Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

voinu

язык: ливвиковское наречие

часть речи: существительное

1 значение

  • русский: война

Примеры (39)

лучший отличный хороший плохой

1.
Vede, vedeei voinu vediä.


Тянул, тянулне может вытянуть.
( Bapka da d’etka ištutettlh nagrehen)
2.
Meil oldih jäl’l’es voinua ül’en jugiat aijat, gor’at vuvvet.


У нас после войны были очень тяжёлые времена, трудные (‘горевые’) годы были.
( "Kondian minä näin")
3. [Anni]: L’ähtiimmö müä siäneh jäl’l’es voinan loppuw.
[Анна]: Отправились мы за рыжиками после того, как война кончилась. ( "L’ähtiimmö müä siäneh...")
4. Jal’l’el’e voinua äijü hruabroidu on.
После войны много храбрых найдётся. ( Sananpolvet, privutkat)
5. Vie enne voinua minul puwtui kävvä Moskovah.
Ещё до войны мне удалось побывать в Москве. ( Midä minä näin vịstafkal)
еще примеры >>
6.
Minä sithamaral händü (orožat silloi oldih, kačo, pahat, jäl’l’es graždanskoidu voinua).


Я тогда топором его (ружья тогда после гражданской войны были плохие).
( "Died’oi oli meijän Anikijew Akim")
7.
Vahnate voinan aigah Ven’an mual loitton oliimmo pavos.


На старости лет во время войны далеко пришлось эвакуироваться в Россию.
( Puwtui nähtä ennistü tuttavua)
8. Müö voinan aigua tiä oliimmo.
Во время войны мы были здесь. ( Suomelažet Kotkatjärves)
9.
Vedewtih Anukseh, Petrowskoil’e da vie kunna liennow, a jälgimäi viedih Suomeh, da sie luageris oli kaiken aijan, piästettih jo voinan lopendua vaste.


Водили её в Олонец, в Петрозаводск да ещё куда-то, и, наконец, увезли в Финляндию, там в лагере была всё время, освободили уже только перед концом войны.
( Suomelažet Kotkatjärves)
10.
Üksi kuoli voinan zavodindaa vaste.


Один умер перед началом этой войны.
( Minun eländäh näh)
11.
Graždanskoi voinu kui proidi, sit tože luajin pajon, dai d’äl’l’es luajin, a nügöi vanhanin, nimidä nügöi en voi luadie; mustua en voi.


