Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

koume

язык: вепсский

часть речи: числительное

1 значение

  • русский: три
  • английский: three

Примеры (444)

лучший отличный хороший плохой

1. Viičuu ninga tehtas kuume ristad. ( Enččid’ primetoid’)
2. Mijou praznuičiba Sviženjad Järventaga kuume peivad. ( Enččiš praznikoiš)
3. Edou kuume sobad peivas smeniba. ( Enččiš praznikoiš)
4. Virstad kaks’ da i kuume, ed kül’mä i nimid’a. ( Enččiš praznikoiš)
5. Sel’gitab, pezeb, vastaižou pädme kuume kerdad provedib, udarad pezeb čomašti i lüpsab puhthaze. ( Lehm kandab)
еще примеры >>
6. Erasil’ aidoitez sur’, kuumele grobad pandud, lat’t’ud čomikš, mätheižed kuti. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
7. Äipei oli kuume pejad, ristoidenke kaiken külän käveltas, ristad kädes da ristišoiš. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
8. Erašti sutkad kuume ištub pokoinik maha panmata, pap’ tuleb, kerdou hiid pajatab. ( Kut koljan maha pandas)
9. Malitvan pajatab, kuume kerdad ümbri nalojas vedatab i möst sille sijale siižutab. ( Kut svad’ban spravitas)
10. Eduu ken-ni ičeze kanzou, kuumen vai kahten i mäned. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
11. Minai om sizar Taisja, kuumel vodel vanhemb. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
12. Kuume klassad openzimoi čomin’. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
13. Konz min’a kuume klassad lopiškanzin’, siloi jo školan otiba Kurbale, ühesa klassad Kurbale, i sel’skijan sovetan otiba Kurbale. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
14. Kodiš min’a kuume klassad čomin’ openzimoi, a Kurbale läksin’ jo elämaha internatha. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
15. Tatoi om ladleine, Ladvas rodihe, vaiše armijas kuume vot oli, muite kaiken aigan Ladvas. ( Minun kanz)
16. Mamal oli rodn’us kuume last, sizar’ Tas’a, hän kuumel vodel vanhemb. ( Minun kanz)
17. Mamal oli rodn’us kuume last, sizar’ Tas’a, hän kuumel vodel vanhemb. ( Minun kanz)
18. Oli minai sizar’ L’us’a, konz hänele kaks’ vot oli vai kuume, koli. ( Minun kanz)
19. Minei oli kuume vai nel’l’ vot, tatam da mam otiba mindei hiin’ale, miil’ kaiken aigan oli lehm, lehmäle tari hiin’ad tehta. ( Hiin’antego)
20. Pol’ virstad kuumandes Ihakjärvespei, kus mii hiin’an tegimei, oli Mat’t’ar’v, hänespei jo toižhe polhe ojad jostas, ven’aks ka vodorazdel. ( Hiin’antego)
21. Opendai sanui, mišo uduu voduu linneb kuume ili nel’l’ mest’. ( Kut külä eläb nügude)
22. Sovhozas oli parembil’ vozil’ tedan kuume sadad lehmid’. ( Kut külä eläb nügude)
23. Pajul siloi saliba dengad, čomad dengad, kuks’, kuume, nel’l’ sadad rubl’ad. ( Mecas resttiba pajun)
24. Der’ounaspei läksimei jo kuume sadad metrad.

Отошли от деревни уже на триста метров.
( Kut kävelimei kalha)
25.
Pezas voib uuda kaks’ kon’d’jad, voib poigidenke erasišti kuumenel’l’.


В берлоге может быть два медведя, может с медвежатами [быть] иногда три-четыре.
( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
26. Kar kaida tariž, ii madal, oliš süvä kuume metrad.

