Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

voija

язык: ливвиковское наречие

часть речи: глагол

1 значение

  • русский: мочь, смочь; быть в состоянии

Примеры (52)

лучший отличный хороший плохой

1. Popugai voibi nokata. ( Kezä keskel talvie)
2. Kačoimmo yläh da olimmo kui pienet lapset, da ajattelimmo, kuibo tämä kazvitiijolline sadu voibi hävittiä?! ( Kezä keskel talvie)
3. Talvel tiä voibi hengittiä tervehellisty kostiedu ilmua, yhtyy paginah Noora-Sofia Vikman. ( Kezä keskel talvie)
4. Ei uskotuta ku pohjazes voibi nähtä lämmien mualoin eläjii. ( Kezä keskel talvie)
5. Tiä voibi nähtä kylmien da lämmien hiekkumualoin kazviloi. ( Kezä keskel talvie)
еще примеры >>
6. Konzu hos kentahto voibi tulla soittamah. ( Kezä keskel talvie)
7. Da sit ku tänne tulis se-tämä biznesmies, kudai nägis, ku tiä voibi ruadua. ( Kezä keskel talvie)
8.

I kummoksie ei midä ole, hüö ei voija kohti sanuo, čto heil muudu ni midä ei pie, ku vai ottua valdu ruadajoil da krest’janoil käzis iäre.


И неудивительно, они не могут прямо сказать нам, что им ничего другого не надо, кроме как отобрать власть из рук рабочих и крестьян.
( Ruadorahvahale kaiken muan)
9.
Sinä tule aijombah toižel kerdua, päiväl minä olen parembaine, voin sinule midä tahto sanella, kieli on terveh.


Ты приходи пораньше в следующий раз, днём мне немного лучше, могу тебе кое-что рассказать, язык же здоров.
( [Läžijän ris’tikanzan pagin])
10.
Küzüin: "Nügöigo pidäw tulla, vai voin heinät vediä?"


Спросила: «Сразу ли надо прийти, или можно сено отвезти домой
( Suomelažet Kotkatjärves)
11. Jo nahkat ollah valmehet, jo voijah izändäl’e zdaija.
Кожи уже и готовы, уже можно их сдать хозяину. ( Kui nahkua pieksetäh)
12.
Kudamal suovatal ei sie kantoršiekat da biržovoit voija priimie, sit jengua et poluči, kun’ et voinne mat’erjualua zdaija avansua enne ei annettu meil’e.


