Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

2230 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Translation
2111 Vepsian New-writing language Vepsläine epos venänkeližile lugijoile
2112 Vepsian New-writing language Vepsläine fil’m ozutadihe kinofestivalil Estonian mal
2113 Vepsian New-writing language Vepsläine fil’m tuli parahimaks festivalil
2114 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine keitändkirj
2115 Vepsian New-writing language Vepsläine kul’tur eläb norišton keskes
2116 Vepsian New-writing language Vepsläine mifologii om keratud ühthe kirjaha
2117 Vepsian New-writing language Vepsläine pajo
2118 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine rahvahaline volost’: tegemižen da sauptamižen istorii
2119 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine tradicionaline söm
2120 Vepsian New-writing language Vepsläižed adivoiš karjalaižidenno