Нужно яму выкопать, не мелкую, [чтобы] была глубиной в три-четыре метра.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
27. Konz minä mänin’ sin’n’a, tegen’z’ jo kuume časud homendest.
Когда я пришел туда, стало уже три часа утра. ( Kut kävin’ mecoid’ samha)
28. Toižen kerdan skokkahtab, kuumanden kerdan ku br’ingaidab, mujuštin’jo väl’l’ sim minei.
[Она] второй раз как подпрыгнет, третий раз как подскочит, [я] почувствовал; [что] леска у меня уже слабая. ( Kut hougid’ doroškuu samei)
29.
– «Ka voruin, saab, muga: ehtkoižuu ištuse užinale, priheine kerdan hernub, niken ii sanoBuid’ zdorov”, toižen kerdan hernubniken ii sano, kuumanden kerdan hernubii sano, i minä öl otan necen priheižen.


— «А украду, говорит, так: вечером сядут ужинать, мальчик раз чихнет, никто не скажет: „Будь здоров”, второй раз чихнетникто не скажет, третий раз чихнетне скажет, и я ночью возьму этого мальчика.
( Hebomvor)
30.
Priheine čehni hernuda kerdan, niken nimidä ii sanotud, toižen kerdan hernui, niken nimidä ii sanotud, kuumanden kerdan hernui niken nimid’ä ii sanotud.

Мальчик чихнул раз, никто ничего не сказал, второй раз чихнул, никто ничего не сказал, третий раз чихнул, никто ничего не сказал. ( Hebomvor)
31.
Kuume kerdad priheine hernub, niken ii sanoBuid’ zdorov”, ka min’ä öl priheižen otan».


Три раза мальчик чих-нет, никто не скажет: „Будь здоров”, так я ночью возьму мальчика».
( Hebomvor)
32.
Hän saab: «Susedad, kuivakatei suhrid’, a sinä, otec d’akon, soupta iknad i verjad, lugeškandemei kuume nedalid’».


Поп говорит: «Соседи, насушите сухарей, а ты, отец дьякон, закрой окна и двери, будем читать три недели».
( Kut Platon papin’ oli)
33. Kacuht’, kuume sadad den’goid’ čogeižes, ot’, kormanha pan’, surhe, ot’ kadel’nican Platonoupei, tuli: «A sinä, otec Platon, elä edlespei papin’».
Посмотрел, триста рублей в углу взял, в карман большой положил, взял кадило, к Платону подошел: «А ты, отец Платон, служи и впредь попом». ( Kut Platon papin’ oli)
34.
Otiba, otiba, mašinoihe kahthe, kuumhe sigä gruziba da i ajoiba.


Брали, брали, в две или в три там машины погрузили, погрузили да и уехали.
( Kut uk generalan služi)
35.
Bučiižihe souptad da kehub sigä koume pejäd, eskei g’oba.

В бочонок запрешь, и кипит там три дня, потом пили. ( Mida edel södihe i g’odihe)
36.
Ištuse sigä kaks’koume mest i kel hüvä hebo ka kateišei.


Садится там два-три человека, и у кого хорошая лошадь, так катаются.
( Praznikan kävel’tihe hüviš sobiš)
37. Niižne lähteb mehele, paab strokun, kudam kaks’ nedalid, kudam i kuume.
[Если] девушка пойдет замуж, назначит срок, кто две недели, кто и три. ( Kut mijal ende svad’ban spravit’ihe)
38. Potom neniš kalįišpei otamei i šingotamei valįle heinän, potom kändamei, kerdad koume haravil’ kändamei.
Потом с этих кольев берем сено и раскидаем в валки, потом ворошим, раза три мы ворошим граблями. ( Heinäntego)
39. Koume snapušt’ alle, koume päle, nece g’o linob kus’ snapušt’, a seičmenden g’o päks pandas.
Три снопа вниз, три сверхуэто уже будет шесть снопов, а седьмым уже покрывают (\'головой ставят\'). ( Jünäs načnimei rahnda)
40. Koume snapušt’ alle, koume päle, nece g’o linob kus’ snapušt’, a seičmenden g’o päks pandas.
Три снопа вниз, три сверхуэто уже будет шесть снопов, а седьмым уже покрывают (\'головой ставят\'). ( Jünäs načnimei rahnda)
41.
Potom necen rugihen artelil vedamei, hebil’, hebod koumen’el’.


