Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

uz’

язык: вепсский

часть речи: прилагательное

1 значение

  • русский: новый
  • английский: new

Примеры (614)

лучший отличный хороший плохой

1. Hän rouk voikud da udes kuctihe svatud. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Nevest jäl’gmeižuu peivuu jo uden paran-se päle pani, suukuižen i voiki:

«Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatai,

sädatid i sobitid mindei kal’hižihe da sobihe,

spravid' i ladid' verhile viluile armhižile

äjou aigalaz, äjou norelaz.
( Kut eduu mehele mändihe)
3. Konz udhe pert’he mäned, ka möst taričed? ( Enččid’ primetoid’)
4. Uden ostab dei necen lentaižen hänen kaglaha lükäidab i voikab: «Sötai lübimi podružnikaižem, otaške minun vouged voudaine da krasuižeita i likuižeta, kut mii ühtes sinunke krasuižeitlimei i likuižeitlimei vos’kal’hiden da praznikeižiden-ni». ( Kut svad’ban spravitas)
5. Vel’l’ vuu om ka otab kormou da vebku zabork omka zaborkahaii ka päččogaha, udes rušiše da sobiše venc’ale ka. ( Kut svad’ban spravitas)
еще примеры >>
6. Stroidas-ik uzid pertid? ( Kut külä eläb nügude)
7. Opendai sanui, mišo uduu voduu linneb kuume ili nel’l’ mest’. ( Kut külä eläb nügude)
8.
Mödosk’an prazniičemei i uden voden vaste’imei.


Медостов день отпразднуем и Новый год встречаем.
( Praznikan kävel’tihe hüviš sobiš)
9. Šot onges pidäda tarbiž kogonaine i eläb, vaiše södihe agjaižen libo koli, tarbiž panda uz’.
Наживка в удочке должна быть целая и живая, как только съели кончик или подохла, нужно посадить новую. ( Kut minä kalatan)
10. Ahnud sanub: «Mäne kodihe, lindeb pert’ i kart uz’, i konz midä dovediše, tule järverandha i vicaižou ropota vedehe i minä sanun sinii, midä dovediše».
Окушок говорит: «Иди домой, будет новая изба и корыто, и когда что понадобится, приди на берег озера и прутиком побей по воде, и я тебе скажу, что понадобится». ( Ukoine ongiti, ongiti i sai ahnuden)
11.
Nece ukoine mäni kodihe, nägebpert’ uz’ i kart pertiš uz’.


Старик пошел домой, видит: изба новая и корыто в избе новое.
( Ukoine ongiti, ongiti i sai ahnuden)
12.
Nece ukoine mäni kodihe, nägebpert’ uz’ i kart pertiš uz’.


Старик пошел домой, видит: изба новая и корыто в избе новое.
( Ukoine ongiti, ongiti i sai ahnuden)
13.
Hän minii sanui: «Mäne kodihe, lindeb pert’ uz’ i konz midä dovediše, kucui hänennost».


Он мне сказал: \"Иди домой, будет изба новая и корыто новое\", и когда что понадобится, звал к себе».
( Ukoine ongiti, ongiti i sai ahnuden)
14. Neno kogod kuidas, uduu voduu puuttas i necen nituižen nitaškapki nece ižand, kudamb puhtastap ka.
Эти кучи высохнут, на будущий год сжигают, и эту поженку будет скашивать тот хозяин, который очищал. ( Kut endo skopun tegüudihe)
15.
Uduu voduu muniškatas, süu voduu ii eht’ki mun’da, a mam muniškab süu kezau vüu.

