VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Ruaduo eččimäs

Ruaduo eččimäs

Livvi
Syamozero
Oldih sie Siemärven volostis Petroskoin ujezdas semmoizet rahvahat: ei tiettü iče midä ruadua.

Heile pidäw suaha huomenizekse päivie ruaduo tiettoih, a ruaduo ewle.

Pidäw mennä Priežäh küzümäh ruaduo (kaksitostu kilometrii on Priežän küläh, pidäw mennä Priežäh ruaduo küzümäh).

Käwdih ainos sie ruaduo küzümäs, kačotah sie midä ruatah: künnetäh vai astivoijah, vai midä ruatah, vai aidua laitah sie.

Nu ühtennü prekrasnoinnu päivännü menöw Kindahan mužikku küzümäh midä ruatah Priežäs.

Menöw: ga mužikku hebuo n’ülgöw (hebo töl’l’önnüh on sie ühtel hrest’uaninal).

Eigo küzü enämbie midä [eigo ni midä], kaččow jongoi ruatah ruaduo Priežäs.

Tulow kodih, Kindahah, i kaikil sanow: "Priežäs heboloi n’ülgietäh".

Dai mi oli sie Kindahas hebuo, kai tapettih, iškiettih.

Jiädih kaikin heboloittah.

В поисках работы

Russian
Были там в Сямозерской волости Петрозаводского уезда такие люди: сами не знали, что делать.

Им нужны сведения о завтрашней работе, а [прежней] работы нет.


Надо идти в Пряжу в поисках работы (двенадцать километров до деревни Пряжа), надо идти в Пряжу работу узнавать.


Всегда ходили узнавать, что делать; смотрят, что там делают: пашут ли, или боронят, или что другое делают, или изгородь там делают.


И в один прекрасный день идёт киндасовский мужик спрашивать, что в Пряже делают.Приходита там мужик с лошади шкуру снимает (у одного крестьянина пала лошадь).


И ничего больше не спрашивая и ничего не [делая], смотрит, какую работу делают в Пряже.


Приходит домой, в Киндасово, и всем говорит: «В Пряже с лошадей шкуры снимают».

И сколько там было в Киндасове лошадей, всех забили, зарезали.


Все остались без лошадей.