Потом эту рожь артелью на лошадях возим, лошади три-четыре.
( Jünäs načnimei rahnda)
42.
Koumen kes’ken tapelimei.


Втроем молотим.
( Jünäs načnimei rahnda)
43. Nenid’ terid möt koumen kes’ken tapamei.
По этим колосьям втроем молотим. ( Jünäs načnimei rahnda)
44.
Gežli nellän, ka koumen tapamei, a nellänz’ edeleze vertib snapud.


Если четверо [людей], так втроем молотим, а четвертый впереди переворачивает снопы.
( Jünäs načnimei rahnda)
45.
Koumen möst tapamei, a nellänz’ mez’ haravol, vardel andlop snapįižed miile.


Втроем опять молотим, а четвертый человек граблями (\'ручкой граблей\') подает нам снопы.
( Jünäs načnimei rahnda)
46.
Käčäkoho derid', käčäkon sidaldad, sigä kaks’ käčäkod libo koume, i ko’ihe.


В моток надерешь, моток свяжешь, мотка два или три [сделаешь] и домой.
( Jünäs načnimei rahnda)
47.
Tegese konz čoma keväz’ peine i ahav, paad koume pud, štobi nenihe puihe lämbįi tartįiž.


Когда наступит хорошая весна, солнечная и ветреная, положишь три дерева, чтобы к этим деревьям огонь пристал.
( Kut pölvhan kazvatimei)
48.
Gežli läm vezi ka kaks’ nedalid' pidäba, a gežli vilu vezi ka pidäba nedalid koume.


Если теплая вода, так две недели держат, а если холодная вода, так держат недели три.
( Kut pölvhan kazvatimei)
49. Päliči koumes nedališ kogoho vedaba, vezi valub.
Через три недели возят в кучу, вода стекает. ( Kut pölvhan kazvatimei)
50. Sigä nedalid' kaks’ libo koume venub hän.

Там он недели две или три пролежит.
( Kut pölvhan kazvatimei)
51.
Ühtel aigal rikoi hän kuume losid’ i kuume il’best.


Однажды он убил трех лосей и три рыси.
( Miide deren Nirgl)
52.
Ühtel aigal rikoi hän kuume losid’ i kuume il’best.


Однажды он убил трех лосей и три рыси.
( Miide deren Nirgl)
53. Mecnik sanįi, mišto «Rikoin’ en losit’ kuume, a kuume il’best».
Охотник сказал, что «убил я не три лося, а три рыси». ( Miide deren Nirgl)
54. Mecnik sanįi, mišto «Rikoin’ en losit’ kuume, a kuume il’best».
Охотник сказал, что «убил я не три лося, а три рыси». ( Miide deren Nirgl)
55. Maksa kuume rubl’ad dorogas».
Плати [ему] три рубля за дорогу». ( Miide deren Nirgl)
56.
Kornejev Vas’a oli, hänenket kuume nedalid’ Koskenpäl olin’ omblemas učenikan.

Корнеев Вася был, я у него (\'с ним\') три недели в Надпорожье был учеником, шил. ( Miide deren Nirgl)
57. Pidusuu houg ninga metrad kuume.

Длиной дрова этак метра три.
( Kut kas’ken vert’as)
58.
Tehtas vertin’pud mugomad, žerdid’, pandas hougod kuumenel’l’ lahkod’ i viritadas.


Срубят (\'делают\') такие жерди для сжигания подсеки, положат три-четыре полена, расколотые поленья, и зажигают.
( Kut kas’ken vert’as)
59.
Necen mägen hän kaivei kuume vot.


Три года он разрывал эту гору.
( Lämįipacaz)
60.
Vot kuume hän mecti čomin’ jalos, bohattui lujas, ejan zverid’ sei.


Года три он очень хорошо охотился, очень разбогател, много зверей поймал.
( Kut mecnik maniti čortan)
61. Paremb aig ühesas časuspai polhe päihassai, a ehtoukuumes časuspai jäl’ghe pol’t päjad.

