Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Paistoma kakkarua, šankie, leipyä

Corpus: Dialectal texts

Uhta

Informant(s): Lehto Marija Osipovna, 1903, Regozero (Röhö), Kalevala district, Republic of Karelia
recording place: Kalevala (Uhit), Kalevala district, Republic of Karelia, year of recording: 1968
recorded: Федотова Виено Петровна

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 90-91
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №1044/1

Paistoma kakkarua, šankie, leipyä
(Karelian Proper)

Riehtilöillä kakkarua paistoma.

Kuin kakkarua paissetah?

Ka, kakkarua paissetah, jotta rasmiesa hämmennetäh notkie ta riehtilä voijetah voilla, ta šiihi, kun kuumah, šitä čirahutetah rosmiesua. Ta še pitäy n’iim poikkoina olla, še šuaha kakkara. Šillä tavalla paissetah. Kiukuanšuussa. A nyt tiälä eij ole kiukuanšuuta. A tiälä vain hellam piällä. No.

Mitä vielä paistoja …?

Ka paistoma šankie, monemmoista kal’ittua ta rost’okua, ta jauhošiäntä, ta kaikemmoista.

Kuimpa jauhošiäntä paissetah?

Ka. Kuorel luat’iu rukehisešta jauhošta, oiken hoikkasen ajelou ta. Šiitä panou vehnäsen šiämem maitoh, hämmennettii n’iin kun kakkaroihe. Maitoh hämmennettin ta šiitä pannah vielä kuo kuoret, ta šiihi šilmäsekše ta. Še ku kaunehekše paistuu, šiitä voilla voijetah ta šiitä syyväh.

A kuimpa šankie luajittih?

Ka šankie, osraista šankie käsillä taputettih, pantih tuota šuurimua šiämekše el’i tuota potakkua ta. Tuaš paissettih ta voijettih ta.

A rost’okua …?

Rost’okua, jotta šuurimašiämi ta osrasešta kuori, ta šemmon’i, vähä pakšumpi. Noo.

Še luajittih mistä, taikinašta …?

Osrasešta jauhošta n’iin, i kän…, hämmennettih taputettih.

A leipyä kuimpa luajittih?

Ka leipyä n’iin kun nyt.

No kuin …?

No käsillä hyö pyorietä leipyä ne taikinašta, noššettih ta käsillä luajittih.

Kuin taikina pantih …?

Ka pantih, taikina, n’iij jotta hämmennettih yökše. Še rastvoora. Ei še pie venyähekše. No taikinuš še. Ta huomenekšella šuolua pantih ta piekšettih, ta jauhon kera vaššattih, ta še, kun kohosi uuveštah, ta šilloil luajittih, ta tuaš kohotettih ta. Šilloin kiukuah ta pyörietä leipyä luajittih. Noo. Mie n’iit olel luat’in ta i formulla luat’in, ta i pyöriet leivät käsillä luajitut äijyäki paremmat.

A mitäpä keittuo keitettih, kuin šitä šanotah …?

Ihar rokakše šanottih, l’iharokakše. Keitettih ne i hernehen kera l’ihua. Keitettih ne i rukehisej jauhon kera ta potakan kera, pikkun’i jauhuo pannah ta šitä šyyväh. Aa l’ihat kun kiehutah, ta kun keitto ov valmis, vejetäh l’ihat luotah, ta šiitä vielä voita piällä pannah, ta šiitä hyvä tulou.