VepKar :: Phrases

Phrases

Create a new

ä

ä

by

records

1 906 records were found.

No lemma language Type interpretation lemmas
1731 vahnoih päivissäh Livvi ru: до глубокой старости (букв. до старых дней)
vahnu
1732 vahnoil päivil Livvi ru: на склоне лет (букв. на старых днях)
vahnu
1733 vahnu briha Livvi ru: холостяк (букв. старый парень)
briha; vahnu
1734 vahv pol’ Veps N ru: сильная сторона
pol’; vahv
1735 vahv sana Veps N ru: крепкое слово
sana; vahv
1736 vai olet nägemätöi! Livvi ru: ну ты и жадный!
nägemätöi
1737 vai olet ängerjäs! Livvi ru: ну ты и хитрец! (букв. ну ты и угорь!)
ängerjäs
1738 vaihtua karvu Livvi ru: линять (букв. менять шерсть)
karvu; vaihtua
1739 vaihtua kettu Livvi ru: линять (букв. менять кожу)
kettu; vaihtua
1740 vaihtua mielii Livvi ru: дебатировать (букв. обмениваться мнениями)
mieli; vaihtua