Лучшее время [для ловли] с девяти часов до полудня, а вечером с трех часов после полудня.
( Kut minä kalatan)
62.
Kaiked parembad verkod, kudamiš sil’män suruz om kuumenel’l’ sormed i kudotud nitišpäi nomer sorok ili p’ades’at’.


Самые лучшие сети [те], в которых величина ячеи в три-четыре пальца и связаны из ниток сорокового или тридцатого номера.
( Kut minä kalatan)
63. Laidale tarbiž laskta kuumenel’l’ verkod ühthe agjha norale pullonke.

В открытое озеро надо опустить три-четыре сети в один конец на веревку с поплавками.
( Kut minä kalatan)
64. Naku kuume pertid’ oli der’uun’as, nu ka nägin' kut elotihe.
Здесь было всего три дома в деревне, ну, так я видел, как жили. ( Kuume pertid’ oli der’uunas)
65.
Hebon val’l’astim, koumen kesken ajim.


Запрягли лошадь, поехали втроем.
( Kut mina nain’)
66.
Nel’ mest’ om ka nel’l’an kes’ken, kuume om ka kuumen, a kahton olod ka kahton tapetas.


Если четверо людей, то вчетвером, если трое, то втроем, если двое, то вдвоем молотят.
( Kut kas’ken puuttas)
67.
Nel’ mest’ om ka nel’l’an kes’ken, kuume om ka kuumen, a kahton olod ka kahton tapetas.


Если четверо людей, то вчетвером, если трое, то втроем, если двое, то вдвоем молотят.
( Kut kas’ken puuttas)
68.
Kuumen kesken tapad, kahton i nellän i viden.

Молотят вдвоем, втроем, вчетвером и впятером. ( Kut mö endo radoim)
69.

A minain' kuumen kesken lapsid’ v’uu kodihe gäi.


А у меня еще трое детей дома осталось.
( Kut minä nägin’ mecaukon)
70.
Kortoman anttas nakkau, možet hän tütärtme kahton mänob, da hiinantegos-se radab kuume da nel’ nedalid’, a ičezo hiinäine-se pammata.


В аренду дадут там, может, они с дочерью вдвоем пойдут, да на сенокосе-то проработают недели три-четыре, а свое сено останется незаготовленным.
( Kut endo skopun tegüudihe)
71.
A miid’ laps’karkuid’ oli kuume döockkarkušt’.


А нас ребятишек было трое девчонок.
( Kut endo skopun tegüudihe)
72.
Da ningimau hän sposobau miid’ söt’ kuume tütärt.Таким способом она нас кормила, трех дочерей.
( Kut endo skopun tegüudihe)
73.
Hän kaks’ kerdad, kuume keradab ninga mužikoid’, kacud pert’ g’o vaumiž.


Он два-три раза так соберет мужиков, смотришьдом уже готов.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
74.
Tösuid’ vestmaha ottas mest kuume da nel’, kudamb tarkemba näd vöstab.


Доски тесать берут человека три или четыре, кто лучше, видишь ли, тешет.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
75.
Saved kaidas, makhaz ningitte savi-ki, a sidi-ki peskaine ningitte henoine, g’augoil’ pekstas, pekstas sigau mest kuume hot’ nel’.


Глины накопают, землистая такая глина, а потом песок такой мелкий, ногами месят, месят, [человека] там три или четыре.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
76. Nu, toižuu päivau hän päčin’ vaumičob, kuume päiväd hän päčin’ pab üksnäzo, sina tol’ko savi peksa da anda voites.
Ну, на второй день он печку закончит, три дня он один кладет печь, ты только глину мни да подавай при мазке. ( Kut endo tegüudihe taukhun)
77.
Hän sigau päivad kuume ištub, hän kaik gürdub, nenaižile lähtob.Она пролежит там дня три и прорастет, проклюнется.
( Kut sepan tehtas)
78.
Potom necen güvän keradan, da gazetalo pan, libo suusim pühkintme päčile, da päčuu kogos pidam časud kuume libo nel’.


