Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Pakšukiel’el’l’iz’et

Corpus: Dialectal texts

Vesyegonsk, Narrative

Informant(s): Kirshin Fedor Jakovlevich, 1893, Поцеп (Počpova), Vesyegonsky district, Tverskaya (Kalininskaya) Oblast
recording place: Поцеп (Počpova), Vesyegonsky district, Tverskaya (Kalininskaya) Oblast, year of recording: 1957
recorded: Fedorov F. A.

Source: Г.Н. Макаров, Образцы карельской речи. Калининские говоры, (1963), p. 19-20
НА КАРНЦ, ф. 1, оп. 19, ед. хр. 49, л. 7


Pakšukiel’el’l’iz’et
(Karelian Proper)

Pakšukiel’el’l’iz’etel’et’äh Sandovašta ymbär’i.

Miän kiel’i on vienombi.


Rewnašša Dubrovan kyl’ä on.


Hyö pais’s’ah: vi̮asa, suola, suo; suossa n’iit’ämmä.


A myö šanomma: vi̮aša, šuola, šuo, šuošša n’iit’ämmä.

Lopi̮at’ihašša pais’s’ah miän li̮aduh, kuin i myö pagiz’emma, n’i myt’yt’t’ä ei ole eruo.

Mi̮ajäičä” – šanotah Borušša, Borhinašša, Buhrovašša, Čižovašša, S’enčovašša.


Толстоязычные
(Russian)

«Толстоязычные» живут вокруг Сандова.

Наш язык «потоньше» (‘нежнее’).


Рядом с нами деревня Дуброво.


Там (‘они’) говорят: viasa ‘квас’, suola ‘соль’, suo ‘болото’, suossa n’iit’ämmä ‘на болоте (в болоте) косим’.


А мы говорим: viaša, šuola, šuo, šuošša n’iit’ämmä.

А в Лопатихе говорят по-нашему, как и мы говорим, нет никакой разницы.

"Miajäičä" ‘картофель (земляное яйцо)’ говорят в Бору, Борхине, Бухрове, Чижове, Сенцове.