VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Rukehen tähkä

Rukehen tähkä

Karelian Proper
Uhta
Оli ennein leškiakka. Hänellä oli yhekšän vuuven vanha tyttö. Näköy še tyttö unissah, jotta hiän aštuu tietä myöt’e ta löytäy rukehen tähkän. Šiitä še tähkä alkoi kašvua käsissä ja kašvo niin paljon, jotta hänellä käsissä oli jo kokonaini lyhe. Vanha ukko tulou vaštah tytöllä, šauvan kera köppäsöy. Ukko šanou tytöllä:
Täšša on šiun ščastie, tulet hyvin onnellisekši.

Šiitä ukko kopahuttau häntä olkapiätä vašše, šiitä tyttö pöläšty ta heräsi.
Tytön kotih tulou rikkahan talon tyttö lapšilikkua eččimäh. Leškiakan tyttö on oikein viisaš ja hyvin miellyttävä, kaikki luullah häntä kolmentoista-nelläntoista vanhakši. Rikaš tyttö pyytäy leškiakan tyttyö piijakšeh. Niin anto akka tyttäreh, ta tytär läksi lapšilikakši. Tyttö ruatau jo kakši-kolme vuotta, ja kaikki ruatau hyvin hyväsesti, isäntäväki häneštä oikein tykätäh, pietäh kun omua tyttyöh.
Työnnettih tyttö marjah pyhänäpäivänä. Kävelöy šielä ta šuau kosjah täyven marjua ta lähtöy jälelläh tulomah. Tieltä löytäy hyvin šuuren rukehen tähkän, ta tyttö heti muisti uneh. Tyttö tulou kotih, šanou:
Marjua šain ta löysin rukehen tähkän.

Puhissetah tähkä isännän kera ta luvetah jyvät. Šiinä oli kahekšankymmentä kakši jyvyä. Isäntä ihmettelöy, jotta ti hiän ole näin hyvyä tähkyä ennein ni nähnyn. Tyttö šitou jyvät ripakkoh ta kyšyy isännältä, jotta hiän antais kevyällä tytöllä muata kylvyä ne jyvät. Isäntä nakrau horhottau, jotta "vain šen verran kyllä šuat peltuo". Tyttö ehtottau isännällä:
Još kaheššakymmeneššä vuuvešša tähkäštä tulou niin paljo viljua, jotta voit kylvyä kaikki šiun pellot, niin šilloin ne pellot tulou miun.

Isäntä nakrau ta šanou:
Još kaheššakymmeneššä vuuvešša ei tule niin paljon jyvie, niin šilloin šiun pitäy sluušie miula kakšikymmentä vuotta ilman palkkua.

Tyttö ehtottau tehä niistä šopimukšen.
Enši vuotena kylvi tyttö ne kahekšankymmentä kakši jyvyä. Joka jyväštä kašvo kahekšan, yhekšän olkie, ja joka olešša monta tähkyä. Šykšyllä tyttö pui ne kaikki ja šai melkein täyven šäkin jyvie. (Paperit myöš tyttö pani talteh). Niin tyttö kylvi vuuvešta vuoteh vil’l’ojah, kahekšaššatoista vuuvešša tuli niin paljo viljua, jotta šai kylvyä kaikki isännän pellot. Šilloin isäntä joutu pois tilalta muailmalla kalikkaisekši. Tyttö tuli tilukšen isännäksi. Otti šinne muamohki elämäh. Niin eletäh vielä tänä päivänäki, kotva huomenaki.

Ржаной колос

Russian
Была раньше вдова. У нее была девятилетняя дочь. Видит эта дочь во сне, что идет она по дороге и находит ржаной колос. Этот колос начал расти у нее в руках и вырос так, что в руках оказался уже целый сноп. Идет ей навстречу старик, с палкой в руках. Старик говорит девочке:
Это твое счастье, будешь очень счастливой.

Потом старик хлопнул ее по плечу, девочка испугалась и проснулась.
В дом девочки приходит дочь богача искать няньку. Дочь вдовы очень умная и приятная, все думают, что ей тринадцать-четырнадцать лет. Богатая девушка просит дочь вдовы к себе в служанки. Так отдала вдова свою дочь, и дочь пошла в няньки. Девочка работает уже два-три года и все делает очень хорошо, хозяева ее очень любят, обращаются как с родной дочерью.
Отправили девочку в воскресенье в лес за ягодами. Ходит она, набрала полное лукошко ягод и отправляется обратно. На дороге находит очень большой ржаной колос, и девочка сразу вспомнила сон. Девочка приходит домой, говорит:
Ягод набрала и ржаной колос нашла.

Очистили колос с хозяином и посчитали зерна. В нем было восемьдесят два зерна. Хозяин удивляется, что он никогда и не видал такого хорошего колоса. Девочка завернула зерна в тряпочку и просит у хозяина, чтобы он дал весной земли посеять эти зерна. Хозяин хохочет, что, мол, "уж столько-то земли получишь". Девочка предлагает хозяину:
Если за двадцать лет из этого колоса вырастет столько зерна, что можно будет засеять все твои поля, тогда все поля будут мои.

Хозяин смеется и отвечает:
Если за двадцать лет не будет столько зерна, то тогда тебе надо будет служить у меня двадцать лет бесплатно.

Девочка предложила написать договор.
В первый год она посеяла эти восемьдесят два зерна. Из каждого зерна выросло восемь-девять стеблей, да на каждом стебле несколько колосьев. Осенью девочка обмолотила все и получила почти целый мешок зерна. (Бумаги девочка тоже сохранила). Так девочка сеяла из года в год свое зерно, и за восемнадцать лет вышло столько зерна, что можно было засеять все поля хозяина.
Тогда хозяину пришлось уйти из своей усадьбы, пойти по миру каликой. Девочка стала хозяйкой. Взяла туда и свою мать жить. Так живут еще по сей день, еще и завтра жить будут.