Phrases

Create a new

ä

ä

by

records

1668 records was founded.

No lemma language Type interpretation lemmas
1621 vär sihlaine Veps N ru: ложная крапива
vär; sihlaine
1622 vär vauged babuk Veps N ru: ложный белый гриб
vauged; vär; babuk
1623 väta peitoižil Veps ru: играть в прятки
väta
1624 väta sai Veps V ru: играть свадьбу
väta; sai
1625 väta sanoil Veps ru: играть словами
sana; väta
1626 väzuda surmhasai Veps V ru: устать до смерти
surm; väzuda
1627 väzyö loppussah Livvi ru: переутомиться (букв. устать до конца)
loppu
1628 väzyö surmassah Livvi ru: устать до смерти
surmu; väzyö
1629 yhteh iäneh Livvi ru: в один голос
yksi
1630 yhteh palah Livvi ru: постоянно, не переставая
pala