Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Kylyö lämmittimä

Corpus: Dialectal texts

Uhta

Informant(s): Lehto Marija Osipovna, 1903, Regozero (Röhö), Kalevala district, Republic of Karelia
recording place: Kalevala (Uhit), Kalevala district, Republic of Karelia, year of recording: 1968
recorded: Федотова Виено Петровна

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 87
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №1044/1

Kylyö lämmittimä
(Karelian Proper)

Kyl’yö lämmittimä. Kylyn, kyl’ynkiukuan rinnalla ol’i pata, missä vesi kuumenou. Ta kylynkiukua ku kuumenou, ka ei še ollun ulošlämpiejä, še ol’i šisählampiejä. Oiken hyvä löyly. Kešät kul, kešällä lämmitämmä, čukellumma ta vo!

Kuimpa pešeytyjä kylyššä, šano.


Pešeytymä kylyššä, tasoista pešeytymä ta, valautuma, ta šiltä vielä järveh kävimä.

A kylpijäkö?

Kylpimä vaššalla. Kävimä koivua mečäštä ta luat’ima vaštua. Mitäkä vielä?