Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Solomonan muštatišed

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), с. 29-32

Solomonan muštatišed
(вепсский)

10
Melev poig om tatan ihastuz,
a meletoi poig om maman pahamel’.


2 Ei togoi hüvüt väras sadud kal’huded,
tozi päzutab surmaspäi.


3 Tozioiktoile Ižand ei anda kolda näl’gha,
jumalatomiden tahtod hän hul’gäidab.


4 Laškan käzi tegeb händast gol’l’aks,
a radai käzi tob bohatust.


5 Melev om se, ken kezal keradab,
meletoise, ken magadab rahnmižen aigan.


6 Blaslovind om tozioiktan päl,
jumalatoman su om täuz’ vägivaldad.


7 Oiktan mušt eläb,
jumalatoman nimi madonzub.


8 El’gendai otab nevondad südäimehe,
meletoi segoib ičeze paginoihe.


9 Ken eläb oiktudel, sille ei pida varaita,
ken lähteb värale tele, sidä hazjoitas.


10 Ken iškeb sil’mil, se käregzoitab,
meletoman pagin veb kadondaha.


11 Tozioiktan su om elon purde,
jumalatoman su om täuz’ vägivaldad.


12 Viha tob ridoid,
a armastuz katab kaik grähkäd.


13 Melevan sus om el’genduz,
a meletomal hibjalvic.


14 Melevad kaičeba tedoid,
a meletoman su veb surmaha.


15 Bohatan kodielohänen vahv lidn,
gol’l’an gor’ahänen gol’l’uz’.


16 Tozioiktan radod veba eloho,
jumalatoman satusedgrähkihe.


17 Ken kaičeb nevondoid, se om elon tel,
ken hül’gäidab opendust, se segoib.


18 Ken peitäb vihan, sil om kelaz su,
a ken pagižeb pahad toižiš, se om meletoi.


19 Ken äjan pagižeb, se ei voi ümbärta grähkid,
ken pidätase paginoiš, se om melev.


20 Tozioiktan pagin om puhtaz hobed,
jumalatoman mel’ ei maksa nimidä.


21 Tozioiktan sanad abutaba äjile,
meletomankoleba meletomudehe.


22 Jumalan blaslovind tob bohatust,
tusk sihe ei tartu.


23 Pahad radod meletomale oma iloks,
melev sab ihastust ičeze melevudespäi.


24 Midä varaidab jumalatoi, se hänele tuleb,
a midä tahtoib oiged, se linneb.


25 Hengahtab tullei dai veb kadogehe jumalatoman,
tozioiktal oma igähižed alandused.


26 Mi om uksus hambhile vai savu sil’mile,
se om lašk hänen oigendajile.


27 Ižandan varaiduz ližadab eloaigad,
jumalatoman päiväd poletas.


28 Varastades tozioiged sab ihastust,
a jumalatoman toiv kadob.


29 Ižandan te om päzutandkal’l’ tozioiktoile,
pahantegijale se om varaiduz.


30 Tozioiged igän ei särahta ičeze meles,
a jumalatomad ei eläškakoi man päl.


31 Tozioiktan suspäi tuleb melevut,
a pahanpagižii kel’ čaptas.


32 Tozioiktan su tedab, mi om hüväks,
a jumalatoman pagin om pahaks.