Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Irina Komissarova. Linduzin šyötändä

Corpus: New-writing language

New written karelian, Literary texts

Source: Irina Novak, Irina Komissarova, Miun harpaukšet karielan kieleh : tverinkarielan algukursa. – Petroskoi : Periodika, (2019)

Irina Komissarova
Linduzin šyötändä
(Karelian Proper)

Ei edähänä kyläštä oli meččä. Mečäššä kažvo monenmuosʼtʼa puuda i tuhjuo. Lapšet rigeneh käydih meččäh. Hyö l’ubuidih šuuren huabapuun. Tämän puun läššä kažvo ves’ma turbie, no ei korgie näre. Närien okšilla oli ložieh lašken lunda. Tämännävöstä paikkua heilä i pidi. Täh koh, – šanottih lapšet, – pidäy luadie linduzin šyötändälauda. Tuldih kodih, luajittih nelläuglazen lauvan, ymbäri lauvašta kolotittih randazet, jogo uglah kaivettih loukkozet, loukkozih šivottih nuorazet. Ylähänä kaikki nellä nuoras’t’a šivottih yhteh riputettavakši puun okšah. Konža lauda rodi valmis’, viedih meččäh, riputettih huaban okšah. Pirotettih šyömistä linduzilla varoin, ken midä toi: šuurimua, jyviä, leibämuruzie, siemenie. Vielä puun okših heilä oli riputettu siirua, nuorazih šivottuna. Linduzet sriadu ruvettih keräydymäh kaikista rannoista huaban okšilla, čirettämäh, ihaššuttih kun dogadittih šyömizet. A lapšet mändih närien taguah, štobi ei pöllättiä linduzie. Kačottih, kuin linduzet šiibyzillä ryöpšytettih, čirkut äijäldi čiristih, keldapöččözet šyödyöh issuttih lauvan randazilla i laulettih. Šyöttähyöh linduzie lapšet lähettih kopittamah kodih, keškenäh oli äijä paginua. Kuin kodiloih tuldih, šaneldih vanhemmilla mityš šuuri pruazniekka oli linduzilla. Žen jälgeh nämä lapšet moničči oldih šyöttämäššä linduzie.