Если в какую субботу конторщики да биржевики не смогли принять работу, то и денег не получишь, пока не сумеешь сдать материал, раньше аванс не выдавался нам.
( Kui enne vedoh kävüimmö)
13. Kudai raado voibi raada tänäpäi, älä jätä huomeneh.
Сегодняшнюю работу на завтра не откладывай. ( Sananparret)
14. Kaikin, ken opastuu livvin kieldy, ken tahtou suaha uuttu livvin kieles, voijah löydiä net materjualat Internietan kauti.
Всем, кто изучает или интересуется ливвиковским наречием карельского языка, эти материалы будут доступны в поисковой системе сети Интернет. ( Livvin piämurdehes Vepsän-karjalkielizes avvokorpusas)
15. Mečän hengen kel vastavuhuu tytöt ellendetäh, kui ei sua ottua vierastu da pidäy auttua toine tostu, ku puut voijah itkie sendäh, ku heidy žiälöimättäh kuatah. ( Komis on painettu kniigu pahoi nägijöile lapsile)
16. Tuloksien mugah voibi luadie piätöksii. ( “Vanhan kylän” neruo da eluo)
17. Voibi olla, sinne midätahto peitettih, kylmättih pitkäkse aigua. ( Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu)
18. Voibi olla, rahvas iče mendih sinne peittoh. ( Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu)
19. Karjalazen vuasan hingailijat voijah oppie luadie sen. ( Huttupada kiehuu)
20. Kedäbo voin vallita paiči sinuu: myö rodivuimmo, elimmö omas armahas kohtas, omal Karjalan mual. ( Oma randu)
21. Vahnua juamua myö sežo voibi piästä Hirvakseh Spuasanlahten da Munjärven kauti, ga se dorogu on mutkakkahembi hos i vähästy lyhembi. ( Hirvas – tänne kävvä maksau)
22. Gu natodielo sih pihah čökähtih parkan järjestäi da dielon hoidai voibi sanuo parkan emändy da järjestäiRoza Jefimova. ( Hirvas – tänne kävvä maksau)
23. Tänävuon Karjalan kymmene lastu voijah puuttuo Mustan meren rannale da huogavuo sie 28. ( Lapset piästäh huogavumah Mustan meren rannale)
24. Tämä kalendari ei ole kiini mistahto vuvves, se enimäl mustoittau mustokniigastu, kunne voibi kirjuttua merkipäiviidovarišoin da omahizien roindupäivät da muut tärgiet eloksen tapahtumat. ( Merkipäivien kalendari on hyvä lahju)
25. Uuzi kalendari voibi ostua Periodika-julguamos adresil Petroskoi, Titovan piha, 3, perti 209 libo tilata se rkperiodika.ru -saitan kauti. ( Merkipäivien kalendari on hyvä lahju)
26. Video voibi luadie hos tavallizen mobil’niekan vuoh, piädielo on idei. ( Kerro muale oman rahvahan kul’tuuras)
27. Videos voibi ozutella kanzallizii tansiloi libo pajoloi, kerduo runoloi libo prouzua. ( Kerro muale oman rahvahan kul’tuuras)
28. Alguškolaopastus da oma kieli (karjalan kieli)”
Pedagougine opastus-programman hantuzis opastujat yhtel aigua voijah opastuo kahtel liiniel: “Alguškolaopastusda “Oma kieli (karjalan kieli)”.
( Karjalan kielen opastajua liženöy)
29. Pidäy mainita, ku yliopiston loppiettuu opastujat voijah opastua karjalan kieldy kui alguškolas, mugai korgiembis kluasois da ližäopastuksen laitoksis. ( Karjalan kielen opastajua liženöy)
30. Kaikkiedah kodimuzeis on kaksi pertii, kuduat suau kaččuoyhten sydämeh voibi piästä, a tostu suau kaččuo vai uksespäi. ( Elias Lönnrotalluo gostis)
31. Voibi olla, hänel oldih suomelas-ugrilazet juuret. ( Ristilahten tora)
32. Häi opasti minule kui voibi aurata da kiändyö. ( Minun hiihtoloma)
33. Eräs keinolois, kuduan avul voibi nostattua mielenkiinduo kielih on komiksat, kudamis on čomua kuvua da kebjiedy tekstua, niilöi hyvin ellendetäh lapsetgi. ( Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse)
34. Oli piätetty luadie suomelas-ugrilazien komiksoin saitu, kuduah voibi panna kai komiksat da kiändiä net angliekse, ven’akse da toizile kielile. ( Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse)
35. Paiči eläviä liipukkastu, ozuttelus on suuri kuivattuloin böbököin kollektsiisie voibi nähtä liipukkua, böröidy, čirkua, skorpionua. ( Troopikat pohjazes)
36. Ozuttelus lapset voijah luadie poštukartočkua liipukkazienke. ( Troopikat pohjazes)
37. Voin loppumattah sanelta sih nähte, midä mama luadi ruadokohtas olles. ( Siämärven rannan kirjastoloin 110-vuozipäiväkse)
38. Konferensien programmua voibi kaččuo Vkontakte-saitan sivul vk.com/fedosova_konf. ( Terveh tulgua Irina Fedosovan nimizeh konferensieh)
39. Vastavuo Marija Galinanke voibi 19.00 aigua Karjalan tazavallan Kanzallizes kirjastos adresil Puškinskaja-piha, 5. ( “Biblioyö” rodieu uvvessah)
40. Sinä yön kaikin, lapset da täyzi-igäzet, voijah löydiä ičele ruaduo mieldy myö. ( “Biblioyö” rodieu uvvessah)
41. Seminuaroih voijah yhtyö matkustamizen alan ruadajat, valdivollizien da paikallizien halličuksien ruadajat, turizmu-, ekolougii- da sportulaitoksien ruadajat da lapsien lebävöaijan järjestäjät. ( Mečästäjile, kalastajile da matkustajile)
42. Ližiä tieduo voibi suaja www.karelexpo.ru -saital libo telefonas 814-2-59-55-12. ( Mečästäjile, kalastajile da matkustajile)
43. Kižan siändölöin mugah, stuudies voibi olla vaiku oman kižan aigah. ( Oman voiton omistan Anuksenlinnale)
44. Tiä minä olen lennos juoksus,
Voin iččie nähtä loitton, tua.
( Jevgenii Jevtušenkon mustokse)
45. Kaččuo, oigiehgo lapset piirustettih da mittumii sanoi iče keksittih ližäkse, voibi tämän žurnualan keskisivuloil. ( Piirustammo "Kipinänke")
46. Ethäi tiijä midä nämmis uksis voibi tulla. ( Ven'alaine päčči karjalazes talois)
47. Uskomuksien mugah arbaituksii voibi arbaittua vaigu huondespuoles, illal saneltih suarnoi. ( Arbuamatoi muailmu)
48. Gu semmostu ei tule piäh, uskottih, ku häi voibi syvvä ristikanzan. ( Arbuamatoi muailmu)
49. Enimytten karjalazis arbaituksis voibi tiijustua kyläläzien talolois da jogapäiväzis veššilöis, kui, ezimerkikse, käziastii, kuožali, čirpi, sieglu. ( Arbuamatoi muailmu)
50. Kilboih voibi yhtyö sulakuun 30. ( “Karjalan nuorus” Anuksen piiris)
51. Kai naizen käziruavon lajit voibi nähtä magavosijan reunukruuživos. ( Reunukruuživo silmunnägyvis)
52. Reunukruuživon kirjois voibi löydiä elävii rouno kukkazii, rombii, kudamat ollah kynnetyn pellon simvolannu da ristoi. ( Reunukruuživo silmunnägyvis)
< < скрыть примеры

