ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Huttuo keit’t’imä n’iitulla

Huttuo keit’t’imä n’iitulla

карельский: собственно карельское наречие
Паданский
A keitiittögo huttuu?

Huttuo se keit’t’imä tože.

A konzubo huttuu keitiittö?

Huttuo keit’t’imä ko... konža, konža tahomma. No. Siel’l’ä k olema kezäl’l’ä mečässä. Hein’äl’l’ä, hein’ee šooma. Siid’ä keit’ämä hutun zauhtrokaksi, noštuuu siel’l’ä magooma izbuškalla yön. Siid’ä nou... nouzema. Hutun keit’ämä. Vähäžen n’iit’ämä hein’ee. Siid’ä keit’ämä čoojun. Toizen zauhtrokan looima. Čain... čoojuzauhtrokan. Da kaloo. A nostuo syömmä hutun, enzim...

Še n’iitul?

Sid el’ämä n’iitulla n’iittaigana. No, siid’ä keit’ämä sen hutun. Syömmä. Hu... huomukšella, sie keit’ämä kodvažen n’iit’ämä. Čoojun. Ollou hyvä see, čoojun d’uoma da harvoimaa. Pid’äy kuivata hein’ät. No, siid’ä hein’ät oldanee, kuivooma harvoičema tooš. Tulou murginaiga, tooš keit’ämä kost’or pihalla. Palau pered samoi izbuški izbuškan pihalla. Sie keit’ämä murginaa. Syömä. Murginoičema. N’iin vähäžen magoomma, l’ebääymmä, kom päivä pit’k aivoi noštiih silloin. Nu, da tooš l’ähemä. Kin nurmella roodamaa, roomma, roomma, roomma. D’ on i ilda. Kačoma. Päiväčoojua t’ämpienä emmä keit’t’än k ol’i äijä harvoidavoo. Ei emmä d’oudanu. D’o il... ildažella sobiraiččiet’ema. No. Iel’l’ oldii meil’l’ä, s’iid ol’i, d’ärvi l’ähil’l’ä, siid laššemma verkot, illalla. Huomukšella, toissa peenä noštuo kačoma. Siidä päiväksi syömine kaloo.

Veres kala.

Veres kala, l’ipettäy puuttuu, puhaššad n’i. Siid’ d’o ildažella ku l’ähet. N’i kodvažen kulaššet verkot, kodvažen k olet, d’oo keitto kaloo. Ildažella verekšen keit’ämä. Semmoizet meil’l’ä d’ielot oldii silloin.