Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Niskankylä

Niskankylä

Karelian Proper
Kestenga
Täššä oli niska, jovenniska. Täššä oli šuuri joki, koški. Siitä kun rakennettih voimalaitoš Kumajovella, niin yhekšän metrie noššettih vesi täššä, i tätä koškie nyt ei ole. Niskankylä oli alempana, siitä noššettih tänne čokkah, vuarah.

Vlasova, Anni

Ниска (Зашеек)

Russian
Тут был зашеек, реки зашеек. Тут была большая река, порог. Когда построили гидроэлектростанцию на реке Кума, так на девять метров подняли воду здесь, и этого порога сейчас нет. Деревня Зашеек была ниже, потом перенесли сюда на пригорок, на гору.