Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Midä tuohes lait?

Midä tuohes lait?

Livvi
Vedlozero
Dmiitrii Mihailovič, minä kačoin tuli täh tuohien kel. Midäbo sinä tuohez lait?

A tuohez, n’äit, midä miel’eh d’uohtuu, lain, sidä i loajin.

Minul sanoi Ivan Andrejevič, sinä maltat suoluvakkastu daaže laadie. Kuibo laijjah?

Ga meijjen jesli puzuu, tid’d’en.

Sano puzun laindu.

Ga meijjen jesli puzuu, tid’d’en.

Sano puzun laindu.

Sanua pidäü, se ezmäi keriät hänen. Min vastah sargoa paned, nu kuuzi sargoa hänes paned čurah, kuuzi toizeeh. Sid čupud kiänäd hänes, n’elli čuppuu. Sid min korgevus pidäü, sigäli kiänäd. Sid opat’ pidäü n’elličuppuizekse kiändiä. Sid d’o pidäü händü huvendoa, štobi gorluškad, ku butilkuhäi roiheze. Olgupiähüöd kiänät, kaksi sargaistu liči, da i čokkoad kaikis uglispäi. Sid järil’l’eh lijjed, da sid iel’l’eh iel’l’eh gorluškaizen. Sie min korgevus pidäü, opad’, sinne jo, n’el’l’äl sarral hänen vai ku lid’d’ot. Da opad’ d’äril’l’eh kiänäd, lid’d’ot, obrazuičeh, häi roih ku butilkaine.

Oledgo kaššalii pl’ettin?

Olen olen olen olen.

Ongo se ühemmoine pl’etindü vai eule?

Eule, kaššal’n [luajindu] eule moine složnoi. Suolu-, puuhine on jo složnoimbi loadie.

Sano sinä minul, kui tuohtu kiškotah?

Kiškuo on ül’en hüvä. Kiškomah, minä tuohtu huomei [lähten], l’äkkä vai meččäh, minä tuohtu kiškon, sin ed ehti kerätä tuohii!

Mibo sie instrumentu pidee kiškojes olla?

Instrumentu? Minä, opin, tänäpäigi palaizen kiškoin. Motaičin nečen, neägö, l’evütuohed nened, ümbäri.

Ongo täl oma nimi vai eule?

On, käččü.

Käččü?

No. Tuohen otettavu po karel’ski.

Boiko, Tatyana

Что ты изготовлял из бересты?

Russian
Дмитрий Михайлович, я смотрю, ты пришёл сюда с берестой. Что ты изготовлял из бересты?

А из бересты, видишь, что в голову взбредёт, то и делаю.

Мне Иван Андреевич сказал, что ты даже солонки умеешь делать. Как их делают?

Так если это наш берестяной туесок, [то] знаю.

Расскажи об изготовлении туеска.

У меня [туесок] остался на покосе, он использутся для соли.

Расскажи об изготовлении туеска словами.

Надо сказать как сначала собираешь его. Сколько полосок бересты кладёшь, ну шесть полосок бересты кладёшь с одной стороны, шесть с другой. Затем заворачиваешь углы, четыре угла. Затем какая высота требуется, настолько и заворачиваешь. Затем снова надо четырёхугольным завернуть. Затем надо убавлять, горлышко получается как у бутылки. Плечики завернёшь, две полоски впихнёшь и закрепишь по углам. И снова закрепляешь берестяной полоской и дальше до горлышка. Какой высоты требуется, уже четырьмя полосками закрепляешь. И снова заворачиваешь, скрепляешь, получается как бутылочка.

А плёл ли ты кошели?

Да. Делал.

Это такое же плетение или нет?

Нет, изготовление кошеля не такая сложная работа. Туески и деревянные изделия сложнее делать.

Расскажи мне, как бересту сдирают.

Бересту сдирать легко. Я завтра пойду сдирать бересту, пойдём со мной в лес, я бересту надеру, ты даже не будешь успевать собирать её.

Какой инструмент требуется для сдирания бересты?

Инструмент? Я сегодня попробовал содрать кусок бересты. Замотал её, видишь ли, бересту, снятую плитой.

Есть ли у [инструмента] своё название?

Есть, кяччю (клинообразный предмет для сдирания бересты).

Кяччю?

Да. Для сдирания бересты, по-карельски кяччю.