VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Vesitiellä viipynyt

Vesitiellä viipynyt

Karelian Proper
Kestenga
"Anni tyttö, ainut tyttö,
aika on jo nuoren noušša,
jo on vanhat valvehilla,
ikiloput issunnoissa."

5 "Enkä nouše, enkä huoli."
Mänöy muamo noštamah:
"Anni tyttö, ainut tyttö,
aika on jo nuoren noušša,
jo on vanhat valvehilla,
10 ikiloput issunnoissa."

"Enkä nouše, enkä huoli."
Mänöy veikko noštamah:
"Anni čikko, ainut čikko,
aika on jo nuoren noušša,
15 jo on vanhat valvehilla,
ikiloput issunnoissa."

"Enkä nouše, enkä huoli."
Mänöy min’n’a noštamah:
"Anni nato, ainut nato,
20 aika on jo nuoren noušša,
jo on vanhat valvehilla,
ikiloput issunnoissa."

"Enkä nouše, enkä huoli..."
Mänöy ämmö noštamah:
25 "Anni tyttö, ainut tyttö,
aika on jo nuoren noušša."

"Baabuška, jo noušen."
[– Ämmöllä noušou.]
Anni lähtöy vejellä,
otti korvon olkapiällä,
30 kauhan käsivarrellah,
aštu virššan, aštu toisen,
aštu puolen kolmatta.

Kačahti kaivolla
jo on kaivo kuivan,
35 tinapohja tilkittelöy,
vaški piällä valettu,
mua piällä kašvau,
lehet piällä lankettu,
koivut piällä kašvettu.

40 Otti vettä orkosešta,
vei vettä muamollah.

"Täšš’ on, muamo, miun vettä."
"En juo šiun vettä,
et ollun vejen ečošša,
45 olit šulhasen ečošša,
rautakannan ajelušša,
punakannan puujelušša."

Anni läksi vejellä,
otti korvon olkapiällä,
50 kauhan käsivarrellah,
mäni virššan, mäni toisen,
mäni puolen kolmatta.

Kačahti kaivolla
jo on kaivo kuivan.

55 lehet piällä lankettu,
koivut piällä kašvettu.

Otti vettä orkosešta,
vei vettä veikollah.

"Täšš’ on, veikko, miun vettä."
60 "En juo šiun vettä,
et ollun vejen ečošša,
olit šulhasen ečošša,
rautakannan ajelušša,
punakannan puujelušša."

65 Anni läksi vejellä,
otti korvon olkapiällä,
kauhan käsivarrellah,
mäni virššan, mäni toisen,
mäni puolen kolmatta.

70 Kačahti kaivolla
kaivo še oli kuivan.

Otti vettä orkosešta,
vei vettä čikollah.

"Täšš’ on, čikko, miun vettä."
75 "En juo šiun vettä,
et ollun vejen ečošša,
olit šulhasen ečošša,
rautakannan ajelušša,
punakannan puujelušša."

80 Anni läksi vejellä,
otti korvon olkapiällä,
kauhan käsivarrellah,
mäni virššan, mäni toisen,
mäni puolen kolmatta.

85 Kačahti kaivolla
jo on kaivo kuivan,
tinapohja tilkittelöy,
vaški piällä valettu,
mua piällä kašvan,
90 lehet piällä lankettu,
koivut piällä kašvettu.

Otti vettä orkosešta,
vei vettä min’n’allah.

"Täšš’ on, min’n’a, miun vettä."
95 "En juo šiun vettä,
et ollun vejen ečošša,
olit šulhasen ečošša,
rautakannan ajelušša,
punakannan puujelušša."

100 Anni läksi vejellä,
otti korvon olkapiällä,
kauhan käsivarrellah,
mäni virššan, mäni toisen,
mäni puolen kolmatta.

105 Kačahti kaivolla
ka kaivo on kuiva,
tinapohja tilkittelöy,
vaški piällä valettu,
mua piällä kašvan,
110 lehet piällä lankettu,
koivut piällä kašvettu.

Otti vettä orkosesta,
vei vettä ämmölläh.

"Täšš’ on, ämmö, miun vettä."
115 "Juon, juon šiun vettä, tyttöseni,
olit šie vejen ečošša,
et ollun šulhasen ečošša
etkä rautakannan ajelušša,
etkä punakannan puujelušša,
120 olit vettä käymäššä."

Anni läksi šuolla šoittamah,
kankahalla karjahti,
kankaš vaštah kajahti:
"Tuattoš on koissa kuolemašša."

125 "Kuollou, ni kuolkah,
šuan mie paljo paremman:
šiäret rahjašta rapuan,
vartalo vesihavošta,
kiät kaprista puista,
130 jalat järven juurikoista,
šilmät liinan šiemenistä,
korvat lammen lumpehista."

