой, столько добра туда отвезла, много, много. ( Ukon tütär i staruhaižen tütär (sаrn AA 480*B))
98. Tagasou pütäs ka rahvast äi om: kuume emanikat, kaks’ žerd’nikat, kokotnikeit’ kahcan, purastajit’ kahcan.
При ловле тагасом [участвует] много народу: трое мотников, двое жердников, восемь кокотников, восемь работников с пешней. ( Kut tagasou pütäs kalan)
99. Losit’ mina äi nägin’.
Лосей я видел много. ( Losit’ mina jäi nägin’)
100.
Tata i basib: «Enamb ii tulo, pangaazem».


Отец и говорит: «Больше не придет, давай ложиться».
( Semenzimaa mö tatamu rughen)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. äjile, äjiden, äjiš, äjid, äjou, äjad, äi, enamb, äjan