Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

kut

язык: вепсский

часть речи: наречие

1 значение

  • русский: как
  • английский: how

Примеры (1700)

лучший отличный хороший плохой

1. Kut sinä gul’aižoitad ičeiž vouktan da voudeižen, muga minun vouged voudeine- guleižoita, alaske sinä tuuki da alaške sinä rehki necida». ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Niidižehtan kut tegiba? ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Kut lunt pohtliba? ( Enččid’ primetoid’)
4. Pätničan krept’as, a sobatan kutn’a mahapandas, mugoitte loud tehtas. ( Enččid’ primetoid’)
5. A rahvaz kut praznuičeb? ( Enččid’ primetoid’)
еще примеры >>
6. Kut ende toughun keraziba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
7. Kut lödas päčin? ( Mid’a minä eduu radoin’)
8. Kut kül’betin’ stroiba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
9. Ka mugažo kutn’a pertin’ stroiba. ( Mid’a minä eduu radoin’)
10. Kut veden lämbitida kül’betiš? ( Mid’a minä eduu radoin’)
11. Kut otad tohen? ( Kut puzud tehtas)
12. A virzud kut kuvatas? ( Kut puzud tehtas)
13. Ii teda kut izbavd’as akaspäi necišpäi. ( Sanun tiile sarnaižen)
14. Kut Maitpühäpanoman praznuičiba? ( Enččiš praznikoiš)
15. Konz keza tuleškab ka kut kezad vastatas? ( Enččiš praznikoiš)
16. Kut ahttas? ( Kut liibän kazvatadihe)
17. Kut levitadas lavale? ( Kut liibän kazvatadihe)
18. A kudotas kut? ( Püuvhan kazvatadihe)
19. - Kut nel’kimčed pravat’t’as? ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
20. - Konz koleb ristit, kut maha pandas? ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
21. - Kut hän, kolii, venub grobas, kunapei jougoil’? ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
22. Kut pagastaha vödas? ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
23. Tactas kuverdan-ni dengoid’ kutn’a man osttas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
24. Kut Sviženjad praznuičiba? ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
25. Eduu mända kuna-ni, ka havadhine jupk päl, a nügüd’ mändas radole kutnä praznikale da polen aigad išttas. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
26. Kut valatadas lapsid? ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
27. Ninga voikaba, Voikiba kut miile linneb eläda, naku jänuded olimei kaks’ velled. ( Kut koljan maha pandas)
28. Mamoi koli, nu ka värižimei da samei: «Kut miile zavot’t’a eläda? ( Kut koljan maha pandas)
29. Eraz sanub: «Homen edelez svadib», a eraz tat ii äjou pigei, okha nedalin kutnä guleib tütar. ( Kut svad’ban spravitas)
30. Uden ostab dei necen lentaižen hänen kaglaha lükäidab i voikab: «Sötai lübimi podružnikaižem, otaške minun vouged voudaine da krasuižeita i likuižeta, kut mii ühtes sinunke krasuižeitlimei i likuižeitlimei vos’kal’hiden da praznikeižiden-ni». ( Kut svad’ban spravitas)
31. Konz-ki kut. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
32. Virz ka tuleb vertes, sur’ virz, a nece kutn’a tapkad, mugomad kebn’aižed, joksenzimai. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
33. Kut tii pagižitei školas, mil’ kelel? ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
34. Min’a muštan vähän, kut sizar’ venub grobas, loučas, koivun barbad pandud grobha, se minei muštho mäni. ( Minun kanz)
35. Mam tuli kut-se tagaze Mäg’gärvhe, sigä hiimod äi om, pol’ küläd kaik hiimos oma, ka hän hiimoihe mäni. ( Minun kanz)
36. Kut sin’a zavodid kirjutada? ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
37. Jäl’ges kut-se kirjutaškanzin’ paremba, mujan iče mišto paremba. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
38. Min’a kut-se enambou kalaha kävelin’, a živatoid’ navedin’. ( Mecas resttiba pajun)
39. Jäl’ges kut-se päzui mecadme Ojatile i jogedme tuli. ( Mecas resttiba pajun)
40.
Kut kaladamei?Как будем ловить?
( Kut kävelimei kalha)
41. Prišlos’ nene riktud lohed venheze lendelta, potom minä kut kül’bin’, nu ka randha läksin’ i kod’he tönduin’.
Пришлось этих убитых лососей поднять в лодку. ( Kut kävelimei kalha)
42. Necen tahon kaiken ümbri ottas, ümbärtas, siižutadas narodan ühthe siihä ümbri kon’d’jas i jättas verejäd, kus mecnikad piittas oružjoidenke i varastadas, kut kondi tuleškandeb hiide päle.
Все это место окружают, ставят народ вокруг медведя и оставляют выход (\'дверь\'), где прячутся охотники с ружьями и ждут, когда медведь пойдет на них. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
43. Mecatas razno, ken kut voib.
Охотятся по-разному, кто как может. ( Händikahiden mectus)
44. Minä roskažin', kut händikid' sadas lihale.
Я расскажу, как ловят волков на мясо. ( Händikahiden mectus)
45. Mecoi ol’ višküme metrad minuspei, kului čomin’ diki, kut kimib.
Глухарь был в пятидесяти метрах от меня, очень хорошо было слышно, как токует. ( Kut kävin’ mecoid’ samha)
46.
Sit’ kojo-kut uspokoimoi, pricelimoi, ku poukeidan, kondi bokale sihe skloraht’, ohkaht’, kutn’a sada mest’ heikaht’ da minuspei pagod, minä jäl’ghe.


