Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Soton kodvib Iisusad

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 138
Evangelii Lukan mödhe. Iisus vaumištase tehta ičeze tegoid 3:1-4:13. 4.

Soton kodvib Iisusad
(вепсский)

4 Täuz’ Pühäd Henged Iisus läksi Jordanjogelpäi. Heng vedeli händast rahvahatomas mas. 2Lemboi kodvi händast nel’l’kümne päiväd. Hän ei sönd nenil päivil nimidä, i konz nece aig oli männu, hän lopuks näl’ktui. 3Siloi lemboi sanui hänele: «Ku sinä oled Jumalan Poig, ka käske necile kivele kätas leibäks 4Iisus sanui: «Pühiš Kirjutusiš om sanutud: „Mez’ eläb ei vaiše leibäl, a kaikuččel Jumalan sanal“

5Lemboi vei Iisusan korktale mägele, ozuti hänele sil’män pičkutandas kaik mirun valdkundad 6i sanui: «Kaik nene valdkundad i niiden bohatusen minä andan sinun valdha, sikš ku se om anttud minei i minä voin antta sen, kenele tahtoin. 7Ku kumardatoi minei, ka nece kaik linneb sinun 8Iisus sanui: «Lähte täspäi, soton! Ved’ Pühiš Kirjutusiš om sanutud: „Kumarte Ižandale, ičeiž Jumalale, i služi vaiše hänele“

9Lemboi vei Iisusan Jerusalimha, libuti händast pühäkodin čuhule i sanui: «Ku sinä oled Jumalan Poig, ka tacte täspäi alahaks. 10Ved’ om sanutud Pühiš Kirjutusiš: „Hän andab ičeze angeloile käskön varjoita sindai. 11 kandaškandeba sindai ičeze käzil, miše sinä ed satataiži jaugad kivehe“ 12Iisus sanui: «Om mugažo sanutud: „Ala kodvi Ižandan, ičeiž Jumalan tirpandad“

13Muga lemboi kodvi erazvuiččikš Iisusad, i jäl’ges jäti händast miččeks-se aigaks tünäs.