Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Müädmäijjät

Корпус: диалектные тексты

Дёржанский

Информант(ы): Туманова Анна Семёновна, 1901, Васильевское (Vas'il'eskoi), Зубцовский район, Тверская (Калининская) область
г. записи: 1967
записали: Пунжина Александра Васильевна

Источник: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), с. 257
ф/архив ИЯЛИ КарНЦ РАН: №851/2-5

Müädmäijjät
(карельский: собственно карельское наречие)

Müädmäijjät männää jo, tütöšt päim müädmäijjät ollah, brihallua, gos’t’ih. Šinn om rodn’ kaikk šub, čalovek sorok, n’el’l’ikümmend miešt. Šiäl’ i gos’t’ah ka pualen üäd’, pualen üäd’ tütöl’l’ü, pualen üäd’ brihallua, a huamnekšell ka jo kod’ih tullah müädmäijjät. A konž br’ih tulow ottmaa, tütti, suahankeen, suah istuw br’ihall rewnašš, a konž tütön tuwvaa br’ihallua, suah istuččow jo moržimell rewnah. Koža, müädmäijjät ollah, tullah narodo, tütöt, vapše naizet, nu, l’eššet kaikin šub. Tullah, kočtetaa näid, müädmäijjöi. Müädmäijjät antaa d’engu heil’, značit, a d’engat näm polučitaa kaikk šub, virt’ laultah. Laultah virt’, svad’ebnoiloi, nu heil’ antaa d’engua. Naiz’et l’äht’itää n’äid’ä propivaimaa täd, tüttiä. I br’ihat, br’ihat tož br’ihašt ottaa d’engoi, viinu ottah äijää. I juwvah ka, gul’aijaa täšš, ei vain täšš hiäšš.