Lemmas

Return to list | edit | delete | history

d’ogi

d’ogi

language: Livvi

part of speech: Noun

pronunciation: d΄ogi (Syamozero, Vidlitsa)

phonetic variants: jogi (New written Livvic, Nekkula, Tulmozero, Vedlozero); joge (Kondushi)

1 meaning

concept: river
  • Russian: река
  • English: river

translation

Veps: jogi; d’ogi; g’ogi; g’ögi; gögi

Ludian: d’og; d’ogi

Karelian Proper: joki; d’ogi; jogi; jog

dialects of usage: Syamozero, Vidlitsa

wordforms (2)