Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

arv

язык: вепсский

часть речи: существительное

омонимы: arv (существительное)

1 значение

  • русский: цена; репутация

Примеры (24)

лучший отличный хороший плохой

1. Sinun om vald i vägi i korged arv

kaiken i igäks.
( Kut abutada gollile, loita i pühütada?)
2. Heiden päl völ ei olend Pühäd Henged, sikš ku Iisusan korged arv völ ei tulend kaikehe hoštoteshe. ( Om-ik Iisus Messia?)
3. 23Iisus sanui heile:
«Se aig om tulnu, konz Mehen Poigan korged arv todas sil’mnägubale.
( Iisus pagižeb ičeze surman polhe)
4. 31Konz Juda läksi, Iisus sanui: «Nügüd’ Mehen Poigan korged arv om tulnu sil’mnägubale i Jumalan korged arv om tulnu sil’mnägubale hänes. ( Uz’ käsk)
5. 31Konz Juda läksi, Iisus sanui: «Nügüd’ Mehen Poigan korged arv om tulnu sil’mnägubale i Jumalan korged arv om tulnu sil’mnägubale hänes. ( Uz’ käsk)
еще примеры >>
6. 32I ku Jumalan korged arv tuleb sil’mnägubale hänes, ka Jumal-ki ozutab hänen korktan arvon ičesaze, i Jumal tegeb necen jo teravas. ( Uz’ käsk)
7. 10Kaik, mi om minun, om sinun, i kaik, mi om sinun, om minun, i minun korged arv om tulnu sil’mnägubale heiš. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
8. 28 Rahvahan sures märas kunigahan korged arv kazvab,
a penes märas knäzile om gor’a.
( Ižandan varaiduses)
9. [A žal’l’oičijad armahtadas.]

6 Vanhoiden venc oma poigiden poigad,
lapsiden korged arvheiden kazvatajad.
( Ižandan varaiduses)
10. 11 Oigedmeline ei rigehti käregata,
korged arv käskeb händast olda sur’hengeližen kebntegoihe.
( Opendused rahvahale)
11. 3 Korged arv sille, ken pageneb ridaspäi,
kaikutte vähämeline ecib ridoid.
( Opendused rahvahale)
12. 29 Noren korged arv om hänen vägi,
a vanhan korged arv om hahk .
( Opendused rahvahale)
13. 29 Noren korged arv om hänen vägi,
a vanhan korged arv om hahk .
( Opendused rahvahale)
14. 22
1 Hüvä nimi om paremb surt bohatust,
mehen korged arv om paremb hobedad da kuldad.
( Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas)
15. 25
2 Jumalan korged arv om pidäda peitos azjad,
a kunigahan korged arv om el’geta nene azjad.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
16. 25
2 Jumalan korged arv om pidäda peitos azjad,
a kunigahan korged arv om el’geta nene azjad.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
17. 26
1 Kuti lumi kezal da vihm rahnmižen aigan,
muga i korged arv ei kožu meletomale.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
18. Hänen arv om kal’hemb žemčugad. ( Hüvän akan ülenzoitand)
19. Verez tullei-al’manahan voib ostta Kodima-lehtesen toimištos, sen arv om 100 rubl’ad. ( Ihastoita edemba-ki ičeiž lugijoid!)
20. Sömän arv ei ole lujas kalliž. ( Tundištoitte – Kipr!)
21. Sen-žo sün tagut kodikaluiden da sobiden arv om kalliž. ( Tundištoitte – Kipr!)
22. Iče ole mužik, siloi anda toižile-ki arv.
Сам будь мужчиной, тогда и от другого требуй (оцени другого). ( MEZ’. RISTIT. Vepsläižed muštatišed)
23. Muštkam igäks Sures Voinas, neniš, ked lahjoičiba meile mirud i mitte kalliž oli vägestusen arv. ( ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun)
24. Ved’ nece vauged vin om jo amu tehnus legendaks da sil om čoma arv eskai kodiman irdpolel. ( Tundištagatoiš: Vengria!)
< < скрыть примеры

словоформы