Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Užmanan taloloista

Užmanan taloloista

карельский: собственно карельское наречие
Подужемский
N’el’l’äšatua vuotta pošt’i što kyl’ä šeizo.

A vot ei t’ijetä hyvyzesti, n’el’l’äšatuako ol’i, moušot ol’i en’ämmän d’o seizon, a n’iin on, meil’ä vain on... On kačottu, n’i vam pandu on n’el’l’äšatua vuotta, noo.

No ka eihän en’ämbyä voinne olla.

A mäne sie t’iijä.

Potomu što baabuškalla miun ol’i äijägo vuotta, kun šano, jotta viel’ä t’äštä alapiäštä zavod’i mon’ieš talo, ei äijyä ollun.

No ol’i n’iitä taloloita, kun ol’i viel’ä goralla kuuže... petäjät ka.

No vanhanaikuset talot šielä oltih?

Vanhanaiguzet.

Rannalla ihan.

Missä myö el’imä piäššä, Suavajan kot’ie kun strojittii, meil’ä šanottii n’i ku annettii mesta, s’iel’ä ol’i kuužikko.

Noo, kuužikot, pet’äjikkö. Noo. Petäjikkö.

Mimmoset oltih talot?

Meil’ä on t’ämä s’iel’dä tuotu. Hän’en, heijän kot’i on s’iel’dä.

Meil’än ollaa, talot oldii hyvät, meilä luajittii äijä ikkunua taloloissa.

Užmanalla luajittih.

Hyvie taloit olti, viižišeinäzie kakšikertaz’ie ol’i. Ikkunoita äijä ol’i miän taloloissa. Miän on, ei n’iin oldu, d’otta kun yks’i da kakši ikkuna meil’ä on.

Ol’i kakšikerraist’a kakši... taluo.

Ol’i, ol’i viiss’einäist’ä kakšikerraist’a, hyvyä meil’ä taluo ol’i, n’iin d’o ku iel’l’isillä, konža d’o myö emmä muissa ko... koneššo, män’e t’iijä, mit’t’yn’äzie, pikkaraizie ol’i.

N’e old’ii mökit.

Da i ol’i i s’illoin, ket oldii ne aa.


No yksi ol’i luajittu, nu se, komnatta yks’i da.

Sarajat ta l’iävät, ne oltihko yheššä vain ne oltih eris?

Kaikki.

Kaikki oldih yheššä.

Meil’ä er’iš eij ollum mitä. Meil’ oldih sarajat rajašša, vain oldii vot, n’ämä ambarit, leipäambar’it semmožet oldii.