Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

tehta

язык: вепсский

часть речи: глагол

1 значение

  • русский: делать; сделать
  • английский: to do; to make

    синонимы: säta (ru: делать; изготовлять, en: to make)

    гипонимы: tegelta (vep: tehta erašti, ru: делать; поделывать, en: to do)

перевод

ливвиковское наречие: azuo (ru: делать, сделать, изготовить; мастерить, строить)

Примеры (2882)

лучший отличный хороший плохой

1.
Pakičii muga i tegi, lübįi päčile, ver’.

Нищий так и сделал, поднялся на печку и лег. ( Akal oli maks)
2. Minä zavodin tehta sömäd, pirgad da munaričan. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Minä pirgoid’ tegin’, munaričan tegin’, samvaran lämbitin’: «Ištkateiš sömha da čajud jomha». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Minä pirgoid’ tegin’, munaričan tegin’, samvaran lämbitin’: «Ištkateiš sömha da čajud jomha». ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Mänimei dumaspei, ištuimei loučha: «Nu mid’a tütar, sinä sano, mii nimid’a em tekoi». ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Niidižehtan kut tegiba? ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Viičuu ninga tehtas kuume ristad. ( Enččid’ primetoid’)
8. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
9. Kočkutadas Sur’nel’l’anpejan, sil’ voduu sille ižandale pakostid lehmad ii tehkoi. ( Enččid’ primetoid’)
10. Sid’ hän joksi sigoiden pahnaha, siga «röh, röh», razboinikad sanuba: «Lähkam nenišpei, neniš ak lapsen tegeb», Sünduine spasihes. ( Enččid’ primetoid’)
11. Pätničan krept’as, a sobatan kutn’a mahapandas, mugoitte loud tehtas. ( Enččid’ primetoid’)
12. Norižed gul’aitas, tehtas pirgoid’, kävutas koumoile. ( Enččid’ primetoid’)
13. A kezou mida tegitei? ( Mid’a minä eduu radoin’)
14. Mamam tegi kaik sijad, a minä ka mäčušt en mahta kuvata. ( Mid’a minä eduu radoin’)
15. Bapka ka hän kašlin’ kuvaz’, stupn’ad tegi. ( Mid’a minä eduu radoin’)
16. Konz pertin’ stroiba libo päčin’ paniba ka tegiba toughun. ( Mid’a minä eduu radoin’)
17. Čapoid vaiše iče da toughun teged. ( Mid’a minä eduu radoin’)
18. Päč tegese tehta, mäned, kucud päčid lömha. ( Mid’a minä eduu radoin’)
19. Tuudas da päčin’ tehtas. ( Mid’a minä eduu radoin’)
20. Kurikan tegemei mugoman oksanke da bungutamei, bungutamei. ( Mid’a minä eduu radoin’)
21. Toughun teged, a kül’betin’ teged iče, mugaže ani pertin’ kartte stroid. ( Mid’a minä eduu radoin’)
22. Toughun teged, a kül’betin’ teged iče, mugaže ani pertin’ kartte stroid. ( Mid’a minä eduu radoin’)
23. Palat’ tehtud loudoiš, žarun pandas i vastoiše. ( Mid’a minä eduu radoin’)
24. Ende tegiba vasan, ka rugihen ligotadas da id’atadas da päčhe pandas. ( Kut tegiba vasan)
25. Ka ved’ tehtud nagleine, nagleižuu souptad. ( Kut tegiba vasan)
26. Mahtad-ik sinä puzud tehta? ( Kut puzud tehtas)
27. Kodiš sargoit’ tegen da kuvadan kašlin’. ( Kut puzud tehtas)
28. Ezmäi teged ühten polen, sid’ kerdoidad, kahthe kerdha tehtas, ezmäi kuvadad, sid’ kerdoid'. ( Kut puzud tehtas)
29. Ezmäi teged ühten polen, sid’ kerdoidad, kahthe kerdha tehtas, ezmäi kuvadad, sid’ kerdoid'. ( Kut puzud tehtas)
30. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
31. A siloi lapsen teged, hatran libo jupkan otad kädehe miččen-ni, da ičeiž räčnaha libo mužikan paidaha käroudad lapsuden da päčile lendad. ( Lapsen rodid)
32. Prolub tehtud. ( Enččiš praznikoiš)
33. Čibud tehtud norišpei. ( Enččiš praznikoiš)
34. Potom necen künttas adroil’, mecadrad tehtud, vadnhad ningomad. ( Kut liibän kazvatadihe)
35. Vihkod mišpei tehtud? ( Kut pertin pestihe)
36. Kaks’ korondod tehtud, ningomad kuššed kalud. ( Kut eduu sobad pestihe)
37. Touvel jähumbrhed tehtud, a kezal puižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
38. Verandon ningoman teged da kangil’ tuukid necen lämboin-se, miše mustenziš necen tahon-se. ( Püuvhan kazvatadihe)
39. Longen tehtas, koumoile mändas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
40. Koumoil’pei tuudas da söttas, longen tehtas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
41. Groban tehtas da grobha jo homesuu pandas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
42. Pölusuden tehtas, pölusuden pandas grobha, kol’jale päle pandas mugaže kisejan. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
43. Koumale pandas turbhuzid’ i tehtas risteižen. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
44. Kaiked nägin’, da ed mid’a tege, tari söteltas, liib sada. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
45. Lämöihuden tegimei, hiinäd kandišimei sabraspei da ön magazimei. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
46. Koleb ristit, pezetadas, groban tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
47. Aid koheta tariž, kaik sijad kahten tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
48. Hiinäntegon aigan ka hiin tehtas, sabrad pandas. ( Kut koljan maha pandas)
49. Groban tehtas, ön pal’l’az, a toižou päivou maha paneškatas, grobha lehtesid riptäs koivuižid vastoišpäi, a päle levitadas, bohatemb ka, paremban kalinkoran levitab, a gol’l’embou ele ka sobaspäi kuluspäi. ( Kut koljan maha pandas)