В следующем году они начнут нестись сами, в этот год еще не успеют, а наседка будет нестись уже в то же лето. ( Kut mina panlon kanan poigile)
16. Nece vodaškaaz’ ka pääpää mesten uden rädun tehliba.
Она потечет, тогда сверху опять делали новый ряд. ( Kut pertin’ stroiba)
17. Uden voden vast pandihe güväd kogoižidme; kenen kogoižen kokaidab kukoi, se döočk i mehele lähteb.
Накануне Нового года клали зерна в кучки; чью кучку петух клюнет, та девушка и замуж выйдет. ( Primetad)
18. Emag oigendab lapsen mecha, käskep toda kavazludan, tegeb uden kavazludan, а kulun paneb siiphän päle, miše habukad ii södaiž kezau kanoid’.
Хозяйка посылает ребенка в лес, велит принести помело, сделает новое помело, а изношенное поставит на кол, чтобы ястребы летом не ели кур. ( Primetad)
19. Ka mitte nece uz’ openduz om, miše hän valdanke käskeb paganoile hengile, i kundleba händast ( Iisus Kapernauman suimpertiš)
20. 21Niken ei pane paikad udes kanghaspäi hudraha sobaha, ika konz uz’ paik ištuse, ka reig linneb völ suremb. ( Sajan aigan adivod ei pühütagoi)
21. 21Niken ei pane paikad udes kanghaspäi hudraha sobaha, ika konz uz’ paik ištuse, ka reig linneb völ suremb. ( Sajan aigan adivod ei pühütagoi)
22. 22Mugažo niken ei vala ut vinad vanhoihe nahkastijoihe. ( Sajan aigan adivod ei pühütagoi)
23. Ei, uz’ vin tarbiž valada uzihe nahkastijoihe ( Sajan aigan adivod ei pühütagoi)
24. Ei, uz’ vin tarbiž valada uzihe nahkastijoihe ( Sajan aigan adivod ei pühütagoi)
25. 25Iisus pani udes käded mehen sil’mile, i käski hänele kacta. ( Iisus tegeb tervheks sogedan Vifsaidas)
26. 5Hän oigenzi möst uden käskabunikan, i händast rikoiba. ( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
27. 24Hän sanui heile: «Nece om minun veri, uden kožmusen veri, kudamb vodatadas äjiden mehiden täht. ( Iisus tegeb pühän ehtlongin)
28. 25Todeks sanun teile: enambad en joškande vinpuspäi sadud vinad sihe päivhäsai, konz joškanden ut vinad Jumalan valdkundas ( Iisus tegeb pühän ehtlongin)
29. 57Siloi erased libuiba i väritiba Iisusad mugoižil kelastuzsanoil: 58« kulim, miše hän sanui: «Minä murendan necen mehiden käzil tehtud pühäkodin i tegen koumes päiväs uden, kudamb ei ole tehtud mehiden käzil».» ( Iisus Nevondkundan edes)
30. Siloi ülembaine pap küzui udes: «Sinä-k oled Messia, Ülenzoittud Jumalan Poig ( Iisus Nevondkundan edes)
31. 69Neižne nägišti händast udes i sanui kaikile, ked sigä oliba: «Nece mez’ om Iisusan sebraspäi ( Petr hül’gäidab Iisusan)
32. 7Siloi Irod kucui peitoiči tedaimehid ičezennoks i tedišti heil tarkas, konz uz’ tähtaz süttui. ( Päivnouzmpolen tedaimehed)
33. 16Niken ei ota udes kanghaspäi paikad hudraha sobaha. ( Sajan aigan ei pühütagoi)
34. 17I niken ei vala ut vinad vanhoihe nahkastijoihe. ( Sajan aigan ei pühütagoi)
35. Ei, uz’ vin valetas uzihe nahkastijoihe. ( Sajan aigan ei pühütagoi)
36. Ei, uz’ vin valetas uzihe nahkastijoihe. ( Sajan aigan ei pühütagoi)
37. Konz mez’ löuzi sen, hän peiti sen udes maha, i sid’ hän ihastusiš mäni i möi kaiken, midä hänel oli, i osti sen pöudon. ( Ozoitezstarinad kal’huden, hel’men i notan polhe)
38. 52Siloi hän sanui heile: «Sikš jogahine käskištonopendai, ken om tehnus taivhan valdkundan openikaks, om kuti pertin ižand, kudamb ičeze aitaspäi sab ut i vanhad ( Ozoitezstarinad kal’huden, hel’men i notan polhe)
39. 28Iisus sanui heile: «Todeks sanun teile: Konz sündub uz’ mir i Mehen Poig ištuškandeb ičeze korktal valdištmel, siloi tö-ki, ked olet elänuded minun mödhe, ištuškandet kahteltoštkümnel valdištmel i vanhemboičeškandet Izrail’an kahtestoštkümnes heimos. ( Mitte pauk tuleb openikoile?)
40. 28Nece om minun veri, uden kožmusen veri, kudamb vodatadas äjiden mehiden täht, miše oliži pästtud heiden grähkäd. ( Ezmäine pühä ehtlong)
41. 29I minä sanun teile: enambad en joškande necidä vinpuspäi sadud vinad sihe päivhäsai, konz jon ut vinad teidenke Tatain valdkundas ( Ezmäine pühä ehtlong)
42. Lopuks tuli kaks’ kelast todištajad, 61kudambad sanuiba Iisusan polhe: «Nece mez’ om sanunu: «Minä voin mureta pühäkodin i sauda sidä udes koumes päiväs.»»

