VepKar :: Lemmas

Lemmas

Return to list | delete | edit | history

kylki

language: Karelian Proper

part of speech: Noun

phonetic variants: kylgi (New written Tver, Myandyselga, Padany, Reboly, Tikhvin, Tolmachi, Tunguda, Valdai, Vesyegonsk); kyl’g (Dyorzha)


1 meaning

concept: side
  • Russian: бок

translation

Veps: bok; bokk

Livvi: bokko; bokku; kylgi

Ludian: bokk; bokke; kylgi; kyl’g

dialects of usage: Kestenga, Knyazhaya, Uhta, Voknavolok

wordforms (2)

kylki