50. Groban mužikad tehtas, om kodiš ičeiž, ka i toižed postoronnijad abutadas, vatagou tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
51. Groban mužikad tehtas, om kodiš ičeiž, ka i toižed postoronnijad abutadas, vatagou tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
52. Jäl’ghe užinad soglasišoi, konz svadib tehta. ( Kut svad’ban spravitas)
53. Verdmaha mänemai, kanged tegemai, kalud diki pitkäd. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
54. Siloi poutnasiižed sobad, räcin tehted pit’k, poutnasiine, nakhussai hijamad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
55. Vot ninga teget palon. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
56. Mugoi kambič om da ručkan mugoman tehtas i pekstas. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
57. Necen pitte da ningoine tehted labidoine, trepakoičed, vidoda. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
58. Ezmäi elend, a sit’ tegiba šotkad, torgovijad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
59. Ezmäižehe kerdha hardäd, sit’päi teged balafonan. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
60. A sid’ vuu kuid jäb, kuiduspei čoman poutnan hoikan teged. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
61. A pal’čoz nece kuti vähäšti hondombahk, kuiduspei jo tehtas pel’hiižen poutnan. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
62. Ezmäi torvikole kerdäs, torvikoideke mänemei, ningomad loutpud tehted lödes. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
63. Midä villaspäi tegiba? ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
64. Midä tohespäi tegiba? ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
65. Tohespäi tegiba kašlid’, tegiba robehed, pohtirobehed. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
66. Tohespäi tegiba kašlid’, tegiba robehed, pohtirobehed. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
67. Tegiba hodran lituukan hijodes pidiba. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
68. Tohen ottas, kacu nügude vuu ii lähte, lähteškandeb jo hiinän tegeškanded ka siloi jo lähteškandeb. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
69. Ka min piččen voib otta, vot sit’päi teged hodran, teged mast’aižen, puzun jouhon pid’ades i kaik sijad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
70. Ka min piččen voib otta, vot sit’päi teged hodran, teged mast’aižen, puzun jouhon pid’ades i kaik sijad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
71. A nügude bankad i kaik sijad, a ende teged tohespäi. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
72. Kašlid kaika tegiba, sel’gäs l’anc’ad tehtas mugažo tohespäi, i l’anc’oideke čomad diki kašlid senen paned ka ii pekste. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
73. Kašlid kaika tegiba, sel’gäs l’anc’ad tehtas mugažo tohespäi, i l’anc’oideke čomad diki kašlid senen paned ka ii pekste. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
74. Vertes virzud tegiba, verta se tarbi ka mugomaha lämmoihe mäned. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
75. Tohespäi virzud teged, verdad muga. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
76. A ninespäi tegiba midä-se? ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
77. Pahkaspäi tehliba, meiden tatalein oli tehted oružj pideleb, tehliba. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
78. Nügude vologodskijad tegiba čoman ten, sihe ajelesoi jo mašinoil’ da mil’ taht voib sihe tulda. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
79. Ladvan külä siižub čomal tahol mäthou, poles jogi, toižes järv, rindou mecad ele, püudod oma, sada vot mecan radliba, puutliba händast, tegiba püudod. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
80. Minei oli kuume vai nel’l’ vot, tatam da mam otiba mindei hiin’ale, miil’ kaiken aigan oli lehm, lehmäle tari hiin’ad tehta. ( Hiin’antego)
81. Külä oli jo soubatud, a nit'ud jäiba, mii sigä tegimei hiin’ad. ( Hiin’antego)
82. Jäl’ges loudasine butk tehtihe. ( Hiin’antego)
83. Tatale tari radole, ii anttud otpuskad kaikile kezuu, tari oli rata i hiin’ tehta. ( Hiin’antego)
84. Pol’ virstad kuumandes Ihakjärvespei, kus mii hiin’an tegimei, oli Mat’t’ar’v, hänespei jo toižhe polhe ojad jostas, ven’aks ka vodorazdel. ( Hiin’antego)
85. Hiin’an tehtas mugažo edahan? ( Hiin’antego)
86. Enččed eläjad ii tehkoi. ( Kut külä eläb nügude)
87. Astud ka kacud, miše ii amu sigä hiin’an tegiba, nügude söm kalliž loukas ka živatoid' kaik tahtoitas pid’ada. ( Kut külä eläb nügude)
88. Kudambiš püudoiš kazvateliba kartohkad i ozrad, nügude vaiše hiin’an tehtas. ( Kut külä eläb nügude)
89. Tegiba äjan operacijoid’. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
90. Vot mäniba sinnä, tegiba labazan, ištuihezoiš.
Вот пошли туда, сделали лабаз, сели. ( Kut kävelimei kondihe)
91.
Tehtas karan, necen karan kaiken barboil’ ümbärtas, mišto ii valiže bokišpei.


