VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Mie olen S’emnowskoist kyl’äst...

Mie olen S’emnowskoist kyl’äst...

Karelian Proper
Dyorzha
Mie olen S’emnowskoist kyl’äst.

Milm kučutah Paran’kakš.

Ka pripomn’il šuarnuw, ka nygun tahon roskažii [teil’].

Ka el’et’t’ih ukke da akka.

Ol’ heil’ vunukkan’.

Buabo pais’t kakkarua.

Vunukkan’ l’äks’ viemäh kakkarua [d’iadoll].

Ka aštuw, aštuw vunukkan’ i hänel’l’ vaštah tulow hukk.

– „Kunn šie, t’yt’t’ön, mänet?

– „Mänen d’iadoll perhvatkuw viemäh“.

– „Davai miwl kakkarat, mie šiwn šyön!“.

– ,,El’ šyö, miwl d’iadoll pid’äw viijä“.

Ka t’yt’t’ön’ l’äks’, l’äks’ aštamah.

Aštuw i aštuw.

Ka hukk hänel’l’ jäl’l’es’t’, a šiid’ hukk hänel’l’ jäl’l’es’t’ aštuw.

– „Davai miwl kakkarat!“.

– „En ann, d’iadoll pid’äw!“.

– „Davai!“.

– „En ann, d’ado tahtow kakkarua!“.

Nu, ka t’yt’t’ön’ l’äks’ i l’äks’, hukk kaikk jäl’l’est, kaikk jäl’l’es’t’.

A t’yt’t’ön doid’ d’iadon luohukk skroiččiečči meččäh.

Hukk ka skroiččiečči meččäh i t’yt’t’ön’ d’iadoll ando kakkarat n’äm.

D’iad alott šywv, a hukk vul’gaiččow, kuin d’iad šyöw kakkarua.

Nu ka t’yt’t’ön’ tul’, d’iadoll šan, što hukk miwl pakkoi kakkarua, a mie hänel’ en andann.

Nu ka d’iad šöi, a t’yt’t’ön’ läks’ kod’ih.

Hukk hänen str’ien’.

Hukk hänen str’ien’ i šanow: „Min’t’äh šie miwl kakkarua et andann?”.

– „Miwn d’iadoll pid’ kakkarua, buab käšk d’iadoll viijä”.

Nu ka i t’yt’t’ön’ l’äks’ buabon luo, a hukk dogon’ hänen i jät’t’.

Hukk l’äks’ iel’päin i tul’ buaboh luo.

A buaboh yks’in koiss.

Hukk buabon i šöi.

Hukk šöi buabon i laškičči kravat’ill, buabon omall, a buab vačašš hänel’l’.

A šiid’e, značit, t’yt’t’ön’ aštuw kod’ih.

Tul’ kod’ih, a buabuo ei ol.

A buabuo ei ol, a hukk venyw buabon kravat’ill, a hiän duwmaččow: buabo.

Tul’ i šanow: „Buabo, min’t’äh šiwl moizet korvat šuwret?”.

A hiän šanow: „Štop kuwlla!”

– „A hambhat šuwret?”.

– „Štop šiw šywv!”.

i šöi t’yt’t’zen.

T’yt’t’özen šöii buab vačaš, i t’yt’t’ön’ vačaš.

I hukk uid’i, l’äks’ aštmah.

Hänel’l’ vačč rozorvičči.

Rozorvičči vačč hänel’l’i t’yt’t’ön’ viid’, i buabo šiel’d’ viid’ elošš.

Я из деревни Семеновское...

Russian
Я из деревни Семеновское.

Меня зовут Паранькой.


Вот припомнила сказку и теперь хочу рассказать [вам].


Вот жили старик да старуха.

Была у них внучка.


Бабушка напекла блинов.


Внучка пошла отнести блины [дедушке].


Вот идет, идет внучка, и ей навстречу идет волк.


«Куда ты, девочка, идешь?».


– «Иду дедушке завтрак отнести».


– «Дай мне блины [а то] я тебя съем!».


– «Не ешь, мне надо дедушке [блины] отнести».


Вот девочка пошла, пошагала (‘пошла шагать’).

Идет и идет.


А (‘вот’) волк ей следом, (‘а вот’) за ней следом шагает.


– «Дай мне блины!».


– «Не дам, дедушке нужны!».


– «Дай!».


– «Не дам, дед хочет блинов!».


Ну вот девочка пошла и пошла [дальше], волк все следом за ней, все следом.

Когда (‘а’) девочка дошла до дедушкиволк спрятался в лесу.


Вот волк спрятался в лесу, а девочка дала эти блины дедушке.


Дедушка начал кушать, а волк следит (‘глазами водит’), как дедушка ест блины.

Ну вот, когда девочка пришла, дедушке и говорит, что волк у меня просил блины, а я ему не дала.


Ну вот дедушка съел [блины], и девочка пошла домой.

Волк ее [на дороге] встретил.


Волк ее встретил и говорит: «Почему ты мне не дала блинов?».


– «Моему дедушке нужны были блины, бабушка велела дедушке [блины] отнести».


Ну вот девочка пошла к бабушке, а волк ее догнал и обогнал..

Волк пошел вперед и пришел [раньше девочки] к бабушке.


А бабушка была одна дома.


Волк бабушку и съел.


Волк съел бабушку и лег на бабушкиной кровати, а бабушка у него в животе.


А потом, значит, девочка приходит (‘идет’) домой.

Пришла домой, а бабушки нет.


А бабушки нет, а волк лежит на бабушкиной кровати, а она думает: бабушка.


Пришла [девочка] и говорит: «Бабушка, почему у тебя такие большие уши?».


А он говорит: «Чтобы слышать!».


– «А зубы большие?».


– «Чтобы тебя съесть!».


И съел девочку.


Девочку съели бабушка в животе, и девочка в животе [у волка].


И волк убежал, пошагал.


У него живот разорвался.


Разорвался живот у негои девочка вышла, и бабушка вышла оттуда, [обе] живые.