Phrases

Create a new

ä

ä

by

records

1515 records was founded.

No lemma language Type interpretation lemmas
1041 pitky šižäli Livvi ru: скряга (букв. длинная пазуха)
šižäli
1042 piä kičkalleh Livvi ru: откинув голову назад (задрав голову)
piä; kičkalleh
1043 piä painuksis Livvi ru: c опущенной головой, понуря голову
piä; painuksis
1044 piädy kivistäy halguau Livvi ru: очень сильно болит голова (букв. голова болит, раскалывается)
hallata
1045 piästiä ilmoih Livvi ru: издавать, издать (букв. выпустить в свет)
piästiä
1046 piästä hengih Livvi ru: выжить (букв. войти в души)
hengi
1047 piästä jalloilleh Livvi V ru: выздороветь (букв. попасть на ноги)
jalgu; piästä
1048 piästä kundoh Livvi ru: наладиться (букв. попасть в порядок)
piästä
1049 piästä läbi Livvi ru: cдать (букв. пройти сквозь)
piästä
1050 piästä peril Livvi ru: разобраться (букв. попасть в конец)
piästä