Потом [я] кое-как успокоился, прицелился, как бабахну, медведь тут набок повалился, охнул, вскрикнул, будто сто человек, и убежал от меня, я за ним.
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
47.
Minä kutn’a čurkan hänen vedan.


Я как чурку ее тяну.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
48.
Minä läksin’ venehespei, puuvhessei bradin, hougin’ kutn’a härgän vedaškanz’in’.


Я вышел из лодки, по колено [в воде] бреду, потянул щуку, как быка.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
49.
A houg’- mugomou valuu, kutn’a lainiž sur’ män’.


А щука-то валом таким, как большая волна ушла.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
50.
– «Kut priheižen voruid’?».


– «Как ты мальчика украдешь?».
( Hebomvor)
51.
– «Ka vot kut, prihäč-soudat, ken sinnä panese, enamb tagaz niken ii lähteske».


Да вот что, солдат, кто только туда, ложится спать, обратно больше никто не выйдет».
( Kut soudat čortid’ open’z’)
52.
Ka čort tal’jankanke tuli, ka vändab, ka kargeitas, kokitas, ken-gi kut.


Пришел черт с тальянкой, играет, пляшут, прыгают, кто как.
( Kut soudat čortid’ open’z’)
53.
Soudatan sigäpei vediba keskele lavad, ii tekoi, mi zavot’t’a, kut händast mokita.

Вытащили оттуда солдата на середину пола, не знают, с чего начать, как его мучить. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
54.
– «Kut?».

– «Как?». ( Kut mužik bajarinke sudihe)
55.
– «Ii kut- maksta ka tari lehm tagaz möda».


– «А не можешь уплатить, так нужно корову обратно продать».
( Kut mužik bajarinke sudihe)
56. Mušta penes pertiižes,

kut mii seboitelimoiš.


Вспомни, в маленьком домике

как мы обнимались.
( Pajod)
57. Kut kuctas?
Как зовут? ( Tu-tu-lutu, savi-lutu)
58. Sötei sinä čižeihudem,

ala si’ä unohta krasuižoitta i likuižoitta

kut i ičiin’ vouged voudeižen-se,

muga i minun vouged voudeine.

Родимая ты сестричка,

не забудь ты украсить да порадовать

мою белую волюшку,

как и свою белую волюшку.
( Voik)
59. Kut korbiid tehlimei?
Как [мы] делали загусту из овсяной муки? ( Mida edel södihe i g’odihe)
60.
Ken kopiikan lükeidab, niiččile, ken pätakon, ken grivenikan, ken kut veib.


Кто копейку бросит девушкам, кто пятак, кто гривенник, кто сколько может.
( Kut mijal ende svad’ban spravit’ihe)
61.
Ende vet’ ii kal’hes, viž rubl’ad vai kut-se maksetihe.


Раньше ведь недорого, пять рублей или что-то [около этого] платили.
( Homencel nuuzemei, lehmäd l’üpsamei)
62. Kelle kut l’ubo.

Кому как нравится.
( Heinäntego)
63.
Možet i malt’tihe, a kut-se el’nu mugomat svįčkad.


Может, и умели, а как-то не было такой привычки.
( Heinäntego)
64. Kut homencel kodiš spravimįiš, pimedeine völ, časut nel’ lähtomei.
Когда утром дома справимся, темно еще, часа в четыре идем [молотить]. ( Jünäs načnimei rahnda)
65.
Viž nedalid’ ni kut enamb ii omblend.


Пять недель больше ничего не шил.
( Miide deren Nirgl)
66. Kut lapsid’ sötta?
Как ребят кормить? ( Kut mecnik maniti čortan)
67. Ühten kerdan bohatad mužikad hänou küzutas: «Kut sina void ninga mecata, ninga sad ejan».
Однажды богатые мужики у него спрашивают: «Как ты можешь так охотиться, так много ловишь зверей?». ( Kut mecnik maniti čortan)
68.
– «Kut voib?».


