VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Pyyvettih kalua

Pyyvettih kalua

Karelian Proper
Yushkozero
A talvella kalaššettihko millän’ih?

Kalaššettih.

Kuimpa talvella?

Talvella. Rahiella käytih. Jiän alla jyššettih avannot. Jiän alda pyyvettih.

Milläpä pyyvettih?

Nuotalla pyyvettih. Nuotalla pyyvettih. Nuotalla. Noo. Lambiloista, rahiella. Noo. Meččälambilois’ta.

A pitällä šiimalla pyyvettihkö?

Pi pi…, täl’l’ä šiimalla n’iis’e pyyvettih.

Kuimpa šitä luajittih, šitä pitkyä šiimua?

Pitkyä šiimua langašta kesrättih, šiemišeštä langašta da kolmikertasekši pandii, da šiitä onget pandih hyväd ne, šiimat. Da ongella pyyvettii šäynyätä, mat’ikkua. Pyyvettii. Da šygyžyl’l’ä mat’ikkua, a kevyäl’l’ä šäynyätä. No. Šil’l’ä pitäl’l’ä šiimalla. Nooh.

Kuorehta, kuorehko še on, pyyvettihkö?

Kuoreh, ei. Še šattumallah kun tulou, n’i šiih.

Mujehta pyyvettih?

Ka mujehta pyyvetäh, ka mujeh še, še. Mujehen pyyvändä še, on šygyžyl’l’ä nuotta. Noo. Viisi virš…, viiskymmendä virštua mänet, šinne. Kuit’t’ijärveh miän da meččälambiloissa pyyvettii ražnoita kalua, šygyžyl’l’ä, nuotašša, n’el’l’ä paiššikkua, šitä on. Nuotašša. No a šiitä.

Ryšällä pyyvettihkö?

Ryžäl’l’ä pyyvettii kevyäl’l’ä.

Mitä pyyvettih ryšällä?

A i pyyvettih haukie, aa. Pyyvettih n’i talvella mat’ikkua.

A kuimpa hyö ryšyä luajittih?

Luajittih ryžyä. Mitä paraš, še, l’iina. Erotettih, še peräkši, a mitä prostoimbi l’iina, še šuukši pandih ryžäl’l’ä, noo. A mat’ikkua pyyvettih tuošša. Janvar’ašša. Kutou mat’ikka. Nooh. Janvar’ašša n’i šiitä pyyvetäh, jokivarrella, jyššetäh ryžät. Zaborad luajitah, da ryžie, kolme-n’el’l’ä, pannah rinnakkah tähä , tähä , tähä. Noo. N’e ollah kutušijad, ihan nastojaššoit.

Onko karjalain’i nazvan’ija zaborat šie šanoit?

On, on, karjalain’i on še. Ka zabora, zabora. N’iin’ n’i on, n’iin’ n’i on, zabora še.

Eiko ollun tämmöistä n’iin kun šakku?

Ei, ei. Sakka še on, kun otad verkošta kalua tai n’iin. Näin’ n’i, ongella n’i, sakan keralla, a muuta ei sakkua meilä šačittu.