2 значение

  • русский: чувствовать себя

Примеры (52)

лучший отличный хороший плохой

1. Popugai voibi nokata. ( Kezä keskel talvie)
2. Kačoimmo yläh da olimmo kui pienet lapset, da ajattelimmo, kuibo tämä kazvitiijolline sadu voibi hävittiä?! ( Kezä keskel talvie)
3. Talvel tiä voibi hengittiä tervehellisty kostiedu ilmua, yhtyy paginah Noora-Sofia Vikman. ( Kezä keskel talvie)
4. Ei uskotuta ku pohjazes voibi nähtä lämmien mualoin eläjii. ( Kezä keskel talvie)
5. Tiä voibi nähtä kylmien da lämmien hiekkumualoin kazviloi. ( Kezä keskel talvie)
еще примеры >>
6. Konzu hos kentahto voibi tulla soittamah. ( Kezä keskel talvie)
7. Da sit ku tänne tulis se-tämä biznesmies, kudai nägis, ku tiä voibi ruadua. ( Kezä keskel talvie)
8.

I kummoksie ei midä ole, hüö ei voija kohti sanuo, čto heil muudu ni midä ei pie, ku vai ottua valdu ruadajoil da krest’janoil käzis iäre.


И неудивительно, они не могут прямо сказать нам, что им ничего другого не надо, кроме как отобрать власть из рук рабочих и крестьян.
( Ruadorahvahale kaiken muan)
9.
Sinä tule aijombah toižel kerdua, päiväl minä olen parembaine, voin sinule midä tahto sanella, kieli on terveh.


Ты приходи пораньше в следующий раз, днём мне немного лучше, могу тебе кое-что рассказать, язык же здоров.
( [Läžijän ris’tikanzan pagin])
10.
Küzüin: "Nügöigo pidäw tulla, vai voin heinät vediä?"


Спросила: «Сразу ли надо прийти, или можно сено отвезти домой
( Suomelažet Kotkatjärves)
11. Jo nahkat ollah valmehet, jo voijah izändäl’e zdaija.
Кожи уже и готовы, уже можно их сдать хозяину. ( Kui nahkua pieksetäh)
12.
Kudamal suovatal ei sie kantoršiekat da biržovoit voija priimie, sit jengua et poluči, kun’ et voinne mat’erjualua zdaija avansua enne ei annettu meil’e.


