VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Pissoš

Pissoš

Karelian Proper
Kestenga
Ota, piru, pissokšeš,
äkähäš, äijän poika,
hiijen hirvin lautaseh,
šinisen peuran (šinakkoh),
5 rautasen vuaran rakoh,
kivikannan kainaloh.

Mie pissän šeiččemellä,
šie pissät kuuvellapihkie poikki.

Mie pissän kuuvella,
10 šie pissät viijelläpihkie poikki.

Mie pissän viijellä,
šie pissät nellälläpihkie poikki.

Mie pissän nellällä,
šie pissät kolmellapihkie poikki.

15 Mie pissän kolmella,
šie pissät kahellapihkie poikki.

Mie pissän kahella,
šie pissät yhelläšiulta pihkie poikki.

Lavonen, Nina A.

Заговор от колотья (прострела)

Russian
Возьми, чёрт, своё колотьё,
(забери), дьявол, злость
в сани к лосю Хийси,
к синему оленю на лыжи,
5 в расщелину железной горы,
в каменное укрытие.

Я уколю семью,
ты уколешь шестьюпрострел пополам.

Я уколю шестью,
10 ты уколешь пятьюпрострел пополам.

Я уколю пятью,
ты уколешь четырьмяпрострел пополам.

Я уколю четырьмя,
ты уколешь тремяпрострел пополам.

15 Я уколю тремя,
ты уколешь двумяпрострел пополам.

Я уколю двумя,
ты уколешь одниму тебя прострел пополам.