ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Valeria Sotnikova. Vepsläižen emägan holed

Valeria Sotnikova

Vepsläižen emägan holed

вепсский
Младописьменный вепсский
Ühtes pertiš tähassai völ seižub päč. Päčile om jo äi vot, kut i pertile. Sen tegi hüvä mastar’, päčnik Kakad’aspäi Pavel Ivanovič Jakun’kin. Konz-se neciš pertiš eli sur’ kanz. A nügüd’ jäi vaiše emägrouh ak.
Päčinno čugas seižuba uhvat, kouk, puine labid. Rindal seižub tušil’nik hilidenke, miše lämbitada samvar. Amu kaikuččen päivän lämbitadihe samvar da jodihe čajud. A nügüd’ emäg lämbitab samvaran vaiše konz tuleba kaik ičhižed: lapsed, vonukad da jo pravonukad. A päčil venuba protivn’ad da rehtl’ad.
Kerdan öl emäg ei voind hätken uinota i kulišti ningoman paginan.
Mitte ende meil elo oli! Kaikuččen pühäpäivän emäg emägoičihe. Se kalitoid kartofinanke, šonanke da rahtoidenke, se plotuid kartofinanke da toukunke paštab protivnil, – sanub Protivn’.
A rehtlil miččed magedad hoikad kürzad läksiba. Kürzad södihe ken kandatesenke, a ken bolanke. Mitte oli čoma elo! A konz kürzid ei zavodnu paštta, ka nenil rehtlil emäg paštoi pirgoid rahtoidenke da bolanke, da völ pirgoid vävule. A nügüd’ jo äi vot venum päčil i pölustamoiš. Nikelle miid ei pida, – hengahti Rehtil’.
Toine elo om koukol da uhvatal. Emäg paksus lämbitab päčin. Konz houg om palanu i oma jo hiled, emäg otab koukon i vedab hiled pliitaha. A uhvatal paneb čugunan vai padan päčhe i heitab niid päčišpäi, – sanui Protivn’.
Ka i uhvatal-ki om radod! Emäg heitab čugunikan magukahan keitosenke, erašti tegeb munapirgan vai rädovikan vai kašad savesižes padaižes, – ližazi Rehtil’.
Emäg kundleb i abid tegese. Meletab: "Ravaz olen, en voi jo tehta nimida. Voižin, ka paštaižin kaikuččen pühäpäivän. Pidab vonukoid opeta nenihe azjoihe, miččid mahtan iče".
Sid’ sanub kouk:
Kaiken-se emäg meil om lujas hüvä.
Hän meid kaikid beregiičeb i kaičeb. Jäl’ges, kut lopib radon, otab märgan šlipakaižen i pühkib meid, miše eläižim hätkemba, miše meid voižiba völ vonukad i pravonukad otta käzihe. A ku murenem, ka kuspäi ningomid otta? Laukas ei ostta. A konz linnem toižiš käziš, ka kaik tuleb mušthokut baboi lämbiti päčin, keiti, paštoi, vastsi vonukoid da pravonukoid, starinoiči äjan melentartušt. A hän tedab lujas äjan.
Emägan südäimel tegese lämemb: "Minä en voi tehta, ka vonukad da pravonukad zavodiba tehta. Minä heid äjihe azjoihe openzin da völ opendan".
Konz lidnaspäi tuliba vonukad lapsidenke, baboi openzi heid tehmaha tahtast. Ühten pühäpäivän ühtes paštoiba kalitoid, toižen pühäpäivänpirgoid. Muga anttas-ki kanzas tradicijoid sugupol’vespäi toižhe. Kut sanutas: mihe noren opendatoi, sen i mahtaškanded tehta edeleze-ki.

Vepsäks kändi Ol'ga Mironova