Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Koštovuara

Koštovuara

Karelian Proper
Kestenga
- Mistä Koštovuara nimen šai?
- A hyö kun oltih huuhtua ennen ruattu, niin kertani oli sinne košto katon, ka siitä Koštovuarakši pantih še nimi kokoi sillä vuaralla, huuhtua ennen oli ruattu sielä. Sielä ennen vet ei peltoja ollun, kun ennen huuhtua ruattih.
- Mi še košto on?
- Še on näin, naisilla piällä pietäh, sarafana.

Kundozerova, Mariya

Коштовуара

Russian
- Откуда Коштовуара имя получила?
- А раньше пожогу делали, так однажды там кошто пропал, а потом Коштовуара назвали и всю гору, пожогу на ней раньше делали. Там раньше ведь полей не было, раньше пожогу делали.
- А что такое кошто?
- А это женщины носятсарафан.