Если в какую субботу конторщики да биржевики не смогли принять работу, то и денег не получишь, пока не сумеешь сдать материал, раньше аванс не выдавался нам.
( Kui enne vedoh kävüimmö)
13. Kudai raado voibi raada tänäpäi, älä jätä huomeneh.
Сегодняшнюю работу на завтра не откладывай. ( Sananparret)
14. Kaikin, ken opastuu livvin kieldy, ken tahtou suaha uuttu livvin kieles, voijah löydiä net materjualat Internietan kauti.
Всем, кто изучает или интересуется ливвиковским наречием карельского языка, эти материалы будут доступны в поисковой системе сети Интернет. ( Livvin piämurdehes Vepsän-karjalkielizes avvokorpusas)
15. Mečän hengen kel vastavuhuu tytöt ellendetäh, kui ei sua ottua vierastu da pidäy auttua toine tostu, ku puut voijah itkie sendäh, ku heidy žiälöimättäh kuatah. ( Komis on painettu kniigu pahoi nägijöile lapsile)
16. Tuloksien mugah voibi luadie piätöksii. ( “Vanhan kylän” neruo da eluo)
17. Voibi olla, sinne midätahto peitettih, kylmättih pitkäkse aigua. ( Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu)
18. Voibi olla, rahvas iče mendih sinne peittoh. ( Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu)
19. Karjalazen vuasan hingailijat voijah oppie luadie sen. ( Huttupada kiehuu)
20. Kedäbo voin vallita paiči sinuu: myö rodivuimmo, elimmö omas armahas kohtas, omal Karjalan mual. ( Oma randu)
21. Vahnua juamua myö sežo voibi piästä Hirvakseh Spuasanlahten da Munjärven kauti, ga se dorogu on mutkakkahembi hos i vähästy lyhembi. ( Hirvas – tänne kävvä maksau)
22. Gu natodielo sih pihah čökähtih parkan järjestäi da dielon hoidai voibi sanuo parkan emändy da järjestäiRoza Jefimova. ( Hirvas – tänne kävvä maksau)
23. Tänävuon Karjalan kymmene lastu voijah puuttuo Mustan meren rannale da huogavuo sie 28. ( Lapset piästäh huogavumah Mustan meren rannale)
24. Tämä kalendari ei ole kiini mistahto vuvves, se enimäl mustoittau mustokniigastu, kunne voibi kirjuttua merkipäiviidovarišoin da omahizien roindupäivät da muut tärgiet eloksen tapahtumat. ( Merkipäivien kalendari on hyvä lahju)
25. Uuzi kalendari voibi ostua Periodika-julguamos adresil Petroskoi, Titovan piha, 3, perti 209 libo tilata se rkperiodika.ru -saitan kauti. ( Merkipäivien kalendari on hyvä lahju)
26. Video voibi luadie hos tavallizen mobil’niekan vuoh, piädielo on idei. ( Kerro muale oman rahvahan kul’tuuras)
27. Videos voibi ozutella kanzallizii tansiloi libo pajoloi, kerduo runoloi libo prouzua. ( Kerro muale oman rahvahan kul’tuuras)
28. Alguškolaopastus da oma kieli (karjalan kieli)”
Pedagougine opastus-programman hantuzis opastujat yhtel aigua voijah opastuo kahtel liiniel: “Alguškolaopastusda “Oma kieli (karjalan kieli)”.
( Karjalan kielen opastajua liženöy)
29. Pidäy mainita, ku yliopiston loppiettuu opastujat voijah opastua karjalan kieldy kui alguškolas, mugai korgiembis kluasois da ližäopastuksen laitoksis. ( Karjalan kielen opastajua liženöy)
30. Kaikkiedah kodimuzeis on kaksi pertii, kuduat suau kaččuoyhten sydämeh voibi piästä, a tostu suau kaččuo vai uksespäi. ( Elias Lönnrotalluo gostis)
31. Voibi olla, hänel oldih suomelas-ugrilazet juuret. ( Ristilahten tora)
