Lemmas

Return to list | edit | delete | history

pruaznikka

pruaznikka

language: Karelian Proper

part of speech: Noun

phonetic variants: pruasniekka (Kestenga, Knyazhaya, Uhta, Voknavolok); bruaznikka (Tunguda); praznikka (Rugozero); proaznikka (Padany); prooznikka (Padany); pruazniekka (New written Tver, Myandyselga, Tolmachi); priazniekka (Vesyegonsk); proazniekka (Valdai); pruaznikk (Dyorzha)

1 meaning

concept: праздник
  • Russian: праздник

dialects of usage: Myandyselga, Reboly, Tikhvin

wordforms