Anni mäni šuolla šoittamah,
kankahalla karjahti,
135 kankaš vaštah kajahti:
"Muamoš on koissa kuolomašša."

"Kuollou, ni kuolkah,
šuan mie paljo paremman:
vartalo vesihavošta,
140 šiäret rahjašta rapuan,
kiät käpristä puista,
jalat järven juurikoista,
piän pahkašta,
šilmät liinan šiemenistä,
145 korvat lammen lumpehista."

Anni mänöy šuolla šoittamah,
kahkahalla karjahtau,
kankaš vaštah kajahti:
"Veikkoš on koissa kuolomašša."

150 "Kuollou, ni kuolkah,
šuan mie paljo paremman:
šiäret rahjašta rapuan,
kiät käpristä puista,
jalat järven juurikoista,
155 vartalo vesihavošta,
ta piän pahkašta,
šilmät liinan šiemenistä,
korvat lammen lumpehista".

Anni mänöy šuolla šoittamah,
160 kankahalla karjahtau,
kankaš vaštah kajahti:
"Min’n’aš on koissa kuolomašša".

"Kuollou, ni kuolkah,
šuan mie paljon paremman:
165 šiäret rahjašta rapuan,
piän pahkašta,
kiät käpristä puista,
vartalo vesihavošta,
jalat järven juurikoista,
170 šilmät liinan šiemenistä,
korvat lammen lumpehista."

Anni mänöy šuolla šoittamah,
kankahalla karjahti,
kankaš vaštah kajahti:
175 "Čikkoš on koissa kuolomašša".

"Kuollou, ni kuolkah,
šuan mie paljon paremman:
šiäret rahjašta rapuan,
piän pahkasta,
180 kiät käpristä puista,
vartalo vesihavošta,
šilmät liinan šiemenistä,
korvat lammin lumpehista".

Anni mänöy šuolla šoittamah,
185 kankahalla karjahtau,
kankaš vaštah kajahti:
"Ämmöš on koissa kuolomašša".

Anni rupei itkömäh.
[– Ämmyö en anna kuolomah, šanou, olin vejen ečošša ta toin vettä ämmöllä. Ämmön otti joukošta pois. Mikäš nyt vielä pitäy ruatua?]
Tuaton heposet propatikkah
190 parahan kynnön aikah,
muamon lehmät propatikkah
parahah lypšyn aikah,
min’n’an luuvat halekkah
parahieh häijen aikah,
195 čikon nieklat katekkah
parahah ompeluaikah,
ämmön sviitkat lisäytykkäh
parahah pitoaikah.

Lavonen, Nina A.

Девушка задерживается у источника

Russian
"Девушка Анни, единственная дочь,
пора уже молодой встать,
старые уже пробудились,
пожилые сидят".

5 "Не встану и не подумаю (не хочу)".
Идёт мать будить:
"Доченька Анни, единственная дочь,
пора уже молодой встать,
старые уже пробудились,
10 пожилые сидят".

"Не встану и не подумаю (не хочу)".
Идёт брат будить:
"Сестра Анни, единственная сестра,
пора уже молодой встать,
15 старые уже пробудились,
пожилые сидят".

"Не встану и не подумаю".
Идёт невестка будить:
"Золовка Анни, единственная золовка,
20 пора уже молодой встать,
старые уже пробудились,
пожилые сидят".

"Не встану и не подумаю".
Пошла бабушка будить:
25 "Доченька Анни, единственная дочь,
пора уже молодой пробудиться".

"Бабушка, уже встаю".
[– Бабушкевстаёт.]
Идёт Анни за водой,
взяла ушат на плечо,
30 ковш на руку,
прошла версту, прошла другую,
прошла половину третьей.

Заглянула в колодец
колодец уже высох,
35 оловянное дно поблёскивает,
медью сверху залито,
земля сверху наросла,
листья сверху упали,
берёзы поверх выросли.

40 Взяла воды в ложбинке,
отнесла воду матери.

"Вот, мать, моя вода".
"Не выпью твоей воды,
не была (ты) в поисках воды,
45 была в поисках жениха,
в погоне за железными каблуками,
в поисках красных каблуков".

Идёт Анни за водой,
взяла ушат на плечо,
50 ковш на руку,
прошла версту, прошла другую,
прошла половину третьей.

Заглянула в колодец
колодец уже высох,
55 листья сверху упали,
берёзы поверх выросли.

Взяла воды в ложбинке,
отнесла воду брату.

