VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Il’l’anpäivän ta Petrunpäivän välillä

Il’l’anpäivän ta Petrunpäivän välillä

Karelian Proper
Kestenga
Il’l’anpäivän ta Petrunpäivän välillä lampahie ei pie keritä, jesli siula on lampahie, muissa se.
A mitäpä siitä?
Ei voi sillä vieläi susi keriččöy lampahat. Sie rupiet keriččemäh. Muissa vai štopi et keričis ni konsa.
Petrun ta Il’l’an välillä, kolme netälie se on Petrun ta Il’l’an välie.
Muuten susi siulta ne keriččöy.

Между Петровым и Ильиным днём

Russian
Между Петровым и Ильиным днём не надо стричь овец, если у тебя есть овцы, запомни это.
А что может случиться?
Нельзя, потому что тогда волк выстрижет овец. Ты будешь стричь. Запомни, чтобы никогда не стригла.
- Между Петровым и Ильиным днём три недели.
- Или волк выстрижет.