62Siloi ülembaine pap libui jaugoile i küzui Iisusal: «Mikš sinä ed sanu nimidä heile vastha?
( Iisus Nevondkundan edes)
43. 36Iisus sanui heile völ ozoitezstarinan: «Niken ei omble hudraha sobaha udes sobaspäi ottud paikad. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
44. Muite uz’ soba rebineb, a hudraha udes sobaspäi ottud paik ei sättu. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
45. Muite uz’ soba rebineb, a hudraha udes sobaspäi ottud paik ei sättu. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
46. 37Niken ei vala ut vinad vanhoihe nahkastijoihe, ika uz’ vin rebitab nahkastijad, vin valase maha, a nahkastijad travišoiš. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
47. 37Niken ei vala ut vinad vanhoihe nahkastijoihe, ika uz’ vin rebitab nahkastijad, vin valase maha, a nahkastijad travišoiš. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
48. 38Ei, uz’ vin tarbiž valada uzihe nahkastijoihe. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
49. 38Ei, uz’ vin tarbiž valada uzihe nahkastijoihe. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
50. 39Niken, kudamb om jonu vanhad vinad, ei tahtoškande sid’-žo ut. ( Sajanadivod ei pühütagoi)
51. 20Ehtlongin lopus hän mugažo oti mal’l’an i sanui: «Nece mal’l’ om uz’ kožmuz minun veres, kudamb vodaškandeb teiden täht. ( Äipäivsömine)
52. 5No udes i udes saneliba ühthe änhe: «Hän semendab torad ičeze opendusel kaikiš Judejan agjoiš, Galilejaspäi tännasai ( Iisus Pilatan edes)
53. 5No udes i udes saneliba ühthe änhe: «Hän semendab torad ičeze opendusel kaikiš Judejan agjoiš, Galilejaspäi tännasai ( Iisus Pilatan edes)
54. 16Hänen agjatomiš armoišpäi
kaik olem sanuded hüvüt udes i udes.
( Sana tegihe meheks)
55. 16Hänen agjatomiš armoišpäi
kaik olem sanuded hüvüt udes i udes.
( Sana tegihe meheks)
56. Minä andan sinei uden nimen Kifa», nece znamoičeb: Kal’l’, Petr. ( Iisusan ezmäižed openikad)
57. 19Iisus sanui: «Murendagat nece pühäkodi, i minä seižutan sen udes koumes päiväs ( Iisus puhtastab pühäkodin)
58. 4Nikodim küzui: «Kut vanh mez’ voib sünduda udes? ( Iisus i Nikodim)
59. 40Iisus mäni udes Jordanjogen toižele polele, sinna kus Joan ezmäi oli valatanu rahvast, i jäi sihe. ( Evrejalaižed käraudasoiš Iisusaspäi)
60. 34Minä andan teile uden käskön: armastagat toine tošt! ( Uz’ käsk)
61. 41Sigä, kus Iisus nagloitihe ristha, oli sad, i sadus oli uz’ kal’l’kaum, kudambaha völ nikeda ei olend mahapandud. ( Iisusan mahapanend)
62. Kevaz’ tuleb meidennoks kuti uz’ elon aigkeskust, uziden toivoidenke. ( Ilokaz da razvakaz praznik edel sur’t pühäd)
63. Kaks’ päiväd mäni vaiše i anttihe uz’ prikaz, miše pidab pigašti lähtta Šoutjärvespäi. ( Eläbad muštlosed voinan polhe)
64. Tat sai uden radon kolhozas, a koume sizart mänim školha. ( Eläbad muštlosed voinan polhe)
65. RedukusPeriodika-paindištos läksi uz’ kirj. ( Abupaginkirj vepsän kelel)
66. Ozatelem lapsid da toivotam heile hüvid satusid openduses, uzid vägestusid da tedoid. ( Melentartuižed ezitused maman kelel)
67. Änine meiden kut änik čomaine,