Когда закончилась гражданская война, тогда опять сложила песню и после сочиняла, а теперь состарилась, теперь ничего не могу слагать: памяти не стало.
( Kui minä pajoloi luajin)
12. Graždanskoin voinan d’älgeh luajin minä pajon, ičel’l’eni oli kai paha miel’es, što semmoizen pajon luajin, kui palosuari (Famiilin) muakkai krasnoloi, da kui häi linnah kägei piästä, da ei piässüh ni Sualusmägessäh.
Когда я после гражданской войны сложила песню, даже самой было не по душе, что такую песню сложила о том, как палач (Фамилин) красных казнил, и как он обещал в город ворваться, но не попал даже на Сулажгору. ( Kui minä pajoloi luajin)
13. Nuorete iče rubei kirjuttamah ainehistuo taldeheh, ga kai materjualat hävittih kanzallizen voinan aigua. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
14. Rahvas siepäi tuldih tänne pagoh voinan jallois. ( Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu)
15. Voinan aigua ehtittih taguo sodavehkehiisodakirvehii da -veiččii sodajoukkoloin tarbehih voinan aigua. ( Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu)
16. Voinan aigua ehtittih taguo sodavehkehiisodakirvehii da -veiččii sodajoukkoloin tarbehih voinan aigua. ( Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu)
17. Kenbo toine, ku vai sinä, voit arvata minun tunnot, midä myö olemmo nähnyh, ottanuh mieleh da imenyh iččeh omal čupul, kudai oli räkitetty voinan tulipalol. ( Oma randu)
18. Kaikin oldih ozavat da rauhažet jälles voinua meijän pilvettömäs lämmäs mualližes muailmas. ( Oma randu)
19. Kodiruado mielihyväl, ilo da vällys jälles voinua, varuamatoi čusve tävvel väil sidoi minuu omah luondoh. ( Oma randu)
20. Voinan jälgivuozinnu tänne sroittih vezivoimalu, kudai nygöigi on käytös da andau huovistu sähkyö. ( Hirvas – tänne kävvä maksau)
21. Tämä kuva on luajittu Ižänmuallizen voinan aigah. ( Igäundu kalmas muatah saldattazet)
22. Jälgimästy Nina-tytärdy tuatto mugai ei ehtinyh nähtä, lapsi rodih syvyskuul, a died’oi lähti frontale voinan allus. ( Igäundu kalmas muatah saldattazet)
23. Täyzi-igähizile on omistettu Mihail Gol’denbergan kniigu “Petroskoivoinan kunnivolinnuda Konstantin Gnetnevan “Karjalaine golgofu: kui srojittih Valgien meren kanualu”. ( Valliče iče paras kniigu)
24. Buabo saneli minule, ku voinan aigua tuli kyläh saldattu, händy istutettih stolah čupukkua syömäh. ( Kus puu kazvau, sit i kando happanou)
25. Buabo yksinäh kazvatti lapsii, kävyi ongele da sai kalua viršilöin luguh, jälles voinua ruadoi paimoinnu. ( Kus puu kazvau, sit i kando happanou)
26. TUASTE VOINAN JALGOIH
Kezäkuus 1613 jepiskoppu Sil’vestr työttih Pskovan jeparhieh, kunne häi tuli 28.
( Ristilahten tora)
27. Tiägi häi puutui voinan jalgoih. ( Ristilahten tora)
28.
ENZIMÄZET MUUTTOLAZET SUOMESPÄI
Voinan jälles Kurkijoven pogostu ylen äijäl tyhjeni.
( Ristilahten tora)
29. Rustgaltakse sanottih muatilua, kudamale voinan algavuttuu pidi työndiä sodajoukkoloih sodamies hevon kel. ( Ristilahten tora)
30. Vuozien 1656-1658 voinan (sidä sanotah voinakse uskon puoles da ruptuurisovakse) jälles nygözeh Lahdenpohjan piirih jäi vaiku yksi pravoslavnoi Tiurulan kirikkö. ( Ristilahten tora)
31. Simo Vesimaan poigah kel suadih surman Ruočin da Ven’an välizen voinan (muga sanotun ruptuurisovan, libo voinan uskos) aigua vuvvennu 1658. ( Ristilahten tora)
32. Simo Vesimaan poigah kel suadih surman Ruočin da Ven’an välizen voinan (muga sanotun ruptuurisovan, libo voinan uskos) aigua vuvvennu 1658. ( Ristilahten tora)
33. kevätkuudu oli avattu Partizuanoin reidat -ozuttelu, kudai on omistettu Suuren Ižänmuallizen voinan Karjalan frontan partizuanoin liikkehen histouriele. ( Partizuanoin reidat)
34. Täl kerdua meijän tavoittehennu on houkutella, kiinnostuttua nuorižuo, hos voinan jälles rauhas on kazvanuh jo nelli sugupolvie, sanou Mihail Gol’denberg. ( Partizuanoin reidat)
35. Ozuttelu on juattu ozih, kudamis jogahizes ollah omat voinan aijan dokumentat, fotokuvat da čomazet. ( Partizuanoin reidat)
36. Toizes Partizuanoin reidat -ozutteluzualas ollah Georgii Stronkan da Osmo Borodkinan voinan aigua luajitut čomazet. ( Partizuanoin reidat)
37. Rekrutskoi ritualu elbyi Suuren Ižänmuallizen voinan allus. ( Oniegantagaine itkettäi)
38. Monis kyzymyksis Jevgenii rohkieh saneli omii mielii, sanommo, häi oli vastah Afganistuanan voinua, kuduan aigua kuoli tuhanzii ven’alazii saldattoi. ( Jevgenii Jevtušenkon mustokse)
39. Petroskoin linnan administratsien erillizet palkindot suadih Mihail Gol’denberg da Jurii Šleikin kniigas “Petroskoivoinan kunnivon linnu”, Kul’tuuruministerstvu andoi palkindot Oniegan rannikon piirin vepsäläzien kylien myöte -kniigan luadijoile Natalja Anhimovale da Irma Mullozele. ( Petroskois on sanottu vuvven 2016 paras kniigu)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный ливвиковский
1. номинатив, ед. ч. voinu
2. генитив, ед. ч. voinan
3. партитив, ед. ч. voinua
4. партитив, мн. ч. voinii