32. Häi opasti minule kui voibi aurata da kiändyö. ( Minun hiihtoloma)
33. Eräs keinolois, kuduan avul voibi nostattua mielenkiinduo kielih on komiksat, kudamis on čomua kuvua da kebjiedy tekstua, niilöi hyvin ellendetäh lapsetgi. ( Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse)
34. Oli piätetty luadie suomelas-ugrilazien komiksoin saitu, kuduah voibi panna kai komiksat da kiändiä net angliekse, ven’akse da toizile kielile. ( Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse)
35. Paiči eläviä liipukkastu, ozuttelus on suuri kuivattuloin böbököin kollektsiisie voibi nähtä liipukkua, böröidy, čirkua, skorpionua. ( Troopikat pohjazes)
36. Ozuttelus lapset voijah luadie poštukartočkua liipukkazienke. ( Troopikat pohjazes)
37. Voin loppumattah sanelta sih nähte, midä mama luadi ruadokohtas olles. ( Siämärven rannan kirjastoloin 110-vuozipäiväkse)
38. Konferensien programmua voibi kaččuo Vkontakte-saitan sivul vk.com/fedosova_konf. ( Terveh tulgua Irina Fedosovan nimizeh konferensieh)
39. Vastavuo Marija Galinanke voibi 19.00 aigua Karjalan tazavallan Kanzallizes kirjastos adresil Puškinskaja-piha, 5. ( “Biblioyö” rodieu uvvessah)
40. Sinä yön kaikin, lapset da täyzi-igäzet, voijah löydiä ičele ruaduo mieldy myö. ( “Biblioyö” rodieu uvvessah)
41. Seminuaroih voijah yhtyö matkustamizen alan ruadajat, valdivollizien da paikallizien halličuksien ruadajat, turizmu-, ekolougii- da sportulaitoksien ruadajat da lapsien lebävöaijan järjestäjät. ( Mečästäjile, kalastajile da matkustajile)
42. Ližiä tieduo voibi suaja www.karelexpo.ru -saital libo telefonas 814-2-59-55-12. ( Mečästäjile, kalastajile da matkustajile)
43. Kižan siändölöin mugah, stuudies voibi olla vaiku oman kižan aigah. ( Oman voiton omistan Anuksenlinnale)
44. Tiä minä olen lennos juoksus,
Voin iččie nähtä loitton, tua.
( Jevgenii Jevtušenkon mustokse)
45. Kaččuo, oigiehgo lapset piirustettih da mittumii sanoi iče keksittih ližäkse, voibi tämän žurnualan keskisivuloil. ( Piirustammo "Kipinänke")
46. Ethäi tiijä midä nämmis uksis voibi tulla. ( Ven'alaine päčči karjalazes talois)
47. Uskomuksien mugah arbaituksii voibi arbaittua vaigu huondespuoles, illal saneltih suarnoi. ( Arbuamatoi muailmu)
48. Gu semmostu ei tule piäh, uskottih, ku häi voibi syvvä ristikanzan. ( Arbuamatoi muailmu)
49. Enimytten karjalazis arbaituksis voibi tiijustua kyläläzien talolois da jogapäiväzis veššilöis, kui, ezimerkikse, käziastii, kuožali, čirpi, sieglu. ( Arbuamatoi muailmu)
50. Kilboih voibi yhtyö sulakuun 30. ( “Karjalan nuorus” Anuksen piiris)
51. Kai naizen käziruavon lajit voibi nähtä magavosijan reunukruuživos. ( Reunukruuživo silmunnägyvis)
52. Reunukruuživon kirjois voibi löydiä elävii rouno kukkazii, rombii, kudamat ollah kynnetyn pellon simvolannu da ristoi. ( Reunukruuživo silmunnägyvis)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный ливвиковский
1. индикатив, презенс, 1 л., ед. ч., положительная форма voin
2. индикатив, презенс, 3 л., ед. ч., положительная форма voibi
3. индикатив, презенс, 3 л., мн. ч., положительная форма voijah
4. I инфинитив voija