Taivhaspäi mujutab veduden päiväine,

Mujutab kudmaine, mujutab zor’aine,

Päiväl i öl uz’ muju i pajoine ...
( Minun pen’ Kodima)
68. Muga joga organizacii voib antta toižile i sada ičeleze uzid idejoid i miččid-ni tarbhaižid nevondoid. ( MAFUN meiden mal)
69. Mugažo pagištihe kohetud MAFUNan ustavas i kongressan reglamentas, om valitud uz’ valdmehišt kahteks vodeks. ( MAFUN meiden mal)
70. Om pättud mugažo, miše vodel 2011 X MAFUNan kongress linneb Saranskas, Mordovian pälidnas, a uden valdmehišton ezmäine ištund linneb kül’mkus Joškal-Ola –lidnas. ( MAFUN meiden mal)
71. Sikš, konz sündub uz’ kirj, tedotö, se tegese sureks azjaks vepsän rahvahan hüvüdeks. ( Arvokaz panend tedoho)
72. Ved’ sulaba muga erased “vauktad läipäd”, ristitud saba uzid tedoid. ( Arvokaz panend tedoho)
73. “Nece om uz’ da melentartuine tem. ( Arvokaz panend tedoho)
74. No Maria Ivanovna sanui, miše probuim, voim midä-se ut ozutada, voim sada uzid tedoid”. ( Arvokaz panend tedoho)
75. No Maria Ivanovna sanui, miše probuim, voim midä-se ut ozutada, voim sada uzid tedoid”. ( Arvokaz panend tedoho)
76. Miše valita parahimid, vedetas konkurs, kudambas homaičusehe ottas opendajan radmahtoid: miččid nügüdaigaižid openduztehnologijoid hän kävutab urokoil; miččid openduzsatusid lapsed saba; sab-ik iče opendai uzid mahtoid da tedoid? ( Opendajan rad om hänen elon azj)
77. Se om tonu uzid openikoid, uzid holid, openduzsatusiden varastust. ( Opendajan rad om hänen elon azj)
78. Se om tonu uzid openikoid, uzid holid, openduzsatusiden varastust. ( Opendajan rad om hänen elon azj)
79. Antkaha se opendajile da openikoile äi uzid tedoid da surid vägestusid! ( Opendajan rad om hänen elon azj)
80. OliRandaiželvaiše üks, no lujas sur’ problemtähä vodhesai ei olend pämest, i nece lujas holestoti ühtnikoid, toivoiba, miše konz-ni tuleb uz’ mez’, kudamb abutab heile. ( ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo)
81. Nügüd’ ansambl’al zavodiše uz’ elo. ( ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo)
82. Uden pämehen nimi om Gagarina Jelena Viktorovna, hän lopi Piterin kul’turakademijan. ( ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo)
83. Pajanikoile uz’ pämez’ om mel’he. ( ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo)
84. Uz’ norikaine pämez’ sünduti heiš uzid vägid i toivoid. ( ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo)
85. Uz’ norikaine pämez’ sünduti heiš uzid vägid i toivoid. ( ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo)
86. Se oli vedetud kanman ut praznikadVenäman rahvahiden ühtmusen päivän edel. ( Karjalan rahvahiden sebran adivoiš)
87. Togha tulii voz’ uzid planoid Sebrale, uzid satusid rados! ( Karjalan rahvahiden sebran adivoiš)
88. Togha tulii voz’ uzid planoid Sebrale, uzid satusid rados! ( Karjalan rahvahiden sebran adivoiš)
89. Pened lapsed Šoutjärvespäi( sigä lager’ oli tehtud päivkodin pohjal) pajatiba da kargaižiba, vätes openziba uzid vepsäližid sanoid i ramastust kodikel’he; Kujas( Vologdan oblast’) vanhembad lapsed vediba säpäivkirjoid, käveliba mecha, openzihe todesižil mastaril käzitöid tehmaha. ( Suimal tehtihe ühthevedoid. Tehta ühthevedoid. Vajehtadas radmahtoil. Suim Vidl-küläs)
90. Kaikutte päiv toi delegatoile melentartušt radod, äi uzid tedoid, melid. ( Olda ühtes meiden holiš)
91. Se andoi kaikile tarbhaižid uzid tedoid da hüvid melid. ( Olda ühtes meiden holiš)
92. voim nügüd’ nenid mahtoid kävutaden tehta ut tarbhašt radod vepsän kelen i vepsän rahvahan hüvüdeks. ( Olda ühtes meiden holiš)
93. Eskai kündled sil’miš seižuba, vaiše ei voikaškandend, udes mägehe libui. ( Jelena Kozlova. Kundletomad suksed)
94. Saim mahtoid da tedoid

Kaikutte päiv Tallinnas oli melentartušt da toi midä-se ut.
( Jelena Kozlova. Kundletomad suksed)
95. Minä tundištimoi melentartuižidenke ristituidenke, tedištin äjan ut. ( Jelena Kozlova. Kundletomad suksed)
96. Toivotan Fenno-Ugria-sebrale surid satusid rados, da uzid adivoid tulijal vodel. ( Jelena Kozlova. Kundletomad suksed)
97. Šoutjärven uz’ škol avaidase sügüz’kus

Šoutjärven školan ezmäižed sauvondradod loptas sügüz’kun lopus.
( Uzištod)
98. Kaik Šoutjärv-külän eläjad varastaba, konz uz’ škol avaidab ičeze verajad. ( Uzištod)
99. Necil kerdal oli letud kaks’ küzundad: ”Kipinä-kulugendlehteses da uden vaihišton kävutandas openduzprocessas. ( Miččen pidäb olda ”Kipinäle”)
100. Sigä kacuiba, kut opendajad kävutaba ut vaihištod ičeze urokoil. ( Miččen pidäb olda ”Kipinäle”)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. uduu, uzid, uzihe, ut, uz’, udhe, uden, udes