Выкопают яму, эту яму всю обставляют ветками, чтоб не сыпалось с боков.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
92.
Kaiken ukrepidas čomašti, vahvas, soubatas hänen, verejän tehtas.


Все укрепят хорошенько, крепко, закрывают ее [яму], делают дверь.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
93.
A kondi-se tuukuind ii nečida, hän ladvale i valihez, tegi šumun.

А медведь-то не понимал этого, он на макушку и навалился, наделал шуму. ( Kut kävin’ mecoid’ samha)
94.
Nikut emboi nimidä tehta, muga i hot’t’as kaik sijad.


Никак не могу ничего сделать, так и дрожит все [тело].
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
95.
Putui, a jäniš-se käded kormanoiš da kävеlеb:

«Zdumain'pästan, zdumain'en, n’ugde min’ zdumain', sen tegen».


Застряла, а заяц-то руки в карманах ходит:

«Вздумаювыпущу, вздумаюнет, теперь что вздумаю, то и сделаю».
( Jäniš mäni händikhaze adivoihe)
96. Oti rihmoid’ sin’n’a parazi diki äjan, parazi, kartaižen tegi habaižen, vinad sin’n’a valoi.

Взял он и поставил туда много силков, сделал осиновое корытце, налил туда вина.
( Mužik semenzi herneht)
97.
Nu, sigä eras sanub: «Tedamei, emei tekoi, da lukt’a tariž».


Ну, тут один и говорит: «Знаем, не знаем, а читать надо».
( Kut Platon papin’ oli)
98.
Soudatan sigäpei vediba keskele lavad, ii tekoi, mi zavot’t’a, kut händast mokita.

Вытащили оттуда солдата на середину пола, не знают, с чего начать, как его мучить. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
99. Kurikan tegiba čortad, toiba.
Черти дубину сделали, принесли. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
100.
«Tehkat, saab, naku riig sverlou läbi siinäs».


