ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Yrjö-parga

Yrjö-parga

карельский: собственно карельское наречие
Юшкозерский
Miä vain tämäm pikkaraizen viel’ä šanan yhen šiula.

No.

Mie olen pal’jo paimenešša
l’eina leh
l’eina l’ehmäzien ajošša
kurja karjan kaččelušša
yhekšissa vejje
vejoissan’i
kahekšissa min’n’oissan’i
tul’i Yrjö karjahan’i
l’ežem poiga l’ehmihin’i
"Kunne matkuat Yrjö-parga?"

"Mie matkuan raukka šiun kojista

Da

"Midbä ol’i merkki meijen koissa?"


Šanoo

"Tuomikko tuvan očašša
rist’ ol’i riihen ikkunašša
kadajikk on kaivot’iel’l’ä
kuldakanž on kaivom piel’l’ä
hobie kauhj
kauh on kannem piellä"
No "kedäba kunne annettih?

Kedä kel’l’ä kaupattih?"

Šanou

"Viedih Vienan n’eidozie
kaupattih merikaloja
muida muilla kaupattih
šilmäš miula annettih".

"Šie makšoitko hyvyä mit’emba makšoit hyväštä
mit’em paljon kaunehešta?"

"Mie makšöin äijän hyväštä
hyvöim...
hyvim paljon kaunehešta
izäl’l’äs igizizen ruunan
še eigo vaivu val’l’ahissa
eigo viivy männeššäh
muamollaš mahervon l’ehmän
eigo vaivu vajoho važehois
eigo riuvu rengim piäl’l’ä
čikollaš šinervön uvvon
še eigo viivy villohoissah
eigo vaivu labehissah
veikollaš venozen punazenvenon punazen
vävyl’l’ä väriluz’ikan
n’eveskäl’l’äs t’inapigarin
ämmöl’l’äs taigina šotkiekšeh
ukollaš päčči muatakšeh".


D’ieduškal

"Šie makšoit vähän hyväštä
hyvin pienen kaunehišta"
šiidä šiändy Yrjö-poiga
šiidä šiändy, šiidä šuuttu
kuim makšoin vähän hyväštä
hyvim pienen kaunehešta?

Izännäl’l’ä izäl’l’äš igin’i ruuna
val’l’ahih on vaibukkah
täm…, aizan piäl’l’ä riudukkah
muamollaš mahervo l’ehmä
važehoissah vaibukkah
rengim piäl’l’a riudukkah
čikollaš šinervö uuhi
villohoissah vaibukkah
vuan’ihiššeh viibykkäh
vel’l’el’l’äš veno punan’i
še on kohti hagoh juoškah
n’eveškäš t’inapigari
še on lattieh langekkah

Vävyl’l’äš vävy…, väriluz’ikka
še on šuuh puuttukkah,
ve…, ämmöldäš taigina kuohukkah
ukoldaš päčči kuadukkah."


Vot, ol’i šemmon’i korotkoi.