VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Čulistarina

Čulistarina

Karelian Proper
Uhta
On ennen čuli. Hiän mänöy taloh. Talošša emäntä rukilla kesryäy. Čuli šanou:
Pitäykö emännällä šanuo starina?

Emäntä šanou:
Šano, čuli-kormeličča.

Čuli rupei starinua šanomah:
Olin ennen aitašša, šöin voin šaikašta, šyön vielä i šiun rukin keralla.

Tai šöi emännän ta rukin. Läksi talošta pois. Mänöy čuli tietä myöte. Mieš hероsеllа halkuo vetäy. Čuli šanou halonvetäjällä:
Pitäykö šanuo starina?

Šano, čuli-kormeličča.
Čuli šano:
Olin ennen aitašša, šöin voita šaikašta, šöin ni emännän rukin kera, šyön vielä i šiun halkoješ ta heposeš kera.

Tai šöi. Läksi ielläh. Tulou mieš vaštah ta vetäy heposen kera havuo. Čuli šanou:
Pitäykö šanuo havunvetäjällä starina?

Šano, čuli-kormeličča.
Čuli šanou:
Olin ennen aitašša, šöin voita šaikašta, šöin emännän rukin kera, šöin halonvetäjän halkojen kera tai šiun šyön havuješ kera tai heposeš.

Tai šöi. Iče ielläh. Mieš tulou heposella, heinyä vetäy. Čuli šanou:
Pitäykö šanuo heinänvetäjällä starina?

Šano, čuli-kormeličča.
Olin ennen aitašša, šöin voita šaikašta, šöin emännän rukin kera, šöin halonvetäjän halkojen kera, šöin havunvetäjän havuineh, heposineh, tai šiun šyön heposineš ta heinineš.
Tai šöi. Iče ielläh. Mänöy meččäh. Mečäššä on šuuri karja pukkija.
Pitäykö, pukit, starina šanuo?
Pukit šanotah:
Pitäy.

Olin ennen aitašša, šöin voita šaikašta, šöin emännän rukin kera, šöin halonvetäjän halkoneh, havunvetäjän havuineh ta heposineh, heinämiehen heinineh ta heposineh, tai tiät šyön.
Pukit šanotah:
Elä šyö, kun on niin täyšl vaččaš.
Rupie enšin honkan juurella levähtämäh, šiitä šyöt. Meistä tulou šiula šuuri vero.
Čuli rupei muate honkan juurella. Čuli uinosi. Pukit pušettih honka hänellä piällä. Čulilta mara i halkei, šieltä šuatih kaikki: enšin tuli aitta ta voišaikka, šiitä emäntä rukin kera, halonvetäjä halkoneh, havunvetäjä havuineh ta heposineh, heinämieš heinineh ta heposineh. Kaikki mäntih kotiloiheh ta ruvettih elämäh.

Сказка о чули

Russian
Был раньше чули. Заходит он в дом. В доме хозяйка на прялке прядет. Чули говорит:
Рассказать хозяйке сказочку?

Хозяйка говорит:
Расскажи, чули-кормилец.

Чули начинает сказывать сказку:
Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съем и тебя с прялкой.

Да и съел хозяйку с прялкой. Ушел из дома. Идет чули по дороге. Человек дрова на лошади везет. Чули говорит вoзницe:
Рассказать cĸaзĸy?

Расскажи, чули-кормилец.
Чули рассказал:
Жил прежде я в амбаре, ел масло на кадушки, съел и хозяйку с прялкой, съем еще и тебя с дровами да лошадью.

Да и съел. Пошел дальше. Идет человек навстречу и везет на лошади хвою. Чули говорит:
Рассказать сказку везущему хвою?

Расскажи, чули-кормилец.
Чули говорит:
Жил я прежде в амбаре, ел масло из кадушки, съел xозяйку с прялкой, съел везущего дрова вместе с дровами да еще и тебя съем с хвоей и лошадью твоей.

Да и съел. Сам дальше. Едет человек на лошади, сено везет. Чули говорит:
Рассказать сказку везущему сено?

Расскажи, чули-кормилец.
Жил прежде, я в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прялкой, съел везущего дрова вместе с дровами, съел везущего хвою вместе с хвоей и лошадью, да и тебя съем с лошадью да сеном твоим.
Да и съел. Сам дальше. Идет в лес. В лесу большое стадо коз.
Рассказать вам, козы, сказку?
Козы говорят:
Расскажи!

Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прялкой, съел везущего дрова вместе с дровами, везущего хвою вместе с хвоей и лошадью, везущего сено вместе с сеном и лошадью, да и вас съем.
Козы говорят:
Не ешь нас сейчас, когда у тебя и так живот полон.
Приляг сперва, поотдохни под сосной, потом и съешь. Из нас тебе выйдет один хороший обед.
Чули лег спать под сосной. Чули уснул. Козы свалили [букв: забодали] сосну на чули. У чули живот и лопнул. Оттуда вышли все: сперва вышли амбар и кадушка с маслом, потом хозяйка с прялкой, потом везущий дрова со своими дровами, везущий хвою со своей хвоей и лощадью, везущий сено со своим сеном и лошадью. Все разошлись по домам и стали жить.
Вот и сказка про чули.