Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

sija

язык: вепсский

часть речи: существительное

1 значение

  • русский: место
  • английский: place

2 значение

  • русский: пункт
  • английский: point, location

3 значение

  • русский: территория
  • английский: territory

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный вепсский
1. siihä, sijou
Единственное число
2. номинатив sija
3. аккузатив sijan
4. генитив sijan
5. партитив sijad
6. эссив sijan
7. транслатив sijaks
8. инессив sijas
9. элатив sijaspäi
10. иллатив sijaha
11. адессив sijal
12. аблатив sijalpäi
13. аллатив sijale
14. абессив sijata
15. комитатив sijanke
16. пролатив sijadme
17. аппроксиматив sijanno, sijannoks
18. эгрессив sijannopäi
19. терминатив sijahasai, sijalesai
20. адитив sijahapäi, sijalepäi
Множественное число
21. номинатив sijad
22. аккузатив sijad
23. генитив sijoiden
24. партитив sijoid
25. эссив sijoin
26. транслатив sijoikš
27. инессив sijoiš
28. элатив sijoišpäi
29. иллатив sijoihe
30. адессив sijoil
31. аблатив sijoilpäi
32. аллатив sijoile
33. абессив sijoita
34. комитатив sijoidenke
35. пролатив sijoidme
36. аппроксиматив sijoidenno, sijoidennoks
37. эгрессив sijoidennopäi
38. терминатив sijoihesai, sijoilesai
39. адитив sijoihepäi, sijoilepäi