«Сделайте, говорит, тут сверлом дыру сквозь стену».
( Kut soudat čortid’ open’z’)
< < скрыть примеры

2 значение

  • русский: делать время от времени, поделывать

Примеры (2881)

лучший отличный хороший плохой

1. Minä zavodin tehta sömäd, pirgad da munaričan. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Minä pirgoid’ tegin’, munaričan tegin’, samvaran lämbitin’: «Ištkateiš sömha da čajud jomha». ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Minä pirgoid’ tegin’, munaričan tegin’, samvaran lämbitin’: «Ištkateiš sömha da čajud jomha». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Mänimei dumaspei, ištuimei loučha: «Nu mid’a tütar, sinä sano, mii nimid’a em tekoi». ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Niidižehtan kut tegiba? ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Viičuu ninga tehtas kuume ristad. ( Enččid’ primetoid’)
7. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
8. Kočkutadas Sur’nel’l’anpejan, sil’ voduu sille ižandale pakostid lehmad ii tehkoi. ( Enččid’ primetoid’)
9. Sid’ hän joksi sigoiden pahnaha, siga «röh, röh», razboinikad sanuba: «Lähkam nenišpei, neniš ak lapsen tegeb», Sünduine spasihes. ( Enččid’ primetoid’)
10. Pätničan krept’as, a sobatan kutn’a mahapandas, mugoitte loud tehtas. ( Enččid’ primetoid’)
11. Norižed gul’aitas, tehtas pirgoid’, kävutas koumoile. ( Enččid’ primetoid’)
12. A kezou mida tegitei? ( Mid’a minä eduu radoin’)
13. Mamam tegi kaik sijad, a minä ka mäčušt en mahta kuvata. ( Mid’a minä eduu radoin’)
14. Bapka ka hän kašlin’ kuvaz’, stupn’ad tegi. ( Mid’a minä eduu radoin’)
15. Konz pertin’ stroiba libo päčin’ paniba ka tegiba toughun. ( Mid’a minä eduu radoin’)
16. Čapoid vaiše iče da toughun teged. ( Mid’a minä eduu radoin’)
17. Päč tegese tehta, mäned, kucud päčid lömha. ( Mid’a minä eduu radoin’)
18. Tuudas da päčin’ tehtas. ( Mid’a minä eduu radoin’)
19. Kurikan tegemei mugoman oksanke da bungutamei, bungutamei. ( Mid’a minä eduu radoin’)
20. Toughun teged, a kül’betin’ teged iče, mugaže ani pertin’ kartte stroid. ( Mid’a minä eduu radoin’)
21. Toughun teged, a kül’betin’ teged iče, mugaže ani pertin’ kartte stroid. ( Mid’a minä eduu radoin’)
22. Palat’ tehtud loudoiš, žarun pandas i vastoiše. ( Mid’a minä eduu radoin’)
23. Ende tegiba vasan, ka rugihen ligotadas da id’atadas da päčhe pandas. ( Kut tegiba vasan)
24. Ka ved’ tehtud nagleine, nagleižuu souptad. ( Kut tegiba vasan)
25. Mahtad-ik sinä puzud tehta? ( Kut puzud tehtas)
26. Kodiš sargoit’ tegen da kuvadan kašlin’. ( Kut puzud tehtas)
27. Ezmäi teged ühten polen, sid’ kerdoidad, kahthe kerdha tehtas, ezmäi kuvadad, sid’ kerdoid'. ( Kut puzud tehtas)
28. Ezmäi teged ühten polen, sid’ kerdoidad, kahthe kerdha tehtas, ezmäi kuvadad, sid’ kerdoid'. ( Kut puzud tehtas)
29. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
30. A siloi lapsen teged, hatran libo jupkan otad kädehe miččen-ni, da ičeiž räčnaha libo mužikan paidaha käroudad lapsuden da päčile lendad. ( Lapsen rodid)
31. Prolub tehtud. ( Enččiš praznikoiš)
32. Čibud tehtud norišpei. ( Enččiš praznikoiš)
33. Potom necen künttas adroil’, mecadrad tehtud, vadnhad ningomad. ( Kut liibän kazvatadihe)
34. Vihkod mišpei tehtud? ( Kut pertin pestihe)
35. Kaks’ korondod tehtud, ningomad kuššed kalud. ( Kut eduu sobad pestihe)
36. Touvel jähumbrhed tehtud, a kezal puižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
37. Verandon ningoman teged da kangil’ tuukid necen lämboin-se, miše mustenziš necen tahon-se. ( Püuvhan kazvatadihe)
38. Longen tehtas, koumoile mändas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
39. Koumoil’pei tuudas da söttas, longen tehtas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
40. Groban tehtas da grobha jo homesuu pandas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
41. Pölusuden tehtas, pölusuden pandas grobha, kol’jale päle pandas mugaže kisejan. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
42. Koumale pandas turbhuzid’ i tehtas risteižen. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
43. Kaiked nägin’, da ed mid’a tege, tari söteltas, liib sada. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
44. Lämöihuden tegimei, hiinäd kandišimei sabraspei da ön magazimei. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
45. Koleb ristit, pezetadas, groban tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
46. Aid koheta tariž, kaik sijad kahten tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
47. Hiinäntegon aigan ka hiin tehtas, sabrad pandas. ( Kut koljan maha pandas)
48. Groban tehtas, ön pal’l’az, a toižou päivou maha paneškatas, grobha lehtesid riptäs koivuižid vastoišpäi, a päle levitadas, bohatemb ka, paremban kalinkoran levitab, a gol’l’embou ele ka sobaspäi kuluspäi. ( Kut koljan maha pandas)
