VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Toože käytih mečissä

Toože käytih mečissä

Karelian Proper
Kestenga
Toože käytih mečissä. Toože tyttäret keräyttih, no mie yhen kerran vain kerkisin käyvä, mie olin pieni. Keräytäh, tuas otetah sinne čaijuu ta šokerie, jauhuo, sielä lättyjä paistetah mečässä. Tuas kun pojat suahah tietyä että mitä suolo lähetäh. Ne noussah mäntylöih ta sieltä kačotah, mistä šavu lähtöy.
Kuin tätä kučutah?
- Kesyä vastah ottamah. Siitä se tuas sielä pietäh piiruja ta nu pojat tuas.

Тоже в лес ходили

Russian
Тоже в лес ходили. Тоже девушки собирались, но я только один раз успела сходить, маленькая была. Соберутся, возьмут туда чаю и сахару, муки, там оладьи пекут в лесу. А парни как узнают, что пошли, они залезают на сосны и смотрят оттуда, откуда дым поднимается.
Как это называется?
Лето встречать. Потом там тоже пиры проводят и парни тоже.