– «Как можно спасти?».
( Kut mecnik maniti čortan)
69.
«Uk, minä tahtoižin’ nižuižid’ bulkaižid’, kut oleiž jouhod naživida».


«Старик, я хотела бы пшеничных булочек, как бы достать (\'нажить\') муки».
( Kut mužiikad bohattuiba)
70.
Nece razbainik tuli iknan alle, kikištihe i kundleb, kut dengad’ jagetas.


Этот разбойник пришел под окно, сел на корточки и слушает, как деньги делят.
( Kut mužiikad bohattuiba)
71.
«Kut , sanub, eleganzid’


«Как ты, – говорит, – стал [хорошо] жить?».
( Kut mužik gor’an järvhe pästi)
72.
En , kut linneb minei eragata verhale vilule randaižele.


Не знаю, как мне расстаться [и уйти] на чужую холодную сторонушку.
( Voikud)
73.

Kalliž kazvattajaižem, sötai-tatoihudem, sugid’ i tazoitid’ minun šuukuižid’ hibusuzid’, no ed voinu tazoitada enččikš da edeližikš, kut mii tazoitelimai čomile kal’hile praznikaižile.

Дорогой ты мой родитель, кормилец-батюшка, расчесал и погладил ты мои шелковые волосы, но не мог ты расчесать так, как прежде, как мы расчесывали на дорогие праздники. ( Voikud)
74.
Podoidiške, sinä sula viikoihudem, tazoitaške minun šuukuižid’ hibusuzid’, kut mii tazoitelimai kal’hile praznikaižile, nügude ii tazoitugoi minun šuukuižed hibusuded.

Подойди же ты, родимый братец, погладь мои шелковые волосы, как мы расчесывали на дорогие празднички, теперь так не расчесываются мои шелковые волосы. ( Voikud)
75. Sötai sinä čižuško, sugitid’ i tazoitid’ minun šuukuižed hibusuded, ed voinu sinä tazoitada enččikš da edeližikš, kut mii tazoitelimai kal’hile čomile praznikaižil’.

Родимая сестричка, расчесала ты и погладила мои шелковые волосы, не могла расчесать ты, как прежде, как мы расчесывали на дорогие прекрасные празднички.
( Voikud)
76. Krasuižoitaške minun krasnii krasotaine i vouged voudaine ičein’ l’ubimijoideke podružnikaižideke, kut mii veselimoiš, konz oli minun ičein’ vouged voudaine i krasnii da krasotaine, en , kut linnob unohtada gor’o-gor'kijale minei.
Покрасуй же ты мою красную красотушку и вольную волюшку с моими любимыми подруженьками, как мы веселились, когда была моя вольная волюшка и красная красотушка, не знаю, как забыть мне, горемычной. ( Voikud)
77. Krasuižoitaške minun krasnii krasotaine i vouged voudaine ičein’ l’ubimijoideke podružnikaižideke, kut mii veselimoiš, konz oli minun ičein’ vouged voudaine i krasnii da krasotaine, en , kut linnob unohtada gor’o-gor'kijale minei.
Покрасуй же ты мою красную красотушку и вольную волюшку с моими любимыми подруженьками, как мы веселились, когда была моя вольная волюшка и красная красотушка, не знаю, как забыть мне, горемычной. ( Voikud)
78. Istte mi rüunembaižhe tihedaha koivuižehe, mi alembaižele oksaižele, sid’ minä roskažin’, kut minä elän nene volhad vodoihuded ičein’ libedįde linduižideke.
Садись на самую крайнюю густую березоньку, на самую нижнюю веточку, расскажу я тебе, как живу я эти трудные годочки со своими быстрыми пташечками. ( Voikud)
79. Kut tii racitai poručita minun vouktan voudaižen, krasnijan krasotaižen vast käbedaha čomaha kezaižehe, vast vos’kal’hiže veslįhe praznikaižihe.
Как вам не жаль отдавать мою светлую волюшку, красную красотушку накануне красного красивого лета, накануне годового веселого праздника. ( Voikud)
80.
Johtatagat mindai verhou randoižou, l’ubimijad podružnikäižed, kut mii veselimoiš ühtes arteližes, ühtes vatagaižes.


.
( Voikud)
81.
Otkat tii hot’ minun vouged voudaine, krasnį krasotaine, krasuižoitkat i likuižoitkat enččikš da edeližikš, kut mii krasuižoitlimai i likuižoitlimai vos’kal’hižil’ praznikäižil’ i smironnijoil’(smirnijoil’) besedaižil’.