49. Groban mužikad tehtas, om kodiš ičeiž, ka i toižed postoronnijad abutadas, vatagou tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
50. Groban mužikad tehtas, om kodiš ičeiž, ka i toižed postoronnijad abutadas, vatagou tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
51. Jäl’ghe užinad soglasišoi, konz svadib tehta. ( Kut svad’ban spravitas)
52. Verdmaha mänemai, kanged tegemai, kalud diki pitkäd. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
53. Siloi poutnasiižed sobad, räcin tehted pit’k, poutnasiine, nakhussai hijamad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
54. Vot ninga teget palon. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
55. Mugoi kambič om da ručkan mugoman tehtas i pekstas. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
56. Necen pitte da ningoine tehted labidoine, trepakoičed, vidoda. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
57. Ezmäi elend, a sit’ tegiba šotkad, torgovijad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
58. Ezmäižehe kerdha hardäd, sit’päi teged balafonan. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
59. A sid’ vuu kuid jäb, kuiduspei čoman poutnan hoikan teged. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
60. A pal’čoz nece kuti vähäšti hondombahk, kuiduspei jo tehtas pel’hiižen poutnan. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
61. Ezmäi torvikole kerdäs, torvikoideke mänemei, ningomad loutpud tehted lödes. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
62. Midä villaspäi tegiba? ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
63. Midä tohespäi tegiba? ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
64. Tohespäi tegiba kašlid’, tegiba robehed, pohtirobehed. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
65. Tohespäi tegiba kašlid’, tegiba robehed, pohtirobehed. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
66. Tegiba hodran lituukan hijodes pidiba. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
67. Tohen ottas, kacu nügude vuu ii lähte, lähteškandeb jo hiinän tegeškanded ka siloi jo lähteškandeb. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
68. Ka min piččen voib otta, vot sit’päi teged hodran, teged mast’aižen, puzun jouhon pid’ades i kaik sijad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
69. Ka min piččen voib otta, vot sit’päi teged hodran, teged mast’aižen, puzun jouhon pid’ades i kaik sijad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
70. A nügude bankad i kaik sijad, a ende teged tohespäi. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
71. Kašlid kaika tegiba, sel’gäs l’anc’ad tehtas mugažo tohespäi, i l’anc’oideke čomad diki kašlid senen paned ka ii pekste. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
72. Kašlid kaika tegiba, sel’gäs l’anc’ad tehtas mugažo tohespäi, i l’anc’oideke čomad diki kašlid senen paned ka ii pekste. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
73. Vertes virzud tegiba, verta se tarbi ka mugomaha lämmoihe mäned. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
74. Tohespäi virzud teged, verdad muga. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
75. A ninespäi tegiba midä-se? ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
76. Pahkaspäi tehliba, meiden tatalein oli tehted oružj pideleb, tehliba. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
77. Nügude vologodskijad tegiba čoman ten, sihe ajelesoi jo mašinoil’ da mil’ taht voib sihe tulda. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
78. Ladvan külä siižub čomal tahol mäthou, poles jogi, toižes järv, rindou mecad ele, püudod oma, sada vot mecan radliba, puutliba händast, tegiba püudod. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
79. Minei oli kuume vai nel’l’ vot, tatam da mam otiba mindei hiin’ale, miil’ kaiken aigan oli lehm, lehmäle tari hiin’ad tehta. ( Hiin’antego)
80. Külä oli jo soubatud, a nit'ud jäiba, mii sigä tegimei hiin’ad. ( Hiin’antego)
81. Jäl’ges loudasine butk tehtihe. ( Hiin’antego)
82. Tatale tari radole, ii anttud otpuskad kaikile kezuu, tari oli rata i hiin’ tehta. ( Hiin’antego)
83. Pol’ virstad kuumandes Ihakjärvespei, kus mii hiin’an tegimei, oli Mat’t’ar’v, hänespei jo toižhe polhe ojad jostas, ven’aks ka vodorazdel. ( Hiin’antego)
84. Hiin’an tehtas mugažo edahan? ( Hiin’antego)
85. Enččed eläjad ii tehkoi. ( Kut külä eläb nügude)
86. Astud ka kacud, miše ii amu sigä hiin’an tegiba, nügude söm kalliž loukas ka živatoid' kaik tahtoitas pid’ada. ( Kut külä eläb nügude)
87. Kudambiš püudoiš kazvateliba kartohkad i ozrad, nügude vaiše hiin’an tehtas. ( Kut külä eläb nügude)
88. Tegiba äjan operacijoid’. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
89. Vot mäniba sinnä, tegiba labazan, ištuihezoiš.
Вот пошли туда, сделали лабаз, сели. ( Kut kävelimei kondihe)
90.
Tehtas karan, necen karan kaiken barboil’ ümbärtas, mišto ii valiže bokišpei.