"Вот, брат, моя вода".
60 "Не выпью твоей воды,
не была (ты) в поисках воды,
была в поисках жениха,
в погоне за железными каблуками,
в поимках красных каблуков".

65 Идёт Анни за водой,
взяла ушат на плечо,
ковш на руку,
прошла версту, прошла другую,
прошла половину третьей.

70 Заглянула в колодец
колодец уже высох.

Взяла воды в ложбинке,
отнесла воду сестре:
"Вот, сестра, моя вода".

75 "Не выпью твоей воды,
не была (ты) в поисках воды,
была в поисках жениха,
в погоне за железными каблуками,
в поимках красных каблуков".

80 Идёт Анни за водой,
взяла ушат на плечо,
ковш на руку,
прошла версту, прошла другую,
прошла половину третьей.

85 Заглянула в колодец
колодец уже высох,
оловянное дно поблёскивает,
медью сверху залито,
земля сверху наросла,
90 листья сверху упали,
берёзы поверх выросли.

Взяла воды в ложбинке,
отнесла воду невестке.

"Вот, невестка, моя вода".
95 "Не выпью твоей воды,
не была (ты) в поисках воды,
была в поисках жениха,
в погоне за железными каблуками,
в поимках красных каблуков".

100 Идёт Анни за водой,
взяла ушат на плечо,
ковш на руку,
прошла версту, прошла другую,
прошла половину третьей.

105 Заглянула в колодец
колодец уже высох,
оловянное дно поблёскивает,
медью сверху залито,
земля сверху наросла,
110 листья сверху упали,
берёзы поверх выросли.

Взяла воды в ложбинке,
отнесла воду бабушке.

"Вот, бабушка, моя вода".
115 "Попью, попью твоей воды, доченька,
была ты в поисках воды,
не в поисках жениха,
не в погоне за железными каблуками,
не в поимках красных каблуков,
120 была за водой".

Анни пошла на болото играть,
в лесу прокричала,
лес эхом отозвался:
"Отец (твой) дома при смерти".

125 "Коль умирает, пусть умрёт,
будет у меня намного лучше:
ноги из торфяного (болотного) мха,
стан из затопленного дерева (топляка),
руки из кривого дерева,
130 ноги из растущих в озере корней,
глаза из семян конопли,
уши из кувшинок из ламбы".

Анни пошла на болото играть,
в лесу прокричала,
135 лес эхом отозвался:
"Мать (твоя) дома при смерти".

"Коль умирает, пусть умрёт,
будет у меня намного лучше:
стан из затопленного дерева (топляка),
140 ноги из торфяного (болотного) мха,
руки из кривого дерева,
ноги из растущих в озере корней,
голова из нароста (на дереве),
глаза из семян конопли,
145 уши из кувшинок из ламбы".

Анни идёт на болото играть,
в лесу прокричала,
лес эхом отозвался:
"Брат (твой) дома при смерти".

150 "Коль умирает, пусть умрёт,
будет у меня намного лучше:
ноги из торфяного (болотного) мха,
руки из кривого дерева,
ноги из растущих в озере корней,
155 стан из затопленного дерева (топляка),
да голова из нароста (на дереве),
глаза из семян конопли,
уши из кувшинок из ламбы".

Анни идёт на болото играть,
160 в лесу прокричала,
лес эхом отозвался:
"Невестка (твоя) дома при смерти".

"Коль умирает, пусть умрёт,
будет у меня намного лучше:
165 ноги из торфяного (болотного) мха,
голова из нароста (на дереве),
руки из кривого дерева,
стан из затопленного дерева (топляка),
ноги из растущих в озере корней,
170 глаза из семян конопли,
уши из кувшинок из ламбы".

Анни идёт на болото играть,
в лесу прокричала,
лес эхом отозвался:
175 "Сестра (твоя) дома при смерти".

"Коль умирает, пусть умрёт,
будет у меня намного лучше:
ноги из торфяного (болотного) мха,
голова из нароста (на дереве),
180 руки из кривого дерева,
стан из затопленного дерева (топляка),
глаза из семян конопли,
уши из кувшинок из ламбы".

Анни идёт на болото играть,
185 в лесу прокричала,
лес эхом отозвался:
"Бабушка (твоя) дома при смерти".

Анни заплакала.
[– Бабушке не дам умереть, говорит, была за водой да принесла воды бабушке. Бабушку исключила из толпы. Что же ещё надо сделать?]
Пусть падут лошади у отца
190 в лучшую пору пахоты,
пусть падут коровы у матери
в лучшую пору удоя,
пусть расколются тарелки у невестки
в самую пору свадьбы,
195 пусть обломаются иглы у сестры
в спешное время шитья,
пусть умножаются свитки у бабушки
в лучшую пору ношения.