Возьмите вы хоть мою светлую волюшку, красную красотушку, покрасуйте и порадуйте по-прежнему, как мы красовали и веселили на годовых праздниках и на спокойных беседушках.
( Voikud)
82.
Kaikatai minun vouged voudaine vihrijas(vih’ras) vihmaižespäi i gromkijas juruižespai, kut minä kaičelin’ kal’hen kazvattajaižen korttas kodižes i kal’hen kandjoihuden čomas čogaižes.


Оберегайте мою светлую волюшку от прохладного (\'зеленого\') дождичка и сильного грома, как я оберегала в высоком доме дорогого родителя и в красном углу дорогой родительницы.
( Voikud)
83. Naku kuume pertid’ oli der’uun’as, nu ka nägin' kut elotihe.
Здесь было всего три дома в деревне, ну, так я видел, как жили. ( Kuume pertid’ oli der’uunas)
84. Naku kut gälo keskhe putuin’ ka.
Вот как я был среди льдов. ( Kut mina gälo keskhe putuin’)
85. tulob da i küzupki: «Nu kut, gägraš, äjäk pirožnijad tävoduu tapoid?».
Придет, бывало, и спросит: «Ну, как, Гяграш [прозвище], сколько пирожных в этом году намолотила?». ( Kut mö endo radoim)
86.
Rodin' minä nelländon lapson tauffüu, a süguzuu minain' nece prihäine kol’, kümnen kut eli.


Родила я четвертого ребенка зимой, а осенью этот мальчик у меня умер, десять месяцев прожил.
( Kut minä nägin’ mecaukon)
87.
Naku kut oli enččile leskiakoile elo.


Вот какая жизнь была прежде у вдов.
( Kut endo skopun tegüudihe)
88.
Nu gäl’ghe sida kaiken ninga kut putui raffas elim-ki.


После этого мы в людях и жили как попало.
( Kut endo skopun tegüudihe)
89.
Nece skupad rahvaz ka ninga niile stroitihe, kudamb ii račnu pahoin’ sötta radnikoid’, a kudamb rači sötta nu i rahvaz pandihe vägen hüvän, hüväu melüu kaik kut hiile tariž ka ninga i ratihe-ki hüväšti, samautihe plotnas, miše oliiž läm’.


Это [были] скупые люди, так им строили, тем, кто скупился очень кормить работников, а кто не скупился кормить, так и народ прилагал силу, по-хорошему все как им надо делали, укладывали мох плотно, чтобы было тепло.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
90.
Naku kut endo ratihe.


Вот как раньше работали.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
91.
Ištub hän sigau časud kuume, nel’, kut om päčiš žarud, miše kertoh рälo tegižihe, tegeso kertoh ningitte rusked рälo.


В печке находится этот чугун часа три-четыре, пока в печке есть жар, до тех пор, пока не образуется сверху красная пленка.
( Kut sepan tehtas)
92. Kärin’ ningažo stavoihe, kut i sen kanghan.
Так же наматываю на кросна, как и ту ткань. ( Kut mö kanghan kudom)
93.
Vedos ištuso hän, kut nenaine, muga i pugaine ühten ruuno kuti olang’aine vedho ištuso, sit’päi lähtob kanaine.


[Если] в воде яйцо садится ровно, как лепешка, на одном уровне оба конца, то из него будет курочка.
( Kut mina panlon kanan poigile)
94.
Kut lehmad astuškatas ehtkoižuu, nu ka süu aigau pahemba panoudas poigile kanan.


Когда вечером коровы идут из лесу, в это время обычно садят курицу на яйца.
( Kut mina panlon kanan poigile)
95. kaks’ kut ka ani kanan surččed lin’das.
За два месяца они становятся величиной с взрослых куриц. ( Kut mina panlon kanan poigile)
96.
– «A kut siniiž ningimalo zverilo om nimi?».


– «А как тебя, такого зверя, зовут?».
( Kaži i reboi (sаrn AA 103))
97.
Putui händikaz vastha: «Nu, kut, kumuška, elad?».


Идет волк навстречу: «Ну как, кумушка, поживаешь?».
( Kaži i reboi (sаrn AA 103))
98.
Möst mecame käui, käui, putui kondi vastha: «Nu, kut, sizar, elad?».


Опять по лесу, ходила, ходила, попался навстречу медведь: «Ну как, сестрица, поживаешь?».
( Kaži i reboi (sаrn AA 103))
99.
– «Ka kut miniin’ hänt tariž nähta?».


– «А как бы его увидеть?».
( Kaži i reboi (sаrn AA 103))
100.
Oli derüunas gol’l’ mužik, ii teda kut elada.


В деревне был бедный мужик, не знает, как жить.
( Kut gol’l’ mužik manit’ bajarin’ (sarn AA 1525 (условно)))
< < скрыть примеры