Выкопают яму, эту яму всю обставляют ветками, чтоб не сыпалось с боков.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
91.
Kaiken ukrepidas čomašti, vahvas, soubatas hänen, verejän tehtas.


Все укрепят хорошенько, крепко, закрывают ее [яму], делают дверь.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
92.
A kondi-se tuukuind ii nečida, hän ladvale i valihez, tegi šumun.

А медведь-то не понимал этого, он на макушку и навалился, наделал шуму. ( Kut kävin’ mecoid’ samha)
93.
Nikut emboi nimidä tehta, muga i hot’t’as kaik sijad.


Никак не могу ничего сделать, так и дрожит все [тело].
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
94.
Putui, a jäniš-se käded kormanoiš da kävеlеb:

«Zdumain'pästan, zdumain'en, n’ugde min’ zdumain', sen tegen».


Застряла, а заяц-то руки в карманах ходит:

«Вздумаювыпущу, вздумаюнет, теперь что вздумаю, то и сделаю».
( Jäniš mäni händikhaze adivoihe)
95. Oti rihmoid’ sin’n’a parazi diki äjan, parazi, kartaižen tegi habaižen, vinad sin’n’a valoi.

Взял он и поставил туда много силков, сделал осиновое корытце, налил туда вина.
( Mužik semenzi herneht)
96.
Nu, sigä eras sanub: «Tedamei, emei tekoi, da lukt’a tariž».


Ну, тут один и говорит: «Знаем, не знаем, а читать надо».
( Kut Platon papin’ oli)
97.
Soudatan sigäpei vediba keskele lavad, ii tekoi, mi zavot’t’a, kut händast mokita.

Вытащили оттуда солдата на середину пола, не знают, с чего начать, как его мучить. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
98. Kurikan tegiba čortad, toiba.
Черти дубину сделали, принесли. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
99.
«Tehkat, saab, naku riig sverlou läbi siinäs».


«Сделайте, говорит, тут сверлом дыру сквозь стену».
( Kut soudat čortid’ open’z’)
100. (Sarn)

Ende eliba ug da ak, nikus lidnas ei olesket, nimid’a ii tekoi.

(Сказка)

Жили-были старик да старуха, нигде в городе не бывали, ничего не знают.
( Kut uk generalan služi)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. tehmaha, tegižim, tehmata, tegit, tegeškandeba, teget, tehkaha, tehnudele, tegem, tehnuded, t’eged, t’ehkatei, t’egen, tegižin, t’ehta, t’egi, t’ehtas, tehtihe, tehnu, t’eg’iba, tegeškanded, tehted, tegemai, tegim, tegeba, tehkoi, tegeb, tegimei, tege, tehkat, tehtud, tegemei, tegi, tegitei, tegen, teged, tegin, tegiba, tekoi, tegin’, tehta
2. I инфинитив tehtas