Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Kuin vuatetta peštih

Kuin vuatetta peštih

карельский: собственно карельское наречие
Панозерский
Allaž luajittih puušta. Šiitä puržutettih kiällä näin. Tuhkaporošša kiehutettih. Huuhottih, vot n’iin’ n’i peštih.

No tul’ikoš puhtahakše vuattiet?

Ka tul’i. T’ietyšti monella vejellä, ei še yhellä vejellä.

Ol’iko muilua?

Muilua ol’i konža, ta konž e ollun da. Tuošta, koivušta pakkul’ie ta šitä poltetti, da šillä pakkul’iporolla päitä peštih , da tuhkašta poruo luajittih, konž ei ollum muilua, šillä peštih.

A kiehutettihko valkieta vuatetta?

A kiehutettih, ka vähä šit ol’i kiehutantua. Ei še n’iin n’i ollun’ n’iitä, valkeita, kun nyt on. N’iitä valkeita pruazn’iekkaizie n’i piettih, ei ne n’iin’ n’i l’ikauvuttu. Lähettih ne šillä i vähemmällä pežulla. T’ietyšti kiehutettih ka.

A huuhottih missä?

Järveššä.

Talvella n’iise?

Taivella n’iise avannošša. Käsillä huuhottih, pual’ikalla pual’ikoitih. Ol’i šemmon’i, metrie pitkä pual’ikka. Šillä. Šiitä pual’ikk ol’i da, šemmoin’i tuaže pykäl’iekäš, šillä šil’itettih. Noo.

Millä šil’itettih?

Pual’ikalla. D’er’evännoilla pual’ikalla. Luajittih. Šiitä šemmon’ ol’i šil’it’yš, metrie pitkä, šillä kun tropn’itah pykäl’öjen gera. Šillä šil’itettih . šil’ityšpual’ikka. Kataindapual’ikka.

A krahmaal’ittihko ennen vuatetta?

Eikä krahmal’ittu, eikä.

Missä kuivatettih kešällä ta talvella?

Pihalla. Pihalla jotta, kešällä i talvella pihalla. Ta kell ol’i lavot, latoloissa ta.