Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Tverin šana

Корпус: младописьменный подкорпус

Новописьменный севернокарельский, художественные тексты

Источник: Stanislav Tarasov, Oma mua. № 21, (2017), с. 11

Tverin šana
(карельский: собственно карельское наречие)

Kyläne miun

Kylä, miun kyläne, siivoinen tukkane,
kuudoma kaččou šiun ikkunoih vanhazih.

Kyl’migo, kellisty ikkunakukkane,
varauttau, kuivau täh aigazeh pahazeh.


Eigo jo šil’mäzet kačota pahoin,
Rupit da kivut hengellä vain?

Eliit šie, kyläne, eländäh varoin,
pyzyö šiun uglista vanhah šua šai.


Et šilma viškua i tulin šiun randah
Linnoissa gulu i virret ei miän.

Ei šielä kuulu, kuin lehmäne kandau,
et veny lovalla, vain unissa niän.


Jovella reunašša laškiečen, kabuon
Palavan peskuzen, kyläne miun.

Viržena kuundelen jovella ravun
kedä i kunne eländä viey.


Toine muamo

Pani kiät miun olgupiällä,
Ihuo silittäy i kabuou.

Ylen kallehella kiällä:
Läzit, vaivuttulou abuh.


Mečän ryhdähillä magain,
muahut šyötti, kažvatti.

Missä šyndyöhengi arvai,
tuulet vaštah nagrettih.


Ka kuin muamooma randa,
olgupiälläruavon kiät,
oma kieli, meččä, knado
missä armahembua niät?


Muamon huoli

Missä miun poigane täh šuaten hulajau?

Neušto mečäššä, puulla kuin liččuau
Piän piällä pil’vi, ukko kuin jyräjäy
Tulgah vain kodih, ožutan viččua.”


Muamo jo pölläštyäijäldi räisyttäy
ikkunah kačahtau, kuundelou ovie.

Šiännyndä proidi, varuanda häkyttäy:
Tulis vain elošša, raukkane, kodih.”


Vain tämä mieli tulehdi hengeh,
Avaudu ovi i poigane tuli:
Vakašša gribuaei mahu rengih
Kunne i kado muamozen huoli.