Phrases

Create a new

ä

ä

by

records

654 records was founded.

No lemma language interpretation lemmas
641 yksinäine hukku Livvi ru: бирюк (одинокий волк)
hukku; yksinäine
642 ylen hyvä Livvi ru: дивный
hyvä; ylen
643 ylen kaunis Livvi ru: дивный
kaunis; ylen
644 ystävyön nimes Livvi ru: во имя дружбы
nimi
645 ägei pakkaine Livvi ru: лютая стужа (букв. злой мороз)
pakkaine; ägei
646 ähkähtiäkseh vastakkai Livvi ru: столкнуться (букв. толкнуться друг о друга)
vastakkai
647 ähkätä vastakkai Livvi ru: столкнуть (букв. толкнуть друг против друга)
vastakkai
648 čilkuttua r’umkii Livvi ru: чокаться (напр. бокалами)
čilkuttua
649 čurah toizeh Livvi ru: по обе стороны (букв. в сторону – другую)
toine
650 čurah-toizeh Livvi ru: туда-сюда (букв. в сторону-другую)
čura