Потом соберу это зерно и разложу на газету или вместе со скатертью подниму на печь, и там держу в одной кучке часа три-четыре.
( Kut sepan tehtas)
79.
Ištub hän sigau časud kuume, nel’, kut om päčiš žarud, miše kertoh рälo tegižihe, tegeso kertoh ningitte rusked рälo.


В печке находится этот чугун часа три-четыре, пока в печке есть жар, до тех пор, пока не образуется сверху красная пленка.
( Kut sepan tehtas)
80.
Ez’mäi kuume sargašt’ mina pan, sidon suumudon.


Сначала три ленточки положу, завяжу узел.
( Kut ottas tohen i ninen)
81.
Mülüb hiihe erasoho puzuhu kuume pudad, erasoho kaks’ pudad.


В некоторые из таких корзин вмещается три пуда, в некоторыедва пуда.
( Kut tehtas puzu)
82. Satho pandas hiinad pudad kuume, ningiman satrukan, habi kanttas sabrannoks.
В копну кладут сена пуда три, такой копнище еле несут к стогу. ( Kut mijau hiinan pandas)
83.
Potom nenihe sovihe čaptas nütad, ühthe bokha sovaižehe kuume nütašt’ da toižhe kuume.


Затем нарубают подпорки, по три штуки с обеих сторон.
( Kut mijau hiinan pandas)
84.
Potom nenihe sovihe čaptas nütad, ühthe bokha sovaižehe kuume nütašt’ da toižhe kuume.


Затем нарубают подпорки, по три штуки с обеих сторон.
( Kut mijau hiinan pandas)
85. Kerdad kuume minä ninga proidutan, sobad haudusoiš časud kuume i tegesoiš pahoin’ puhthad.
Раза три я пропускаю таким образом, белье парится часа три и становится очень чистым. ( Kut sobad sul’čtas)
86. Kerdad kuume minä ninga proidutan, sobad haudusoiš časud kuume i tegesoiš pahoin’ puhthad.
Раза три я пропускаю таким образом, белье парится часа три и становится очень чистым. ( Kut sobad sul’čtas)
87.
Survom vedho kuumhe.


Толку в трех водах.
( Kut sobad sul’čtas)
88. Nu vot, hän haudub kuume nedalid neco kana, potom g'o sed sutkad tuloba, konz hänlo pästta neno poigäižed.
Ну вот, она [курица] парит три недели, потом наступает тот день, когда она должна выпустить цыплят. ( Kut mina panlon kanan poigile)
89.
Kuumes nedališ maidou kazdas hüvin’.


За три недели они на молоке очень хорошо подрастают.
( Kut mina panlon kanan poigile)
90.
Bumagaupäi hän lugeb ümbri živatoiš kuume kerdat.Он прочтет его три раза, обходя скотину.
( Kut paimetihe živatoid’)
91.
Kuume päivad.


Три дня.
( Kut argaitas lehman)
92. Kuume rädušt alahali gättut.
Три рядочка внизу оставлено. ( Kondi kagras)
93. Elotihe kuume vellest.
Жили три брата. ( Elotihe kuume vellest (sаrn AA 168 1))
94.
Vot velled elotihe, elotihe kuumen kesken.Вот жили, жили братья втроем.
( Elotihe kuume vellest (sаrn AA 168 1))
95. Elotihe kuume vellest.
Жили три брата. ( Van’uška-duračok (sаrn AA 1643))
96.
Oli hijau kuume härgäd.


Было у них три быка.
( Van’uška-duračok (sаrn AA 1643))
97.
– «Kuume sadad».


– «Триста».
( Van’uška-duračok (sаrn AA 1643))
98.
– «Kuume sadad».


– «Триста».
( Van’uška-duračok (sаrn AA 1643))
99.
«Kuume sadad».


– «Триста».
( Van’uška-duračok (sаrn AA 1643))
100.
«Kuume sadad».


– «Триста».
( Van’uška-duračok (sаrn AA 1643))
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. koumes, koumehe, koumen, kuumhe, kuumanden, koume, kuumes, kuumandes, kuumel, kuumele, kuumen, kuume